Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Företag inom
Fiskevård och Vattenvård -

 

blå linje

Vatten & Fiskevårdbyrån IGNITA

Vatten & Fiskevårdbyrån IGNITA
Fyrkappan
260 30 Vallåkra

Tel.nr: 042-321322
Mobil: 070-5854288

Kontaktperson: Robert Versa
E-post:

Hemsida

Specialiserat inom vatten och fiskevård. Vår filosofi är naturnära, ekologiskt hållbara och kostnadseffektiva projekt

Företaget har erfarenheter av 100-tals fiskvägar, biotop- och restaureringsåtgärder i vattendrag och i havsmiljö, erosionsfrågor, dammar, våtmarker etc.

Några andra arbetsområden är inventeringar, fiskevårdsplaner, sportfiskeplaner, projektering och rådgivning.

Navet i vår verksamhet är våra uppdragsgivare.

Volvo, Öresundsbro konsortiet, Fiskeriverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Länsstyrelsen i Skåne län, Vägverket och Malmö stad liksom många ideella organisationer har valt IGNITA som samarbetspartner.

 

blå linje

  Eklövs Fiske & Fiskevård

Eklövs Fiske & Fiskevård
Håstad Mölla
225 94 Lund

Tel.nr: 046-249432
Mobil: 0733-109849
http://www.fiskevard.se/

Utför fiskeribiologiska undersökningar och uppdrag inom ekologisk fiskevård för att bl.a. förbättra miljön och förutsättningarna för fisken, och är ett konsultföretag med höga krav på sina tjänster.

Fil. Dr. Anders Eklöv som har dokumenterat stor kunskap och erfarenhet inom området fisk och fiske, startade verksamheten 1992.

 

blå linje

Naturvårdsgruppen AB
Falköping

http://www.naturvardsgruppen.se/

Arbetar med naturvård och landsbygdsutveckling. Specialiserade inom våtmarker och finansiering av naturvårds- och landsbygdsinsatser.

 

blå linje

Aquanord AB
Storuman

http://www.aquanord.se/

Konsultföretag inom sötvattensbiologi som ligger i Storuman. Aquanord AB inriktar sig framförallt till myndigheter, kommuner, företag och fiskevårdsområden som behöver hjälp med biologiska undersökningar och utredningar i sötvatten.

 

blå linje

Medins Havs och Vattenkonsulter AB
Mölnlycke

http://www.medinsab.se

 

blå linje

Aqua Pro Counter AB
Ystad

http://www.procounter.com

 

blå linje

EKOM AB
Hörnefors

http://www.ekom.se

 

blå linje

Fiskevårdsteknik AB
Lund

http://fvt.se/

 

blå linje

Artiklar om fiske-, miljö, vattenvård

Är vattenkraften hållbar?
Artikel av Lennart Gladh, expert på sötvatten och Östersjön. Artikeln finns att läsa i organisationen Älvräddarna medlemstidning Älvräddaren 2017.

<xx><

Testeboån - arbetet börjar ge utdelning
Artikel av Bernt Moberg. Artikeln finns att läsa i organisationen Älvräddarna medlemstidning Älvräddaren 2017.

<xx><

Hans Lidman - en av våra första älvräddare
Tillsammans med Nils Färnström präglade Lidamn genom sitt skrivande inte bara sin samtid men också kommande generationers sportfiskare, vilket kan spåras ända in i vår tid. Artikel av Jan Lahenkorva. Artikeln finns att läsa i organisationen Älvräddarna medlemstidning Älvräddaren 2017.

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2017