Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

  - Fiskevattenguide Lappland -

Fiskevattenguiden hela Sverige  |  Fiskevattenregister hela Sverige

Lapplands landskapsvapen

Fiskevatten i Lappland  |  Startsida  |  Fiskeguider, fiskecharter

Fiskevårdsområdesföreningar  |  Boende  |  Artiklar/Litteratur om fisket

Externa länkar  |  Fiskebutiker

 

blå linje

Fiskevatten (Klicka på länken för varje fiskevatten för mer detaljerad info)

Abborrträsket, sjö i mellersta västra Lappland. Känd för sitt fina fiske på grov röding.

Aktsajaure (Ákcajávri), sjö i nordvästra Lappland

Aktsajåkkå (Ákcajohka), mindre älv i nordvästra Lappland. Rinner ut i sjön Råstojaure

Bartekälven, mindre älv i västra Lappland, i Arjeplogs fjällvärd. Främst öringälv, enbart flugfiske.

Baurdaljaure (Bárdaljávri), sjö i nordvästra Lappland

Bielite, sjö i Kultsjödalen i sydvästra Lappland. Öring, röding och lake

Bränkonjuone, ett antal småtjärnar i sydvästra Lappland intill sjön Virisen. Fiske efter öring och röding.

Byskeälv. Lax- och havsöringälv i norra Västerbotten och östra Lappland. Fiske även efter harr och öring

Bönälven, (Bönån) älv i mellersta Norrbotten och östra Lappland, fiske på harr, öring, gädda och abborre.

Fiskonbäcken, å i sydvästra Lappland, öringfiske. Kultsjödalen, Saxnäs.

Gaitsjaure sjö i västra mellersta Lappland vid Adolfström. Rödingfiske.

Gaskelite, annat namn för sjön Kaskelite

Giertsbäcken, Övre Giertsbäcken och Nedre Giertsbäcken. Harr och öringfiske. Biflöde till Vindelälven.

Gikasjön (Gäika), fjällsjö i sydvästra Lappland, i Kultsjödalen. Röding och öring.

Girjesån (Kirjesån) mindre älv inom Storumans kommun

Granån, mindre å i sydvästra Lappland. Rinner upp i sjön Virisen. Öringfiske. Kvoterat vatten. Bara flugfiske är tillåtet.

Härkejaure (Heargejávri), sjö i nordvästra Lappland

Juktån älv i Lappland mellan Sorsele och Storuman. Fiske på öring, röding, abborre och gädda.

Kaitumsjön, (övre och nedre) sjöar i Kaitumälven system, grov öring och gädda

Kaitumälven. biflöde till Kalixälven. Berömd fiskecamp Tjuonajokk. Tjirtjam Taivek och Kukkak är kända namn för många fiskare. Öring, grov harr och grov gädda

Kalix älv, från Nikkaluokta i norr ner till Kalix där den mynnar ut i Bottenhavet. Lax, öring, havsöring, harr, gädda, sik m.m.

Kaskelite, (Gaskelite) sjö i Kultsjödalen i sydvästra Lappland. Öring, röding och lake

Kirjesån, (Girjesån), mindre älv inom Storumans kommun. Öring och röding, flugfiske.

Kukkak, berömd ström i Kaitumälven

Kultsjön, sjö i sydvästra Lappland, Kultsjödalen. Fiske på röding, öring och lake.

Kultsjöån, mindre älv i sydvästra Lappland, Kultsjödalen. Fiske på öring och röding.

Laddve sjö i västra mellersta Lappland vid Adolfström

Lainioälven, äkta vildmarksälv i norra Lappland och västra Norrbotten. Mycket bra laxvatten, även harr och öring, gädda...

Laisan (även kallad Lájsso) sjö i västra mellersta Lappland. Öring, röding, gädda, abborre, sik och harrfiske. Bl.a bra trollingfiske.

Laisälven, älv i västra mellersta Lappland. Öring och harrfiske.

Langas, långsträckt sjö, ligger ca 12 mil väster om Gällivare. Fiske på öring, röding, harr, sik och gädda. Bra isfiskesjö, men även sommarfisket bjuder på fint fiske.

Lomtjärn sjö i västra mellersta Lappland vid Adolfström

Luleälven Älv i mellersta Norrbotten och mellersta Lappland. Lax, harr, öring, sik, gädda och abborre.

Lutaure sjö i västra mellersta Lappland vid Adolfström. Rödingfiske.

Läffa, Läffja, sjö vid Kaitumsjöarna. Fiske på grov gädda

Lögdeälven, älv i norra Ångermanland som rinner upp i Lappland i Lögdesjön. Lax, havsöring, öring, harr, öring, abborre och gädda

Marsån, å i sydvästra Lappland. Fiske på öring och harr.

Miekak, ligger i väglöst område i västra Lappland, c.a. 100 km nordväst om Arjeplog. 40 km från norska gränsen. Mycket bra röding-, harr- och öringfiske.

Mittisjön sjö ingåendes i Laisälvens vattensystem, vid Adolfström.

Nedre Giertsbäcken, Övre Giertsbäcken, Giertsbäcken. Harr och öringfiske. Biflöde till Vindelälven.

Njargajaure (Njárgajávri), sjö i nordvästra Lappland

Omatjaure (Omatjávri), sjö i nordvästra Lappland

Piteälv, älv i södra Norrbotten och mellersta Lappland. Lax, harr, öring, sik, gädda och aborre.

Pärlälven, älv i Lappland, väster om Jokkmokk, öring och harrfiske.

Ransarn, sjö i sydvästra Lappland, Öring och röding.

Ransarån, fjällå i sydvästra Lappland. Öring och röding

Rappasjöarna två mindre sjöar i västra mellersta Lappland vid Adolfström.

Råneälven skogsälv i mellersta Norrbotten och östra Lappland. Fint harrfiske, även fiske på bl.a gädda, öring och lax

Råstojaure (Rostujávri), sjö i nordvästra Lappland. Harr- och rödingfiske

Råstoätno (Rostoeatnu, Råstätnu), älv i nordvästra Lappland. Upprinner i sjön Råstojaure

Satsån, å i sydvästra Lappland, öringfiske. Kultsjödalen, Saxnäs

Saxån, å i sydvästra Lappland, röding- och öringfiske. Kultsjödalen, Saxnäs

Skellefteälven reglerad älv, erbjuder bla. fint fiske på havsöring och lax. Men även öring, harr, lake m.m.

Skrövälven, Skrövån, älv i mellersta Norrbotten och östra Lappland, fiske på harr, öring, gädda och abborre.

Taivek, berömd ström i Kaitumälven

Tjeggelvas, sjö i mellersta Lappland. Trollingfiske efter grov röding. Världrekordröding på 14 kg har fångats här.

Tjirtjam, berömd ström i Kaitumälven

Tjulån, biflöde till Vindelälven vid Ammarnäs, främst fiske på harr, men även öring och kanadaröding finns.

Tjuonajokk, fiskecamp vid Kaitumsjöarna i Kaitumälven

Torneträsk, stor sjö i nordvästra Lappland. Fiske på bl.a röding, sik, lake och öring

Torneälven, älv i Norrbotten och Lappland, fiske på främst lax, harr, öring, sik, gädda och abborre.

Umeälven, älv som rinner igenom Lappland och Västerbotten. Lax, havsöring, harr, öring, abborre, röding, gädda m.fl.

Viejeströmmen mindre älv/jokk mellan Lutaure och Viejejaure vid Adolfström, en sträcka på cirka 7 km, endast upplåten för fiske med flugspö. Strömmen är mycket omskriven och känd för sina grova och stridbara öringar.

Vindelälven, oreglerad älv i Västerbotten och Lappland. Lax, havsöring, harr, sik och öring m.fl.

Virisen, sjö i sydvästra Lappland, Västerbottens län. Öring och Röding

Vojmsjön, Lappland, Västerbottens län

Vojmån,Västerbottens län. Sträckan nerströms Vojmsjön ner till Volgsjön. Öring, harr. Bra flugfiskeälv.

Volgsjön, Lappland, Västerbottens län

Voulimus (Rávdujávri), sjö i nordvästra Lappland

Våkajaure (Boggejávri), sjö i nordvästra Lappland

Yraft sjö i västra mellersta Lappland vid Adolfström

Åbyälven, älv som rinner igenom Lappland, Norrbotten och Västerbotten. Bjuder på lax-, harr och öringfiske.

Ångermanälven, älv i Ångermanland och södra Lappland. Lax, havsöring, öring, harr, öring, abborre och gädda

Ängesån, biflöde till Kalixälven. Mycket fint laxfiske, även bra harrfiske.

Öreälven, (Örån) älv i norra Ångermanland som rinner upp i Lappland sydost om Storuman. Lax, havsöring, öring, harr, abborre, gädda och lake.

Örån, (Örälven) älv i norra Ångermanland som rinner upp i Lappland sydost om Storuman. Lax, havsöring, öring, harr, abborre, gädda och lake.

Övre Giertsbäcken, Giertsbäcken och Nedre Giertsbäcken. Harr och öringfiske. Biflöde till Vindelälven.

 

blå linje

Externa länkar om fisket i Lappland

Länsstyrelsen i Västerbottens län - AC

Länsstyrelsen i Norrbottens län - BD

Länsstyrelsen i Västernorrlands län - Y

Länsstyrelsen i Jämtlands län - Z

Laxfiske.nu

Sportfiske i Södra Lappland, välkommen till Vilhelmina, Åsele, Dorotea

South Lapland, http://southlapland.com/

 

blå linje

Artiklar om fiske i Lappland

Inga artiklar för tillfället

 

blå linje

 

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016