Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Fiskevattenguide Norrbotten -

Norrbottens landskapsvapen

Fiskevatten i Norrbotten

Fiskeguider, fiskecharter

Fiskevårdsområdesföreningar

Boende

Artiklar/Litteratur om fisket

Externa länkar

Fiskebutiker

Fiskevatten hela Sverige

Startsida

 

blå linje

Fiskevatten (Klicka på länken för varje fiskevatten för mer detaljerad info)

Bönälven, (Bönån) älv i mellersta Norrbotten och östra Lappland, fiske på harr, öring, gädda och abborre.

Kalix älv, från Nikkaluokta i norr ner till Kalix där den mynnar ut i Bottenhavet. Lax, öring, havsöring, harr, gädda, sik m.m.

Lainioälven, äkta vildmarksälv i norra Lappland och västra Norrbotten. Mycket bra laxvatten, även harr och öring, gädda m.fl.

Lansjärv, sjö i mellersta Norrbotten, uppdelad i Övre och Yttre Lansjärv, fiske på harr, öring, gädda, gös och abborre. Ingår i Sanningslandets FVO.

Lansån, älv i mellersta Norrbotten inom Sanningslandets FVO, fiske på harr, öring, gädda och abborre.

Naisjärv, sjö i mellersta Norrbotten, fiske på harr, öring, gädda, gös och abborre. Ingår i  Sanningslandets FVO.

Luleälven Älv i mellersta Norrbotten och mellersta Lappland. Lax, harr, öring, sik, gädda och abborre.

Orasjärv, sjö i mellersta Norrbotten, fiske på harr, öring, gädda, gös och abborre. Ingår i Sanningslandets FVO.

Råneälven skogsälv i mellersta Norrbotten och östra Lappland. Fint harrfiske, även fiske på bl.a gädda, öring och lax.

Piteälv, älv i södra Norrbotten och mellersta Lappland. Lax, harr, öring, sik, gädda och abborre.

Skrövälven, Skrövån, älv i mellersta Norrbotten och östra Lappland, fiske på harr, öring, gädda och abborre.

Svanisträsket, sjö i mellersta västra Norrbotten, fint öring och abborrfiske. Bra trollingfiskesjö. Även bestånd av grov lake och röding.

Torneälven, älv i Norrbotten och Lappland, fiske på främst lax, harr, öring, sik, gädda och abborre.

Torrbergstjärn mindre tjärn väster om Piteå. Put&take fiske på öring och röding.

Vitträsket sjö strax norr om Boden, ingår i Sörbyn och Sundsnäs FVF. Fiske på bl.a storvuxen abborre och röding. (Extern länk)

Åbyälven, älv som rinner igenom Lappland, Norrbotten och Västerbotten. Bjuder på lax-, harr och öringfiske.

Ängesån, biflöde till Kalixälven. Mycket fint laxfiske, även bra harrfiske.

 

blå linje

Externa länkar om fisket i Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbottens län - BD

http://www.bottenviken.se/ Båt och skärgårdsliv i Bottenviken. Med info om hamnar och öar.

Laxfiske.nu

 

blå linje

Artiklar om fiske i Norrbotten

Inga artiklar för tillfället

 

blå linje

 

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2017