Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Alsterån -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Småland

blå linje

Å i mellersta östra Småland. Total längd 125 km. Alsteråns avrinningsområde är 1525 km2 stort. Ungefär lika stor del av avrinningsområdet ligger i Kronobergs län som i Kalmar län. Rinner upp i sjön Alstern strax öster om Lenhovda. Flyter österut genom bl.a samhällena Alstermo, Fröseke, Alsterbro, Blomstermåla och Ålem. Avvattnar bl.a sjöarna Hindsjön, Allgunnen, Rummesjön, Hultsnäsesjön och Barnebosjön på sin väg österut. Ån mynnar ut i Kalmarsund vid Pataholm. Viktigaste biflöde är Badebodaån. Främst erbjuds fiske på öring. Men även gädda och abborre finns i alla lugnvatten.

Bland specimenfiskare i Sverige har åns nedre delar vid Pataholm gjort sig känt som en bra fångstplats för braxen.

Sträckor:

Strömfiske Alsterån 20km, från dammen i Skahus ner till Alsterfors

Sträcka inom Uvasjöns FVOF, vid Fröseke

Hornsö Kraftverk - Duveströms Kraftverk

SVEASKOG Sträcka. 6 km. Från sjön Allgunnen och 6 km nerströms

Alsterån-Lillåns FVO

 

blå linje

Alsterån på Sverigekartan

Smålandskarta

Fisketips

Artiklar om Alsterån

Notiser om Alsterån

 

blå linje

Strömfiske Alsterån

Strömfiske Alsterån

15 km strömmande öringvatten, till stor del genom vildmark, mitt i glasriket i Småland. Sträckan erbjuder naturligt varierande karaktär bl.a. av forsar, mader och dammar. Främst öringfiske, men i lugnflyten finns även härligt fightande strömvattensgäddor och grov abborre. Hela området är mycket naturskönt med rik och unik flora och fauna. Åsträckan ingår i länets naturvårdsplan och är klassat som klass 1, alltså högsta skyddsvärde. Flera trevliga utflyktsmål finns i närområdet, bl.a flera naturreservat med skiftande karaktär. Jättefina bär och svampmarker finns i överflöd. Sträckan har på ett naturligt vis delats i 6 zoner. I vissa enbart C&R tillåtet. Fiskekort erbjuds med upptag eller som rent C&R-kort.

Regler:
Fiskekort med upptag max en öring per dag.
Fångstmått vid upptag 30-40 cm
Allt fiske sker hullingfritt eller med intryckt hulling.
Endast enkelkrok tillåten och max två krokspetsar.
Metfiske förbjudet
Kortare sträckor kan tillfälligt spärras och förses med fiskeförbud för att skona/vila fisken.
Fri fångst av abborre och gädda.

Längs med åsträckan finns ett antal vindskydd och eldstäder. Även torrdass finns i området.

På fiskecenter på Vidinge Gård i Svartshult/Älghult erbjuds information, tips och all slags service för områdets gäster, bl.a:

Försäljning av fiskekort till Alsterån och till fina gädd- och abborrvatten.
Information, tips och kartor.
Boende, mat och lunchpaket.
Båtuthyrning
Fiskeguideservice
Uthyrning av enklare fiskeutrusting och vadarstövlar.
Shop med det viktigaste flugfiskeplocket och flugor som funkar i Alsterån. Bl.a. finns Sameos grymt prisvärda JAW-set till försäljning. Kan testas på gräsmattan framför Vidinge Gård.
Även spinnare med hullingfri enkelkrok finns till försäljning.

För utbildning, kurser eller events kring flugfiske eller flugbindning kontakta oss på Vidinge Gård.

Välkomna!

Alsteråns Fiskecenter
Vidinge Gård
Svartshult
36076 Älghult
http://www.alsteran.com/

 

blå linje

Uvasjöns FVOF

Sträcka av Alsterån från Fagraström och nerströms till och med Uvasjön, vid samhället Fröseke, en sträcka på ca 7 km.
Fiskekort kan köpas genom bl.a
IFiske.se

Mer info finns på: http://www.uvasjonsfvof.se/ och https://sites.google.com/site/uvasjonsfvof/home

 

blå linje

Hornsö Kraftverk - Duveströms Kraftverk

Alsteråns fiskevårdsområde, en 7 km lång sträcka av Alsterån. Fiskevårdsområdet börjar vid Hornsö Kraftstation och sträcker sig ner till Duveströms kraftstation i Blomstermåla. Åns lopp är omväxlande lugnflytande och snabbt strömmande. Varje år sätts fångstfärdig öring ut i ån för att förbättra fiskemöjligheterna.

Sträckningskarta

Vid Näset har Alsterån delat upp sig i två huvudfåror som åter knyts ihop strax ovanför Karlsfors. För flugfiskare har sträckan vid Näset speciellt reserverats för dem och här har man goda möjligheter att få kontakt med den Alsterå-öringen.

Spinnfiskaren har tillgång till flera fina sträckor utmed ån. Karlsfors och Sandbäckshult bjuder på fina strömmande partier av ån där många öringar fångats. Nedre delen av ån återfinns Rosenström som också bjuder på trevligt strömfiske.

Fiskekortet berättigar till max 3 st laxfiskar per dygn (min.mått 350 mm).

På sträckan vid Brinkenström och 800 m uppströms är det förbjudet att fiska från åns östra strand. På flugfiskesträckan vid Näset är det endast tillåtet att fiska med flugspö och fluglina.

Fiskekort kan köpas hos:
Dunbergs Kiosk, Blomstermåla
Turist & Resebyrån, Mönsterås


Information lämnas av föreningen Fiske & Fritid i Blomstermåla
http://forening.hogsby.se/hornso/Fiske.html

 

blå linje

SVEASKOG Sträcka

Från sjön Allgunnen och ner till Hornsö kraftverk. Delar av denna sträcka arrenderades förr av Sveriges Flugfiskares Förening. Nu ingår delar av denna åsträcka i Sverigefiskekortet.För mer detaljer om exakta fiskezoner gå till hemsidan för SVEA Fiskekortet

 

blå linje

  

Fiskeguider, fiskecharter

Holms Guide och Service, guidat fiske, flugfiskekurser i Alsterån

Strömfiske Alsterån, Fiskecenter, se informationen längre upp på denna sidan.

 

Boende/Logi

Vidinge Gård

 

Redskapsbutiker

Holms Guide och Service, mindre utbud av fiskeredskap, spö, rullar, flugor m.m.

Strömfiske Alsterån, Fiskecenter, se informationen längre upp på denna sidan.

 

Turistinformation

Mönsterås Turist & Resebyrå

 

Externa länkar

http://www.alsteran.com/ Strömfiske Alsterån

https://sites.google.com/site/uvasjonsfvof/home Uvasjöns FVOF

Vattenflöde Sydkraft

https://holmguiding.com/ Holms Guide och Service, guidat fiske, flugfiskekurser i Alsterån, försäljning fiskredskap.

 

Fiskeartiklar om Alsterån

----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Alsterån till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2015