Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Ätran -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Halland / Västergötland

blå linje

Ätran är västkustens viktigaste vildlaxå. 243 km lång. Upprinner öster om Ulricehamn i Store mossen där den flyter norrut och genom sjön Nordsjön och vidare nordväst vid samhället Hössna/Önnarp. Här flyter ån norrut igenom sjöarna Vinsarpasjön och Lönern. Fortsatt norrut till samhället Åsarp där den svänger 180 grader och flyter vidare söderut ner genom Ulricehamn och sjön Åsunden, fortsatt söderut genom samhällena Hillared, Svenljunga, Ätran, Vessigebro och till sist mynnar den ut i havet i Falkenberg.
Tack vare ett kalkningsprojekt som pågått sedan 1978 och en intensiv fiskevård är laxen idag  självreproducerande i Ätran. Största biflöde är Högvadsån.

Ätran är ett klassiskt laxvatten på svenska västkusten. Sportfisket i Falkenberg har anor ända tillbaka till mitten av 1800-talet, då välbärgade britter och amerikaner kom hit för att fiska lax.

Laxen stiger normalt tidigt och bl.a 2009 togs två laxar på premiärdagen 1 april. Laxen i Ätran domineras av lax mellan fyra och åtta kilo, men större förekommer. Smålaxsteget efter midsommar är vissa år stort!

 

Fiskesträckor

Sträckan Laxbron - Tullbron i Falkenberg, centralt i Falkenberg. Lax- och havsöringfiske.

Ätrans nedre FVO, sträcker sig från bron i Vessigebro, till bron över gamla E6 i Falkenberg, cirka 150 meter uppströms Hertings kraftstation.

Östra Frölunda-Mårdaklevs FVO, sträcka av Ätran från Östra Frölunda ner till Hallandsgränsen vid Yttre Skåpanäs. Fiskekort genom bl.a IFiske.se

Assman-Ätrans FVO
Från Ljungafors i Svenljunga och nerströms till Hid.
Fiskekort till området kan köpas av bl.a IFiske.se

Buttorp - Ljungafors FVO, http://www.fiskeihillared.se/
Erbjuder 15 km strömmande vatten efter bl.a öring i Ätrans natursköna dalgång mellan dammen vid Buttorp i Sexdrega och dammen vid Ljungafors i Svenljunga. Fiskekort genom bl.a IFiske.se (OBS. Särskilt fiskekort för öringfiske i strömmande vatten, läs mer på www.projektatranoring.se)

Veka-Buttorp FVOF, http://www.fiskeihillared.se/
11 km lång sträcka av Ätran mellan Vekafallet i Hillared till Buttorpsforsen i Sexdrega.  Området ligger vid Hillared i sydöstra Västergötland. Bestånd av abborre, gädda, mört och öring.
Fiskekort genom bl.a IFiske.se (OBS. Särskilt fiskekort för öringfiske i strömmande vatten, läs mer på www.projektatranoring.se)

Forsa-Veka FVOF, http://www.fiskeihillared.se/
Sträcka av Ätran vid Hillared i sydöstra Västergötland. Öringfiske.
Fiskekort genom bl.a IFiske.se (OBS. Särskilt fiskekort för öringfiske i strömmande vatten, läs mer på www.projektatranoring.se)

Övre Åsundens fiskevårdsområde
http://www.fritidsfiskare.com/ (Ulricehamns Fritidsfiskare) , http://www.sjuharad.info/
Sträcka av Ätran från Vist strax norr om Ulricehamn och ner till utloppet i Åsunden vid Kallbadhuset. Fiskekort bl.a genom IFiske.se

Lönerns FVOF
Sträcka mellan sjöarna Lönern och Vinsarpasjön 16 km nordöst om Ulricehamn.  Fiskekort bl.a genom IFiske.se

 

blå linje

Ätran på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Ätran

Notiser om Ätran

 

blå linje

Fångststatistik (rapporterad fångst):

2012:
Lax: 700 st (största under året var på 12,7 kg, flugfiskad 2012-04-28)

 

blå linje

Sträckan Laxbron - Tullbron i Falkenberg

2,5 km av Ätrans nedre lopp från Tullbron och uppströms till Laxbron. Nedre delen består av en forssträcka "Garvareforsen" denna är avsedd bara för flugfiske. På övre delen är samtliga nedan nämnda fiskemetoder tillåtna. Fiskeområdet ligger centralt i Falkenberg är lätt tillgängligt. Promenadvägar på båda sidor. Fiskestuga med möjlighet till självhushåll finns vid Laxbron. Här sker också obligatorisk invägning av fångsten. Infrysningsservice och försäljning av visst material kan erbjudas här.

Säsongen startar den 1/4. Då fångas främst havsöring, i början på maj kommer de första signingarna av stor blanklax. I mitten av juni stiger de mindre laxarna "grilsen". Säsongen avslutas den 30 september med fiske efter lekmogen lax.

Sträckan är poolindelad, vissa bara flugfiske och vissa enbart spinnfiske och på en del pooler är bägge fiskesätten tillåtna.

Fiskekort säljs av bl.a på Falkenbergs turistbyrå och genom fiskekortsautomat vid Laxastugan.
Särskilt fiskekort fordras för fiske från båt. Högst två fiskande i varje båt.

Båtuthyrning:
Maxfångst: 2 fiskar/dag
Minimimått: Havsöring 450 mm, Lax 500 mm
Tillåtna fiskemetoder: Flugfiske och spinnfiske. Spinnfiske (mete) med räka är tillåtet ej mask. Fiskesträckan "Garvareforsen-Tullbron" är reserverad för flugfiske från 1 maj.

Fångststatistik på sträckan Laxbron-Tullbron (rapporterad fångst): 2012: Lax: 263 st.

 

blå linje

Ätrans nedre Fiskevårdsområde.

Sträcker sig från bron i Vessigebro, till bron över gamla E6 i Falkenberg, cirka 150 meter uppströms Hertings kraftstation.

Fiskarter: Lax, havsöring, gädda, abborre, ål, lake, sutare och mört.

Tillåtna fiskemetoder är spinn, mete och fluga.

Fiskekort kan köpas hos Falkenbergs turistbyrå eller ICA Nära i Vessigebro.

Länk till hemsida: Ätrans nedre FVO, http://www.vessigebro.se/

Områdeskarta 2015

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

----

 

Boende/Logi

Skrea Camping och Stugby, Falkenberg

 

Redskapsbutiker

Jensen & Celander AB Ullared

 

Turistinformation

Falkenbergs turistbyrå, Falkenberg

 

Externa länkar

Statistik på antal uppvandrad fisk i Ätran, Hertings Kraftverk

Projekt Ätranöring, http://www.projektatranoring.se/

Äthrans Sportfiskeförening

Vattenflöde, sydkraft

Ätrans vattenvårdsförbund

Ätrans nedre FVO, http://www.vessigebro.se/

 

Fiskeartiklar om Ätran

-----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Ätran till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

Från 2010: Tidigt på säsongen sjunkande linor och lite större flugor, vobbler, drag och räka. Sommarfisket kräver små flugor och flytlina, spinnare och lätta skeddrag. "Orange strong medicine" är en universalfluga för Ätran.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2015

 

 

 

Annonser