Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Emån -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Småland

blå linje

Å i Småland. Rinner upp från småländska höglandet genom Storesjön strax norr om  Bodafors. Efter att ha bl.a runnit igenom sjöarna Uppsjön, Tjurken, Flögen och Grumlan rinner den igenom samhället Vetlanda för att strax österut sammanstråla med Solgenån nära Holsbybrunn. Fortsätter sin färd österut ut genom Kvillsfors, Järnforsen, Målilla, och viker härefter södöst ner genom Högsby, Fliseryd, Emfors och mynnar ut i Kalmarsund strax söder om Oskarshamn vid Em. C.a 220 km lång.

Emån är en av Sveriges artrikaste vattendrag med ca. ett 30-tal fiskarter. Bl.a hyser Emån en stor population av mal. Denna fisk är dock fridlyst och får inte fångas. Internationellt känd för sitt havsöring- och laxfiske. Speciellt havsöringfisket vid Em är vida känt över hela världen. Den extremt grova havsöringen som fångas här varje år lockar flugfiskare från hela världen. Bl.a. så fångades 1993 en havsöring på 15,3 kilo här.

Färna är en annan fisk som är uppmärksammad bland många metare, som söker sig till sträckor som Tälläng, Ädelfors och Fliseryd m.fl.

Fiskearter: Havsöring, lax, gädda, abborre, stationär öring, mal, färna, asp m.fl.

Fiskesträckor:

Em, från havet upp till Emfors

Emfors, ca 10 km lång, arrenderas av Emfors Sportfiskeklubb

Grönskogs Gård Flug- och spinnfiske

Figgölehults Gård

Finsjön Kraftverk - Kullbergsholmarna Fliseryds SFK

Högsby FVO

Kvillsfors FVO (från Tälläng nedströms till och med Nyboholmsdammen)

Repperdaortens FVO (Emån från Ädelfors till Tälläng)

Illharjen, sträcka i Vetlanda

 

blå linje

Emån på Sverigekartan

Områdeskarta från Em- Finsjö

Smålandskarta

Statistik

Fisketips

Artiklar om Emån

Notiser om Emån

 

blå linje

Em - Emfors
Se karta

Ägs och drivs av Em's Herrgård. Sträckan går från Emfors ut till utloppet i havet. På denna sträcka fångas varje år mycket och stor havsöring och lax. Sportfisket på denna sträcka började redan på 1880-talet och har genom åren skötts av familjen Ulfsparre på godset Em. I mitten på 1920-talet så tog Gustaf Ulfsparre över fiskearrendet och det är tack vare hans insatser som sportfisket har kunnat hålla den kvalitet som det än idag håller.

Fiskearter: Havsöring och lax.

Poolnamn, från havet och uppströms: Sea pool, Pier pool, Lawson pool, Barrett pool, Ankarcrona pool, Home pool, Pike pool, Island pool, Black Water pool, Fence pool, Stone pool, Mill pool och Lock pool.

(Följande info gäller för 2007: Fiskekort bokas per brev. Vårfisket före 1 feb och höstfisket före 1 juni.
Fiskesträckan är cirka 4 km lång med fiske på bägge sidor. Förhandsbokning. Boende på gården. Största fångade havsöring cirka 15 kilo.

Fiskeförvaltare 2006: Henrik Larsson.

Adress för ansökan:
Ems Herrgård
Em 1334
38391 Mönsterås

Ems Herrgård, http://www.emsherrgard.com

Boende erbjuds även på Em herrgård.

Gustaf Ulfsparres Stiftelse bildades 1988. Strävan och ändamålet för denna stiftelse är att Gustaf Ulfsparres livsverk ska kunna bevaras, nämligen bevarandet av havsöringen i Emån. Främst så arbetar stiftelsen med fiske- och vattenvårdande insatser.

Gustaf Ulfsparres Stiftelse
Em 1340
38391 Mönsterås

Tel.nr/fax: 0491 910 06
Gustaf Ulfsparres Stiftelse

För att fortsätta det viktiga framtida arbetet med att öppna väl fungerande vandringsvägar för havsöringen, upprätthålla samt utöka fiske- och biotopvården, kommer åtskilliga miljoner att behövas, varför bidrag till Gustaf Ulfsparres Stiftelse välkomnas. Inbetalningkan göras på: Bankgiro: 642-9104 eller Postgiro: 248230-5

 

blå linje

Emfors
Se karta

Kontaktinfo:
Emsfors SFK
570 90 Påskallavik

www.emsforssfk.se

(Följande info gäller 2005): Bokningstelefonen är öppen i möjligaste mån. Detta endast under tisdag och torsdag kl. 19 -21, f.r.o.m. den 15 februari t o m den 15 september. Under semesterperioden är telefonen avstängd. Max 2 fiskekort/dag á 300:- säljs. Fiskesträckan är cirka milen lång med fiske på bägge sidor. Förhandsbokning. Största fångade havsöring cirka 13 kilo.

 

blå linje

Grönskog Gård
Se karta

Havsöring- och laxfiske i Emån under vår och höstsäsong, mars-april samt september. Vår fiskemiljö är variationsrik, naturlig och krävande med 6 km ågrenar (5 Kvillar) varav 2-3 km forssträckor. Flug- och spinnfiske (12 fina flugpooler). Största fångade havsöring cirka 8 kilo.

För mer info besök: http://www.gronskogsgard.com/

blå linje

Figgölehults gård

Figgölehults gård
Philip Läggeberger
380 53 Fliseryd

Tel.nr: 0491-923 24, 070-654 54 97

Maximerat antal spön/dygn. Boende finns i stugor.
Fiskesträckan är 8 km lång på norra sidan mitt emot Fliseryds SFK. Förhandsbokning. Flugfiska mittemot Backen, Vällingströmmen, Gåsgölehagen samt Klumpekvarn. Boende nere vid ån i stugor (bastu). Största fångade havsöring cirka 14 kilo.

 

blå linje

Finsjön - Kullbergsholmarna
Se karta

Denna sträcka arrenderas av Fliseryds Sportfiskeklubb.

Fiskesträckan inkl. Kvillen är drygt 2 mil. Nedströms kraftverket Finsjö nedre har FSFK cirka 15 km på den södra sidan. Ingen förhandsbokning. Fint för fluga vid exempelvis Jungner, Järnvägsforsen, Backen, Vällingströmmen samt Klumpekvarn. Boende på FSFKs egen Fiskecamp. Största fångade havsöring cirka 10 kilo.

Kortförsäljning:
Fliseryds Gästgiveri
Algots Varuhus, Fliseryd
Fliseryds Café
Turistbyrån Oskarshamn

För mer info kontakta:
Fliseryds Sportfiskeklubb
http://www.fliserydsfk.se/

 

blå linje

Högsby FVO

Högsby Fiskevårdsområde
Birger Svanström
Ruda Gård
570 76 Ruda

E-post: 

Fiskekort kan köpas på Turistbyrån, Föreningssport och Bilisten i Högsby. Fiskesträckan är dryga milen lång med fiske på bägge sidor. Ingen förhandsbokning. Fina flugstrykor vid Lanhagen, Tingebro samt Åseboströmmen. Största fångade havsöring cirka 6 kilo.

 

blå linje

Kvillsfors FVO

Fiske i Emån, ca tvåmil väst om Vetlanda. Sträcka från bron i Tälläng till och med Nyboholmsdammen. Lättåtkomlig och vägnära fiskesträcka. Fiske på bl.a färna, braxen, sutare, sarv, abborre, gädda, mört, björkna m.fl.

Fiskekort bl.a genom IFiske.se

 

blå linje

Repperdaortens FVO (Emån från Ädelfors till Tälläng)

Repperdaortens fiskevårdsområde innefattar den del av Emån som rinner mellan bron i Ädelfors och bron i Tälläng. Emån utgörs här till större delen av lugnflytande sträckor som bryts utav snabbare forsar.

Fiskarter: Gädda, abborre, öring, mört, braxen, sutare, ruda, färna.

Fiskekortsförsäljning: Guldströms Guldvaskning, Holsbybrunn, Vetlanda Turistbyrå

 

blå linje

Illharjen

Deltaområde i Vetlanda, med fiske i Emån påregnbåge, abborre och gädda. Finns även stationär öring på sträckan men den är skyddad och får inte fångas.

Sträckan sköts av Vetlanda Sportfiskeklubb, se länk https://facebook.com/

Fiskekort:
Vetlanda Turistbyrå
Kvarndammens Vandrarhem.

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

Pelle Klippinge/Spey Cast. Flugfiskeguidning

 

Boende/Logi

Staby Gårdshotell, Högsby

 

Redskapsbutiker

-----

 

Turistinformation

Eksjö Turistbyrå

Hultfreds Turistbyrå

Högsby Turistbyrå

Mariannelund

Mönsterås Turistbyrå

Nässjö Turistbyrå

Oskarshamns Turistbyrå

Sävsjö / Vrigstad Turistbyrå

Vetlanda Turistbyrå

 

Externa länkar

Gustaf Ulfsparres Stiftelse

Vattenflöde E.ON

Vattenflöde Emån

Fiskevattenrapport

Emåförbundet: www.eman.se

Emåområdets Intresseförening

 

Fiskeartiklar om Emån

De skapar nya drömvatten i Emån, av Svenne Andersson 1991
Sportfisket i Emån har i nästan hundra år varit synonymt med Ulfsparres Em och fisket i de berömda poolerna nära mynningen. Men i fjol, när en rekordöring klippte Roland Maxes fluga strax öster om Fliseryd, blev det ett plask som gav genljud i hela Sverige. Träget fiskevårdsarbete håller på att öppna miltals med nya, underbart vackra, laxfiskepooler.
Hela artikeln är publicerad i Sportfiske nr. 4. 1991

Havsöringar på glid - leds förbi kraftverket i Emån, av Pelle Klippinge 2009.
Ett galler som släpper igenom utvandrande fisk utan kraftförluster för bolagen. En märkligt enkel lösningpåproblemet som någon borde ha kommit på för länge sedan. Hela artikeln är publicerad i Fiske för Alla nr. 6 2009

Vårfiske i Emån, av Lennart Agensjö 1976
En östkustälv som inte står Mörrum efter i fint fiske är Emån. Det är landets enda älv som avslutar sitt lopp vid havet med forsar. Alla andra åar har delta eller ett lugnt utflöde vid havet. Hela artikeln är publicerad i Fiskejournalen nr. 4 1976

Litteratur:

Emån - med flugspö längs världens förnämsta havsöringvatten. Pelle Klippinges bok om Emån. (Extern länk till info om boken

 

blå linje

Emån

blå linje

Fångststatistik (rapporterad fångst):

År Havsöring Lax
2012 483 70
2011 362 40
2010 465 97
2009 643 127
2008 668 141
2007 560 53
2006 444 103
2005 615 120
2004 767 115
2003 829 98

2012: Svag säsong. Höstfisket gav endast 47 fiskar under de sex veckor som fisket pågick. Fördelningen blev 35 havsöringar och 12 laxar. Medelfångsten för höstfiske under 90 år ligger på nästan det dubbla. Vårfisket var något sämre än normalt. Årets största havsöring togs på fluga. Den 96 cm långa öringen återutsattes. Hög vattenföring under hösten påverkade fisket i Emåns nedre delar negativt

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Emån till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

-----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

2010-09:
Kraftverk rivs i Emån vid Emsfors Det är stor glädje bland Emåns fiskevårdare sedan Miljödomstolen gett tillstånd att riva ut det gamla kraftverket i Emsfors.

Miljödomstolen har i en dom gett länsstyrelsen i Kalmar tillstånd att riva ut kraftverksdammen och delar av kraftverket, samt att återställa vissa områden en kilometer uppströms.

Domen innebär att passagen för lax och öring, både upp- och nedvandrande, underlättas högst avsevärt. Rivningen har också betydelse för andra arter som mal, färna, asp och ål.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2015

 

 

 

Annonser