Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Mörrumsån -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Blekinge / Småland

blå linje

Mörrumsån är ca 185 km lång, upprinner på Småländska höglandet i Boskvarnasjön vid Lindshammar. Avvattnar bl.a. sjöarna Lindboshjön, Hedasjön, Änghultasjön, Norrsjön, Madkroken, Örken, Drevsjön, Övrasjön, Örabysjön, Öjaren, Tolgasjön, Skavenäsasön, Helgasjön, Salen (mellan Helgasjön och Salen kallas ån för Heligeå) och Åsnen. Mynnar ut i Pukaviksbukten i Blekinge vid Elleholm 6 km väster om Karlshamn. Fisket i Mörrumsån beskrivs första gången år 1231 i Valdemar II:s jordebok. Det organiserade sportfisket i ån vid samhället Mörrum började 1941. Något år innan hade sportfiskaren Sven O Hallman haft tillstånd att fiska i ån för att kontrollera om det var möjligt att fånga laxen med sportfiskeutrustning och detta visade sig fungera ypperligt, så 1941 togs de första initiativen till att skapa detta sportfiskeparadis. Sportfisket efter lax och havsöring bedrivs från mynningen och uppströms upp till Småländska gränsen. Fisket är uppdelat på flera olika vattenrättsägare, se längre ner på denna sidan för fler detaljer om tillgängliga fiskeområden. Vattenflödet i ån varierar mellan 7-65 m3 /s.

Fiskarter: lax, havsöring, stationär öring, abborre, gädda, ål, mört, löja, id, sik, vimma, färna, flodkräfta. m.fl. totalt ca 24 arter.

Laxen börjar stiga redan i april. Störst kommer först, och majfisket ger ofta 20-kilos fiskar. Om vattenföringen håller i, kan blanklaxfisket hålla i ända till midsommar. Bäst fiske på den tidiga blanklaxen har man i maj-juni på åns nedre sträckor. Framåt sommaren ökar chanserna kontinuerligt på åns övre sträckor.

Sträckor:

 

blå linje

Mörrumsån på Sverigekartan

Smålandskarta

Blekingekarta

Fångststatistik

Fisketips

Artiklar om Mörrumsån

Notiser om Mörrumsån

 

blå linje

Mörrums Kronolaxfiske

För info och bokningar av fiskekort kontakta:

Mörrums Kronolaxfiske
Box 26
375 21 Mörrum
Sverige.

Tel.nr: 0454-50123
Fax: 0454-54349
E-post:
morrum@sveaskog.se
http://www.morrum.com/

Laxens hus byggdes 1992, placerat vid pool 1. I detta hus ligger sportfiskekontoret. Här visas en permanent sportfiskeutställning som visar sportfiskets utveckling i Mörrumsån från 1940-talet till dagens moderna sportfiske. Här finns även en utställning om både laxens och havsöringens levnadscykel, med strömvattenakvarium med levande fisk, man har även byggt in ett par fönster som är placerade under åns vattennivå ut mot en av laxtrapporna. Här ser man rakt ut i ån och kan om man har tur se lekvandrande fisk på sin väg upp i ån. I anslutning till Laxens hus finns även en restaurang.

Första fiskeområdet från havet är den gamla fiskesträckan som är indelat i 32 pooler, 7 km lång. Många av poolerna har fått egna namn.
Fisket bedrivs från den sista fredagen i mars till den 30 september.
Karta över Mörrum Kronolaxfiske

Sedan 2005 finns det fiskesträckor även uppströms pool 32, nämligen:

  • Vittskövle, gränsar till pool 32
  • Knaggalid, uppströms Åkeholm
  • Härnäs, mellan Hovmansbygd och Hemsjö

Se våra sträckor på karta

Kortpriser: Besök http://www.morrum.com/
Speciella rabatter finns för ungdomar, flerdagarskort och årskort.
Vill ni vara säkra på att få fiskekort så är det rekommendabelt att boka fiskekort i god tid innan fisketuren.

I början av säsongen fångas mest havsöring, i slutet på april fångas de första blanklaxarna, de riktigt stora laxarna fångas vanligtvis under de följande 2 månaderna. Under juli till augusti uppträder stora mängder grilse i ån. I perioden augusti till september stiger de stora havsöringarna.

Den hittills största spöfångade laxen fångades 1994 och vägde 26,7 kg. Den största spöfångade havsöringen vägde 14,7 kg.

1998 fångades 782 laxar och 802 havsöringar. Den största laxen vägde 20,7 kg och största lax fångad med flugspö vägde 19,9 kg (fångad i pool 24) . Den största havsöringen 1998 vägde 13 kg. Medelvikten för fångad lax var 8,2 kg och för havsöring 5,0 kg.

Fångststatistik

Regler:
Tänk på att kolla upp vilka regler som gäller när ni besöker ån, de kan variera lite från år till år. Endast traditionellt flug- och spinnfiske är tillåtet. Agn, typ mask och räka, får ej användas och fiske med kastflöte är ej heller tillåtet. Fiske från båt är förbjudet. Poolerna är uppdelade i flugfiskepooler och spinnfiskepooler. Reglerna tillåter inget flugfiske i spinnfiskepoolerna även om inga spinnfiskare vistas i poolen för tillfället och motsvarnande gäller för flugfiskepoolerna. Det finns även kombinerade pooler där bägge fiskemetoderna är tillåtna. Minimått för  lax och öring är 500 mm. All landad lax och havsöring ska vägas och mätas på sportfiskekontoret samma dag som fångsten skett.

Fisket sker efter särskilda regler s.k. zonindelning. Läs mer om detta i broschyren ni får vid kortköp eller på http://www.morrum.com/.

 

blå linje

Mörrumsåns Fiskevårdsområdesförening Ebbemåla - Åmma 

Denna sträcka av Mörrumsån återfinns strax nerstöms Fridafors, precis vid gränsen mot Småland, en ca 3,5 km lång fiskesträcka. Innehåller 9 pooler varav 5-6 är lämpliga för flugfiske. Poolerna är av omväxlande karaktär, både lugna och strömsatta. Området är lättillgängligt. Förutom lax och havsöring finns här fint bestånd av stationär öring.

Fisket sköts av Mörrumsåns Fiskevårdsområdesförening Ebbemåla - Åmma

Vi säljer fiskekort till flugfiskare, spinnfiskare och metare. Välkommen hit!

Försäljning av fiskekort sker vid anrika Ebbamåla Bruk. Här är också platsen där du avhämtar fiskekorten samt väger in och journalför din fångst.

Se våra sträckor på karta

Fångststatistik

För mer info gå till hemsida: http://www.morrumsansfvo.se

 

blå linje

Hotel Walhalla laxfiske

Hotel Walhalla erbjuder ett exklusivt fiske, på en privat sträcka av Mörrumsån. Denna sträcka ligger i Svängsta, strax nedanför Mariebergs kraftverk. Även kurser i laxfiske arrangeras.

Fiskekort: köps på Hotel Walhalla. Fiskekortet skall bäras synligt under fisket och skall uppvisas vid anfordran av bevaknings/tillsynspersonal.

Fiskemetoder mm. Endast traditionellt spinn- och flugfiske tillåts. Mask eller andra naturbeten får ej  användas. Fiske får ej ske från båt.

För mer info kontakta Hotel Walhalla: http://www.hotel-walhalla.se/

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

Fiskeresor.nu /Gonefishing

 

Boende/Logi

Villa Åkroken, hus till uthyrning, 200 meter ifrån Mörrumsån

Mörrum River Lodge – Pool 17, boende av högsta internationella klass vid Pool 17 i Mörrumsån

Hallandsboda Bed & Breakfast, Svängsta

Hus i Mörrum uthyres av Fiskeshopen, med utsikt över pool 17

Bed & Breakfast Jägartorpet, Bromölla

Port Hotel, Karlshamn

 

Redskapsbutiker

Fiskeshopen Mörrum, vid Laxens hus

Bringséns Sportfiske

 

Turistinformation

Karlshamns Turistbyrå, stugbokningar m.m. 

 

Externa länkar

Mörrums Kronolaxfiske

Vattenflöde

www.morrumsansfvo.se

Mörrum Fishing Association

www.rivermorrum.com

Upplevelser runt Mörrumsån

 

Fiskeartiklar om Mörrumsån

-----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Mörrumsån till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

Från 2010-04:
Laxsäsongen börjar i slutet av april. Då stiger de stora laxarna. Använd gärna ljusa, röda, orange eller bruna drag och och flugor. Förslag på bra flugor som de lokala fiskarna ofta fångar lax på är Ullsocken och Beisflugan. Varianter av Thunderflugor fångar ofta bra med fisk. Mörkare och mindre beten bör du gå över till när vattnet blir varmare. Flugfisket i början på maj bör göras med sjunk lina, när sen vatennivåerna sjunker används flytlinor och intermediate. För spinnfiskaren som fiska rmed upphängarfluga bör man använda tyngde på ca 10-1 5gram.

<xx><

Från 2009. Lax- och havsöringfisket i Mörrum.
Att rekommendera redskap är ofta svårt då det skiljer vad flugfiskare föredrar för utrustning. I sammanfattande ord gäller att vid fiske tidigt på våren bör tvåhansspön användas, 12-15 fot långa och klassade 10-12, snåla inte med backingen. Längre fram på sommaren och in i hösten räcker det med enhandsspön eller kortare och lättare tvåhandsspön. Ett enhandsspö i klass 7-9 på 9 fot, tafstjocklek 0,30 - 0,45 mm räcker vid sk. normala vattennivåer.
Flugförslag: Chillimps, Brown Bomber, Durham Ranger, Red Sandy, Silver Grey, Thunder and Lightning och Ullsock. Flugor som innehåller mycket rött är mycket gångbara i Mörrumsån.

För spinn och haspelfiskarna gäller tvåhandspö, 8-10 fot långa med 0,30-0,45 mm lintjocklek
Betesförslag: Myrspinnare, Mörrumsspinnare, Tobydrag, Reflexspinnare och även spinnfluga, ofta med tubfluga, funkar bra.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

2010-12
Säsongen 2010: Säsongen startade bra, under mars - april fångades över 1 200 havsöringar på fiskesträckan. Resten av säsongen blev sämre än normalt då det  stora laxsteget höll sig borta.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

Fångsstatistik.

2013 Mörrumsån: 2476 fångade fiskar (Lax och havsöring)
Tyngsta laxen vägde 17,7 kilo och fångades på fluga den 8 maj. Största havsöring vägde 10,4 kilo och fångades på spinn av en nioårig sportfiskare från Tyskland.
PDF med fångststatistik

2012 Mörrumsån: 1974 fångade fiskar (Lax och havsöring)

2011 Mörrumsån: 1652 fångade fiskar (Lax och havsöring)

 

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016

 

 

 

Annonser