Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Dictionary - Ordbok -
Swedish- English

Startsida  |  Fiskevatten i Sverige

 

Här finner du översättning mellan svenska och engelska sportfisketermer och ord. Välkommen att utöka denna lista genom att skicka in fler översatta ord och termer.

blå linje

Swedish English
AB Ltd. Inc.
Abborre Perch
Berg Mountain
Biotopvårdat habitat improvement
Bro Bridge
By Village (small)
Båt Boat
Båtuthyrning Boat rent
By, (Byn) Smaller village, (the village)
Bäck Creek
Dal, dalen Valley, the valley
Fiskevårdsområde (local) fishing conservation agency, (local) fishing department
Fjäll Mountain (fjell)
Fjällfiske Mountain fishing, high-altitude fishing, (fishing on the tundra)
Fjärd Bay
Flod, floder River, rivers
Fluga (insekt, flugfiske "bete") Fly (insect, flyfishing "bait")
Flugbindning, flugbindare Fly tying, fly tier
Fritidshus Holiday Cottage
Fors, forsar, forsarna Stream (rapid), streams, the streams
FVO, FVOF (local) fishing conservation agency, (local) fishing department, (local) fishing conservation Assoc.
Färja Ferry
Gata, Gator, Gatan Street, Streets, the street
Gös Pikeperch, Zander
Handelsbod A smaller shop, store often located on the country side. With a wide range assortment. (trade shop)
Handredskapsfiske Fishing with hand-held equipment, (Sportfishing)
Harr Grayling, Greyling
Haspelrulle Fixed spool reel
Haspelspö Spinning rod
Hav, Havet Sea, The Sea
Havskatt Catfish
Havsöring Sea trout
Hembygdsgård, område Folk museum, -area
Hotell Hotel
Husbehovsfiske fishing for recreation reasons, not fishing for an income, fishing to provide food for oneself.
Hyra Rent, Hire
Hyrbåt Rented boat
Hå, hån, håarna wide calm pool of a small river, where a small river widens to a small lake or pond, a pool, pools.
inplantering (fisk) stocking (fish population)
Jakt Hunt, hunting
Kalfjäll Tundra (mountain area)
Kalk, kalkrik Limestone, calcareous
Kg Kilograms
Kilo Kilograms
Kmē Square kilometre
Kummun Municipality
Kvadratkilometer Square kilometre
Lax Salmon
Landskap Province
Län Administrative county, province
Marulk (Lophius piscatorius), angler fish
mm millimetres
Mot Towards
Motell Motel
Multiplikator rulle multiplier (reel)
Mört Roach
Norge Norway
Näs cape, point
område area, territory
Pensionat Boarding house
Risvase A pile of brushwood/ (spruce twigs) to oxygenate the water
SEK Shortening for: Swedish kronor, the Swedish currency
Självhushåll Self-catering
Självhushållsstugor Self-catering lodges
Sjö, Sjöar Lake, Lakes
Spinnspö Spinning rod
Sportfiske Sport fishing, recreational fishing
Stad City
STF Sweden Tourist Assoc.
Strand Beach
Stränder Beaches
Stuga, stugor Cabin, cabins, cottage
Stugby group of leisure cottages, cabinsfor hire. Summer cottages/camp lodge/holiday village/Cabin center.
Stugförmedling Agency that rent out cabins, cottages.
Stäm Dace
Stödutsättning (av fisk) Supplementary stocking (fish)
Sverige Sweden
Trädgård Garden
Turistbyrå Tourist Bureau/Agency/Office
Uthyrning Rental, renting, hiring
Vandrarhem Youth hostel
Väg Road
Vägar Roads
Värdshus Inn
WC Water closet, toilet
Wärdshus Inn
Å, Ån, (Åar) River (Rivers) (smaller rivers or bigger creeks)
Älv, (älvar) River (rivers)
Öring Trout (brown trout)

 

blå linje

 

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2017