Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

  - Allmän Sportfiskeinfo -

Fiskevatten hela Sverige  |  Startsida

 

blå linje

 

Fiskeriverket (Organisationen är flyttad till andra myndigheter 2010)

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg

Fiskevårdsområden Sverige

Havs- och Vattenmyndigheten
(bl.a. fiskebestämmelser för hela Sverige)

Jordbruksverket

Konsthantverkare

Lantmäteriets Kartservice (kartor på Internet)

Länsstyrelser i Sverige

Länsstyrelsernas databas: Åtgärder i Vatten

Naturvårdsverket

Skaraborgs läns Fiskevattenägareförbund

Sportfiskemuseum

Statens Fjällfiskekort

Statens Lantbruksuniversitet

SVEASKOG Fiskekort
Över 1000 fiskevatten. På ett kort.

Svenska Fiskeregler här kan man läsa om vilka regler som gäller för fritidsfiske i de fem stora sjöarna och utmed den svenska kusten.

Sveriges Fisketurismföretagare, SeFF

Sveriges Fiskevattenägarförbund

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

Översättare (med sportfiskekompetens)

Utbildningar, Skolor, Kurser

 

blå linjeblå linje

 

Statens Fjällfiskekort

Många av de statliga fiskevattnen i norra Sverige är upplåtna på samma fiskekort, det s.k. Allmänna kortet. Fiskekortet finns även som årskort för kalenderår.

Familjemedlem i samma hushåll kan ingå på årskortet för en tilläggsavgift per person. Korten är personliga men gäller även för barn under 16 år som fiskar i sällskap med kortinnehavaren.

Fiskekort säljs i fjällregionen på bl a turistinformationer, turistanläggningar och sportaffärer.

Årskort säljs i regel av någon kortförsäljare på större orter.

Nu har Du även möjligheten att köpa fiskekort på www.natureit.se. Här finns även mer info om fiskkortet.

Läs mer under respektive Länsstyrelse hemsida, Länsstyrelser i Sverige

 

blå linje

Sportfiskemuseum

Byske Sportfiskemuseum
Forsgatan 9
93047 Byske

Tel.nr: 070-5412930 (Kjell Markström)

Sportfiske utrustning från 1845 och fram till dags dato. Här finns det mesta från ABU-s produktion, från Record 1500 med agatlager och grön sjögräskartong. Här finns också ABU-spön från Record 1:an med värjeklinga till 14 fots rörbyggt stållaxspö. Trojan, Victory, Ryds och andra svensktillverkade produkter. Hardy, Milward, H. Leonard, Turnbull Carter, A&N, Hörgård & Vomhofe. 

Sportfiskemuseet och Café vid Gästgivarforsen  ligger vid Byskeälvens strand med utsikt över Gästgivarforsen ca. 500m uppströms E4.

 

blå linje

 

Sveriges Länstyrelser

Blekinge län - K

Dalarnas län - W

Gotlands län - I

Gävleborgs län - X

Hallands län - N

Jämtlands län - Z

Jönköpings län - F

Kalmar län - H

Kronobergs län - G

Norrbottens län - BD

Skåne län - M

Stockholms län - AB

Södermanlands län - D

Uppsala län - C

Värmlands län - S

Västerbottens län - AC

Västernorrlands län - Y

Västmanlands län - U

Västra Götalands län - O

Örebro län - T

Östergötlands län - E

blå linje

  

SVEASKOG Fiskekort
SVEASKOG Fiskekortet är en produkt från Sveaskog och Statens fastighetsverk. Kortet erbjuder ett varierat fiske i över 800 vatten i 41 kommuner – från vilda forsar till lugna skogstjärnar.

Fiske i allt från vilda forsar till lugna skogstjärnar. I de nordligare delarna av landet finns sträckor för öring- och harrfiske, skogstjärnar med abborre och gädda samt älvsträckor med laxfiske. I söder kan du fiska abborre, gädda, mört, braxen, sutare, ål, björkna, ruda och andra mer udda fiskarter.

 

blå linje

 

 

 

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2017