Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Åbyälven -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Lappland / Västerbotten / Norrbotten

blå linje

Rinner upp i sjön Auktsjaure. Ån är ca 173 km lång. Mynnar ut i Bottenviken vid Åbyn. Älven har en skogsälv karaktär och har rikligt med forsar. Speciellt nedre loppet har kraftig fallhöjd, kanske det kraftigaste av alla norrlandsälvarna. Ån lämpar sig väldigt bra för flugfiske.

Laxfisket sker i stort sett efter hela sträckan från Hednäs ner till mynningen i havet. Två mindre vattenkraftkraftverk finns i huvudfåran i Hedfors och Klubbfors. Vid Hedfors finns fisktrappa, medan Klubbfors endast dämmer upp en sidofåra. Hednäs kraftstation började byggas år 1919. I samband med en ombyggnation av kraftverket 1995 byggdes också en laxtrappa som togs i bruk sommaren 1996. Laxtrappan är speciell då den är 150 meter lång vilket gör den till en av Sveriges längsta laxtrappor. Större delen av Åbyälven har använts som flottled fram till 1967. Restaureringar är utförda i älvens nedre delar.

Laxen stiger normalt tidigt och fiskas från slutet av maj till september, normalt med en topp vid midsommar. Laxfisket har utvecklats bra sedan mitten på 1990-talet

Den havsvandrande harren stiger från havet i maj för att leka i älvens nedre delar. Den fiskas då mest på sträckorna kring Åbyn. Fisket efter stationär harr är mycket bra i hela älven och börjar vanligtvis i juni månad. Ån kan även erbjuda ett fint fiske på stationär öring.

Mikaelsforsen i Islandsbäck är en fin plats för sportfiske efter harr, lax och öring. Här finns bl.  bekvämt vindskydd där man kan koppla av intill ävens brus.

Åbyälvs övre FVO

Övre FVO sträcker sig från hängbron i N Blåfors upp till Norrbottensgränsen.
Fiskekortförsäljning: Konsum Ålund, Kiosken Fällfors, Byske camping, Turistbyrån i Skellefteå, Skellefteå Camping eller hos lokala återförsäljare inom respektive FVO.
Vindskydd och eldstäder finns på en mängd ställen inom området. Havsöringsfisket är stort under våren, men även harrfisket kan ge dig en stor fångst.

Åbyälvs nedre FVO

Sträcker sig från Blåfors ner till mynningen i havet.
Fiskekortförsäljning: Turistbyrån i Skellefteå, Skellefteå Camping eller hos lokala återförsäljare inom respektive FVO. Områdeskarta

blå linje

Åbyälven på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Åbyälven

Notiser om Åbyälven

 

blå linje

  

Fiskeguider, fiskecharter

----

 

Boende/Logi

----

 

Redskapsbutiker

----

 

Turistinformation

Skellefteå Turistbyrå

Piteå Turistbyrå

Byske Havsbad Turistinformation

 

Externa länkar

www.abyalven.se/

 

Fiskeartiklar om Åbyälven

 ----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Åbyälven till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

2017-02-02
Vid elfiske hösten 2016 konstaterades en ökning av laxyngel. Trolig orsak till förbättringen är antagligen ändrade fiskeregler i havet, restaueringar i älven och andra fiskevårdande åtgärder i älven. Även laxsjukdomen M74 verkar vara på tillbakagång i älven.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2015

 

 

 

Annonser