Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Björkaån -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Skåne

blå linje

Björkaån, (Åsumsån, Tolångaån eller Vollsjöån) är ett vattendrag i sydöstra Skåne, huvudsakligen i Sjöbo kommun. Totalt ca 60 km lång.

Den rinner i ett vackert kulturlandskap där ängs- och hagmarker dominerar. Ån har en mycket ojämn vattenföring bland annat på grund av omfattande dikningar i avrinningsområdet, alltså reagerar den snabbt på torka respektive nederbörd. Här finns en mycket grovvuxen öringstam som kan nå vikter över fem kilo. Fisk över två kilo på torrfluga är inte helt ovanligt. Dock är det inte upplåtet fiske överallt.

Björkaån är ett källflöde till Kävlingeån. Fallhöjden från de högst belägna källorna till utflödet är ungefär 145 meter.

Vollsjöån rinner upp sydväst om Linderödsåsen, där den heter Sniberupsån. Källorna ligger dels i de södra delarna av Hörby kommun och dels i de norra delarna av Sjöbo kommun. Från källorna rinner ån huvudsakligen söderut. I trakten av Näsby byter ån namn till Tolångaån och flyter därefter västerut. Mellan Tolånga och Sjöbo skiftar den namn till Åsumsån, för att några kilometer längre västerut byta till Björkaån. Efter byn Björka rinner ån ut i östra delen av Vombsjön.

Fiskarter: Abborre, braxen, elritsa, gädda, lake, löja, mört, ål, öring.

Ån räknas som ett mycket bra flugfiskevatten. Har bra kläckningar av dag- och nattsländor hela säsongen. Riktigt grov öring har fångats. Extrema torrsomrar kan göra ån ofiskbar pga lågt vattenstånd och med det alldeles för höga vattentemperaturer.

 

blå linje

Björkaån på Sverigekartan

Björka-Åsumsåns FVO

Fisketips

Artiklar om Björkaån

Notiser om Björkaån

 

blå linje

Sträckor:

Björka-Åsumsåns Fiskevårdsområde

Fiskevårdsområdet som omfattar 12 km i de nedre delarna av ån, är indelat i fem sträckor (A-E) för att sprida fisket. Här erbjuds möjligheter till sportfiske efter stationär öring i dess naturliga miljö.

Kortförsäljning sker hos Kjells Vapen & Sport i Sjöbo (Observera att antalet fiskekort är begränsat (se nedan), fiske kan därför inte garanteras)
Karta över området

<xx><

Vombsjön

Sträcka närmast utloppet i Vombsjön, en 700 meter lång sträcka som är det mest lugnflytande och mycket sjöfiskfauna här, men en och annan riktigt stor öring förekommer även om gäddorna dominerar.

För mer info gå till http://www.vombfiske.nu eller http://www.sjobo.nu/vombfiske/

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

----

 

Boende/Logi

----

 

Redskapsbutiker

Kjells Vapen & Sport

 

Turistinformation

Turistbyrån i Sjöbo

 

Externa länkar

Björka-Åsumsåns FVO

www.vombfiske.nu

 

Fiskeartiklar om Björkaån

----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Björkaån till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

Från 2011-06-02:
Europea 12 och stora nattsländeimitationer funkar fint. Green Drake är bra när den gula forsländan svärmar. Streamer som Mickey Finn och Montana rekommenderas på högt och kallt vatten. Nymfer i diverse mönster ska också med i asken. Små spinnare, Mepps, Droppen 4-8 gram i silver och guld ger utdelning för spinnfiskaren.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

Från Mats 2011-06. Att fiska i Björkaån när Åsandsländan, Ephemera danica kläcker är fantastiskt. Försök att pricka in denna händelse vid nästa besök här, ni kommer att få en fantastisk fisketur. I år hade jag tur och lyckades pricka in detta. Sällan har jag sett så mycket stora öringar som vakar på kläckta dagsländor.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2015

 

 

 

Björkaån, av Anders Eklöv

Annonser