Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Byskeälven -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Västerbotten / Lappland

blå linje

Byskeälven är Västerbottens största skogsälv opåverkad av vattenkraft. Älven är en typisk laxälv. Fallhöjden är stor och det finns många forsar. Vid sjön Kilver (362 meter över havet) söder om Arvidjaur börjar älven sin 14 mil långa färd ner mot mynningen vid Byske där den rinner ut i Bottenhavet. Älven faller som mest mellan Fällforsen och havet, 165 meter på den tre mil långa sträckan. Älven är en av de största skogsälvarna i landet. Byskeälvens totala reproduktionspotential för laxen har beräknats till 270 hektar. Den har som sagt stor fallhöjd med en mängd fina forsar som varvas med lugnare partier. Tillgängligheten är bra, det finns småvägar på båda sidorna om älven utöver huvudvägarna.

Hela Byske älv lämpar sig för laxfiske. Laxfisket har främst bedrivits på de 35 kilometrarna från Fällfors ned till mynningen. Men sedan att en ny fisksväg färdigställts 2000 är även sträckorna uppströms Fällfors åtkomliga för laxen, här finns fina sträckor som har förutsättningar för ett särskilt bra laxfiske. Älven är här smalare och mer åtkomlig för sportfiske.

Islossningen sker oftast under första halvan av maj. Laxen stiger vanligen i slutet av maj, ibland i mitten av maj. Uppgången är som bäst runt midsommar, men stigningen forsätter av och till fram mot hösten.

I början tas de första laxarna nederst i Byske, men allt eftersom älven fylls på med lax, så fångas det lax över hela fiskbara sträckningen som är drygt 100 kilometer.
Laxar runt 20 kilo förekommer, men fångsterna ligger ofta i intervallet fem-tio kilo.
Byske är framför allt en flugälv, men älvens perfekta storlek och otaliga fina fiskeplatser, erbjuder bra fi ske med både fluga och spinn.

Hela älven och delar av biflödena är tillgängliga för sportfiske. Möjligheterna att nå fram till fiskeställena är goda, eftersom det finns många småvägar på båda sidorna om älven utöver huvudvägarna. Även fisket efter harr och öring är omfattande.

Utöver dessa arter finns det även gädda, abborre, sik, lake, id m m.

Öringen finns dels i form av havsöring som vandrar upp från havet för att leka, dels stationär öring. Havsöringsfisket är koncentrerat till två perioder på året: slutet av maj och ett par veckor innan säsongens slut. Även harren finns stationärt, men i nedre delarna av älven stiger även havsvandrande harr. Både öringen och harren hittas inte bara i själva huvudälven utan också i bifödena.

 

blå linje

Byskeälven på Sverigekartan

Områdeskarta

Fisketips

Artiklar om Byskeälv

Notiser om Byskeälv

 

blå linje

Fångststatistik (rapporterad fångst):

2011:
165 laxar rapporterades
283 öringar rapporterades.

2012:
662 laxar rapporterades. Den största med 124 centimeter, fångades av 28 augusti och blev återutsatt, den vägde sannolikt minst 20 kilo.
337 öringar rapporterades.

2014:
Fångades över 1300 laxar.

 

blå linje

Byskeälvens FVO Västerbottendelen

10 mil älvsträcka att fiska. Indelad i 5 zoner. Från länsgränsen mot Norrbotten i norr ner till utflödet i Byskefjärden, Bottenviken.

Främst bedrivs lax och havsöringfiske.

Fiskebestämmelser 2013 kan du läsa på denna länk

Fiskekort säljs på bl.a. kiosker, bensinstationer, campinganläggningar längs älven, Byske Gästgivaregård och på deras hemsida.

För mer info gå till hemsida: Byskeälven FVO

 

blå linje

Byskeälvens Övre FVO

Sträckning: Från Arvidsjaur ner till länsgränsen vid Kåtaselet

Byske älv inom Arvidsjaurs kommun är mest känd för sitt fiske efter harr och öring. Fisket efter dessa arter är oftast som bäst fram till mitten av juli innan vattenståndet blir som lägst. Vid extremt lågvatten hittar man den större harren och öringen i djupare partier av strykor och sel. Från mitten av sommaren finner man ofta mängder av sik även i ganska starkt strömsatta områden. Vid denna tid brukar också laxen ha hunnit upp till de övre sträckorna av älven.

Älven har goda naturliga bestånd av öring. Strömstationär öring samt öring som vandrar mellan sjö och älv finns, varav den sistnämnda uppnår de största vikterna.

Byske älv har mycket goda bestånd av harr. Normal storlek är 3-4hg men chans på kilosharr finns.

Områdets många stryk- och forspartier lämpar sig såväl för spinn- som flugfiske.

Flugfisket, efter harr öring och lax, kan bedrivas med flytlina så gott som hela säsongen. Vid laxfiske med de vanliga mönstren på tub eller med större dubbelkrokar. Efter harr och öring kan ofta nattsländemönster vara ett gott val.

Vid spinnfiske efter lax och öring används helst tvåhandsspö och det krävs minst 0,30 mm's lina. Skeddrag och wobblers typ Rapala är populära. Lättare spinnfiske med små spinnare eller flugkast med upp till 3 flugor ger god sport på den mindre öringen och harren.

Båtfiske är endast tillåtet för fiskerättsägare.

Vadning behövs ofta men kan vara vanskligt pga. bottnen som på många ställen består av grova block.

Bästa fisketid är morgon och skymning samt under de ljusa nätterna.

Undvik fiska de grunda strömpartier som utgör uppväxtplatser för småfisk. Sök den större fisken i djupare partier.

Kortförsäljning:
Abborrträsk: Affärīn i Abborrträsk
Arvidsjaur: Arvidsjaur Turistbyrån, Intersport, OK Q8, Camp Gielas, Teckans Kiosk Glommersträsk: ICA Finnbergs
Piteå: Fritid och Vildmarksliv

Minimimått: Lax: 50cm, Öring: 35 cm, Harr: 30 cm.

Länk till FVO hemsida: Byskeälvens övre FVO

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

 

Boende/Logi

Affär'n i Abborrträsk, stor ljus lägenhet till uthyrning, nära till underbar natur, fiske. Även hus för uthyrning.

 

Redskapsbutiker

-----

 

Turistinformation

Skellefteå Turistbyrå, Skellefteå

Arvidsjaurs Turistbyrå, Arvidsjaur

 

Externa länkar

Byskeälven FVO Västerbottensdelen

Byskeälvens Övre FVO

 

Fiskeartiklar om Byskeälven

Byskes laxkrig
Artikel av Kalle Grahn om meningsskiljaktigheterna bland fiskerättsägarna, länsstyrelsen, turistnäringen, fiskevårdare, lokala entreprenörer och sportfiskare när det gäller de nya fiskereglerna i inom Byske FVO. Konflikten gäller kortfattat att fiskerättsägarna inte behöver följa samma fiskereglerna som alla andra, ex. när det gäller kvoter, fredningstider och fångstrapportering. Artikeln är publicerad i Fiskejournalen nr 5, 2016.

<xx><

Rabaldret i Byske
Laxen är en vandrande fisk. Den är värdefull för många, därför har sportfiskare, yrkesfiskare och fiskerättsägare både rättigheter och skyldigheter. I Byske har några fiskerättsägare bara valt rättigheterna. Artikel av Kalle Grahn som finns publicerad i tidningen Allt om Flugfiske nr 4, 2016.

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Byskeälven till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

Laxfisketips från 2010-04. Drag och flugor bör vara ljusa, gärna röda, orange eller bruna. Det lokala mönstret "Den vanliga" på tub eller dubbel krok är en bra universalfluga för Byskeälven. Blue Charm fiskar bra i varm och låg älv. När vattnet blir varmare - använd mörkare, mindre beten. Flugfiskaren använder i början av maj sjunkande lina, i takt med att vattenföringen minskar går man över till flyt/intermediatelinor. Spinnflugefiskarna använder kastvikter mellan 10 och 30 gram.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

2017-05-06
Bra fluga för laxen i Byskeälven är "Den vanliga".

<xx><

2017-02-02
Vid elfiske hösten 2016 konstaterades en ökning av laxyngel. Trolig orsak till förbättringen är antagligen ändrade fiskeregler i havet, restaueringar i älven och andra fiskevårdande åtgärder i älven. Även laxsjukdomen M74 verkar vara på tillbakagång i älven.

<xx><

2017-01-01
Laxfisket under 2016 ansågs som relativt bra. Gott om lax som steg

<xx><

Från  2011, Kent Norberg, Byske älv återskapas för bättre fiske

Restaureringen av Byskeälven och dess biflöden, från skador efter flottningen, fortgår. Arbetet påbörjades under 2007.

I den del av Byskeälven som rinner genom Västerbottens län hade detta arbete redan påbörjats några år tidigare. Initiativet till återställningsarbetet i Arvidsjaurs kommun kom från lokala fiskeintresserade ortsbor och medlemmar i Byskeälvens övre fiskevårdsområde.

Under 2009 utfördes de sista arbetena i älvens huvudfåra. Nu återstår återställningsarbeten med grävmaskin i främst Svärdälven och Långträskälven: -Parallellt med maskinåterställningarna arbetar vi med att återskapa lekbottnar för öring och lax i de mindre biflödena, säger Pontus Lundberg, Makkaur Miljö AB.

Detta arbete utförs manuellt med spade och specialbyggda krattor och är både tidskrävande och arbetsamt.

Arbetet har finansierats årsvis och nya projektmedel söks varje år. Naturvårdsverket och Fiskeriverket har finansierat projekten. Arvidsjaurs kommun fungerar som projektägare: -Effekterna av våra åtgärder utvärderas fortlöpande genom så kallade elfisken på ett antal platser i älven och dess biflöden, säger Pontus.

 

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2015

 

 

 

Annonser