Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Hörnån, Hörneån -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Ångermanland / Västerbotten

blå linje

Hörnån är en liten å söder om Umeå, inom Nordmalings och Bjurholms kommuner, med vacker natur och bra fiske. En typisk Västerbottnisk skogså med varierande miljöer. Rinner upp i Bastuträsk strax nordväst om Vännäs. Den är totalt ca 65 km lång, total fallhöjd uppgår till ca 175 m och medelbredden ca 15 m.

Älven kallas både Hörnån och Hörneån, det är ett och samma vattendrag. Det senare namnet används kustnära och det förra är vattendragets namn i inlandet.

Framförallt är ån känd för sitt havsöringsfiske med hög medelvikt på fisken, men man kan även fiska lax, harr, stationär öring, abborre och gädda.

Hörnån erbjuder tillgängligt fiske då man på flera bra fiskeplatser kan köra med bil mycket nära vattnet och en fiskeplats är prioriterad för rullstolsburna med sällskap. Fisket i ån är mycket flödesberoende, är låga vattennivåer är det oftast väldigt svårfiskat.

På andra ställen är naturen mer svårtillgänglig med branter och mycket växtlighet. En fiskestig erbjuder dock god åtkomst tillsammans med iordningställda rastplatser på flera av de bästa fiskeplatserna.

Hörnån med biflöden förvaltas av Hörnåns FVO.

Fiskeregler inom Hörnåns FVO (2015): För att skydda den havsvandrande öringen från för hård beskattning i Hörnån är det beslutat om ett fönstermått för att skydda de stora värdefulla lekindividerna. Fönstermått: 50-60 cm. Med andra ord, du får fånga och behålla en öring mellan 50-60 cm per fiskare och dag, all övrig öring måste omedelbart återutsättas med största möjliga försiktighet till ån.

Fiskekort säljs bl.a på:
Blixtsport
Frendo Hörnefors
Fiskekort.se

 

blå linje

Hörnån på Sverigekartan

Områdeskarta Hörnåns FVO

Fisketips

Artiklar om Hörnån

Notiser om Hörnån

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

-----

 

Boende/Logi

-----

 

Redskapsbutiker

Redskapsbutiker i Ångermanland

Redskapsbutiker i Västerbotten

 

Turistinformation

Umeå Turistbyrå

 

Externa länkar

www.hornansfiske.se/

www.fiskekort.se/hornan/

 

Fiskeartiklar om Hörnån

-----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Hörnån till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

Från 2014-06-10
Under sommarhalvåret erbjuder ån bra harrfiske. Fisket är ett riktigt smygfiske och speciellt sommarperioden kan ge grov harr. I de översta delarna av ån finns en del stationär öring. Ofta överraskar ån med rejäla strömgäddor. Under hösten lekvandrar både havsöring och sik. Havsöringen anländer i slutet av juli, medan siken vandrar i slutet av september. Under hösten fiskas även med nättingstockar. Fisket efter havsöring, sik och nätting fortgår fram till isläggning.

Hörnån är ett litet vattendrag med både rejäla forsar och lugnflytande partier. Fiskaren söker sig oftast till forspartierna men de största harrarna fångas på de mer lugnflytande partierna. Flugfiske går utmärkt hela fiskesäsongen. Under tidigt vårfiske används sjunklinor men övrig tid duger flytlinan. Lätta men relativt långa enhandspön är att föredra. Längre spön underlättar kastandet när vegetationen är tät.

Flugvalet varierar beroende på vattenföring och fiskart. För vårfisket nyttjas färgglada, större flugor för både harr och havsöring. Hörnåns vårvatten är relativt färgat. Under sommarens harrfiske fungerar de vanliga flugorna, typ Europa-12:an och Blue Dun, utmärkt. Även för spinnfiskaren räcker det med lättare spön. För vårfisket används lite tyngre, färgglada beten som går på djupet men i sommarfisket kan lättare spinnare och vobblers användas. Spinnfluga kan nyttjas hela säsongen.

För harrfisket används spinnare eller det traditionella flugkastet.Se dock till att använda rejäla linor i tafsar och på rullarna. Havsöringar på över 10 kg och harrar över 1,5 kg registreras varje år i Hörnån

<xx><

Från 204-08-31.
Var och testade Hörneån igår. Började på e.m högt upp (ovanför Bjenberg) och fiskade några timmar efter harr och stationär öring. Hyfsat vattenstånd (läs: ej extremt lågvatten). Regnet häromdagen har höjt vattenståndet en del. Två harrar och en öring i mindre format fick gå tillbaka. Alla tog på en liten mörkgrön guldskallenymf. När det började skymma åkte jag ner till Hörnefors och försökte mig på att fiska havsöring. Ett rejält drag i linan fick jag känna på men inget mer. Det plaskade en hel del när det svartnade och jag såg en del plogar i ytan så nog finns de där!

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

Från 2013: Restaurering av flottledsrensade Hörnån
Den kraftigt flottledsrensade Hörnån restaureras nu genom ett projekt som drivs av Nordmalings kommun och Länsstyrelsen. Sedan 2011 har vi lagt ut upprensade block och stenar, breddat vattendraget till ursprunglig bredd samt återskapat naturliga och variationsrika strukturer. Därmed har vi kraftigt förbättrat den fysiska miljön för vattenlevande djur, fiskar, fåglar och växter. I projektet så har vi totalt kört ut 287 ton lekgrus för att återskapa lekområden för fisk. Arbetena startade sommaren 2011 och beräknas hålla på till 2017.

<xx><

Bruksdammen i Hörnefors revs 2002 för att underlätta fiskens vandring uppströms. År 2003 revs även kvarndammen i Hörnsjö

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2015

 

 

 

Annonser