Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Hossmoån (Ljungbyån) -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Småland

blå linje

Hossmoån, eller Ljungbyån som den egentligen heter rinner upp i Orranäsasjön i östra Småland (uppströms denna sjö heter ån Vapenbäcksån) härifrån rinner Ljungbyån österut, genom samhället Orrefors. Vid Åholmarna delar ån upp sig två åar där den andra ån heter Gunnaboån. Denna ån rinner sedan ihop med Hossmoån igen strax öster om samhället Trekanten. Härifrån rinner ån söderut ner till samhället Ljungbyholm, här vänder ån österut och mynnar ut i Kalmarsund strax söder om Kalmar.

Ån är 62 km lång, med längsta biflöde är den 77 km. Största biflödet är S:t Sigfridsån.

Fiskarter: havsöring, stationär öring, regnbåge, gädda, abborre, id, mört, löja, gärs, ål, karp, sutare, vimma, sutare, sik, sarv och braxen.

På tidigt 1900-tal fanns det lax i ån, den största kända laxen vägde 23,5 kg. På 40-talet minskade både laxen och havsöringen. Laxstammen dog ut men man försökte stödutsätta dock utan resultat. Emåöring inplanterades och 1984 kördes en riktig odling igång i anslutning till ån. Numera sätts det varje år ut havsöringssmolt i ån. Havsöring på över 10 kr fångas då och då i ån.

Ån är känd för fina fångster av både grov abborre och braxen. Bl.a fångades en abborre på över tre kilo i maj månad 2016.

Sträckor i ån:

Hossmoån

 

blå linje

Hossmoån på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Hossmoån

Notiser om Hossmoån

 

blå linje

Hossmo FVOF

Fiskevårdsområdet ligger ca 10 km söder om Kalmar och områdets vatten börjar strax nedströms samhället Ljungbyholm, vid reningsverket. Därifrån rinner ån vidare ut i  havet. En sträcka på ca fyra kilometer. Växtligheten längs med ån är blandad av lövträd och öppna fält.

Fiskarterna i ån är havsöring, abborre, björkna, braxen, gädda, mört, sarv, vimma, sutare, id m.fl.

Hossmo Fiskevårdsområdesförening

Fiskekort (årskort och sommarkort) säljes på Preem i Rinkabyholm.

Fiskekort även genom IFiske.se (dagskort)

Områdeskarta

Fångststatistik: 2014, 2015, 2016

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

-----

 

Boende/Logi

-----

 

Redskapsbutiker

-----

 

Turistinformation

Kalmar Turistbyrå

 

Externa länkar

Hossmo Fiskevårdsområdesförening

 

Fiskeartiklar om Hossmoån

-----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Hossmoån till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

-----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

2016-05-19
Sent på kvällen i Hossmoån den 19 maj fångades en abborre på 3,010 kg och som var 53 cm lång. Den fångades på jiggfiske, betet var en 9 cm lång Westin Shad Teez jigg.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2015

 

 

 

Annonser