Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Kågeälven -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Västerbotten

blå linje

Kågeäven är en mindre skogsälv, ca 7 mil lång. Den rinner upp i sjön Stavaträsk. Källflödet kommer från Degerträskån och Klintån som bägge mynnar i Stavaträsk. Kågeälven mynnar ut i Kågefjärden ca 10 km norr om Skellefteå. Vattnet är lättfärgat och har normalt väldigt kraftfull vårflod. Differensen mellan medel- och högsta vattenföringen är ca 19 gånger. Bästa fisket brukar vara vid 10-25 m3/s. Medelvattenföringen fram till 2016 var 9,5 m3/s. Fallhöjden är 170 meter.

Strax norr om Slyberg/Storselet finns det storslagna fallet Storfallet, 7 meter högt och är ett naturligt vandringshinder för fisken.

Stammarna av lax och havsöring har tidigare varit borta från Kågeälven på grund av många dämmen som hindrat all vandring för både laxen och havsöringen.

Dämmena är numera borta och på 1980-talets slut gjordes de första utsättningarna av lax och havsöring i älven. Redan hösten 1991 märktes resultatet av detta fiskevårdsarbete då stora mängder lax vandrade upp i älven. Det fångades ett flertal laxar med spö denna höst. Den första utplanterade fisken kom var stammad från Skellefteälven men fiskevården gick sedan över till Byskeälvslax eftersom den generellt stiger tidigare på säsongen. Från 1987 till 2004 har mer än en miljon laxyngel, av i huvudsak Byskestam, satts ut i älven.

Harrfisket i älven har alltid varit bra. Bl.a vid högvattenfring närinbgsvandrar stora mängder harr upp i älven och erbjuder då riktigt bra fiske.

Fiskarter i ån är bl.a abborre, gädda, mört, harr, lax, havsöring, stationär öring.

 

Fiskeområden:

Kågeälvens nedre FVO

Storfallet FVO

Kågeälvens övre FVO

 

blå linje

Kågeälven på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Kågeälv

Notiser om Kågeälv

 

blå linje

Fångststatistik (rapporterad fångst):

Inrapporterade 2017: 173 st öringar och 18 st laxar (gäller för Kågeälvens nedre FVO)

 

blå linje

Kågeälvens nedre FVO

Förvaltar de sista 25 km av älven innan den rinner ut i Kågefjärden. Området sträcker sig från där Tarsmyrbäcken rinner ut i älven strax väster om Häbbefors/Gran och ner till utflödet i Kågefjärden.

Inom området finns flera lättillgängliga forsar och djupa stryk. Alla forsar är uppmärkta med skyltar utefter Jörnsvägen, vilket gör det enkelt att finna fiskeplatserna.

Försäljning av fiskekort:
Preem i Kåge
Skellefteå camping
Fiskekort.se
Turistbyrån i Skellefteå

Mer info finns på deras hemsida: http://kagealven.com/
På hemsidan finns även information om aktuellt vattenflöde vid Kåge.

 

blå linje

Storfallet FVO

Här finns ett bra bestånd av harr. Finns även bra chanser till fångst av öring.

Vindskydd och eldstäder finns iordningsställda längs älven.

Försäljning av fiskekort:
Turistbyrån i Skellefteå

Finns även lokala försäljningställen i närområdet.

 

blå linje

Kågeälvens övre FVO

Försäljning av fiskekort:
Turistbyrån i Skellefteå

Finns även lokala försäljningställen i närområdet.

Fiske på harr och öring.

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

----

 

Boende/Logi

----

 

Redskapsbutiker

-----

 

Turistinformation

Skellefteå Turistbyrå, Skellefteå

 

Externa länkar

Kågeälvens nedre FVO, http://kagealven.com/

 

Fiskeartiklar om Kågeälven

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Kågeälv till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

Från 2010, insänt av Micke I.
Tips om bra flugor för Kågeälven: Den Vanliga, Phatagorva, Thunderspey. Fiskar ni på hösten och det är bra med vatten i älven så kör med stora flugor, upp till strl. 4 och tubflugorna kan var upp till 6cm långa. Använd färgrika flugor, speciellt gula och röda flugor brukar funka bra vid högt och kallt vatten.

<xx><

Från 1992, insänt av Micke I.
Har ännu inte hunnit utforska älven mycket men baserat på förra årets fiske kan jag bidra med följande: Fina harrsträckor finns direkt nedströms Storfallet, här finns flera bra forsar i rad efter varandra. Bra beten för harren här är imitationer av nattsländor och för spinnfiske funkar mindre spinnare bra.
Även Skackerforsen och Kvarnfallet, forsarna vid Kusmark erbjuder bra harrfiske och innehåller även fina laxpooler.
Många laxar fångas vid Ersmark, forsnacken på Persforsen och nerströms kvarnen i Kusmark.

<xx><

Från 1992, insänt av Micke I.
Jag fiskar ofta efter abborre i älven och ett bra ställe som jag gärna tipsar om är vid bron över 4:an. Hör brukar det grov abborre från havet.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

 

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2017

 

 

 

Annonser