Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Moälven -

Till startsidan  |  Fiskevatten Ångermanland

blå linje

Älv i mellersta östra Ångermanland. Rinner upp i Anundsjön. Strax väster om Örnsköldsvik. Flyter genom Happstafjärden - Själevadfjärden - Veckefjärden - Örnsköldsvikfjärden - Bottenhavet.

En varierad skogsälv som är relativt opåverkad av kraftverksutbyggnaden. Flera skyddsvärda arter finns. Lax, öring, flodpärlmussla, flodkräfta och ishavsreliker samt utter är arter som finns i älvsystemet. I älvens kantzoner har flera sällsynta växer sina lokaler.

Fiskebestånd i Moälven med fjärdar: Gädda, abborre, gös, havsöring, lax, lake och ål.

Utsättningar görs årligen av lax och havsöring

Sträckor:

Anundsjöns FVO

Nedre Moälvens FVO

Molidens fiskevårdsområde

 

blå linje

Moälven på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Moälven

Notiser om Moälven

 

blå linje

Nedre Moälvens FVO

Nedre Moälvens fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket inom fiskevårdsområdet, som består av Veckefjärden, Själevadsfjärden, Happstafjärden, del av Moälven, Huggsjön, Svarttjärnen, Mycklingstjärnen, Hörnsjön, Hamptjärn, Vitsjön, Åtesjön, Norrtjärnssjön, Båtsmanstjärnen, samt övriga tjärnar, åar och bäckar inom Nedre Moälvens fiskevårdsområde.

Fiskeområden med bl a gös och havsöring. Inom fiskevårdsområdet finns dessutom två sjöar där put-and-take fiske bedrivs, dels Svarttjärnen som arrenderas av Storfiskarna och dels Hamptjärn med regnbåge och röding.

Fiskekortsförsäljning:
Time Själevad
Statoil Sund
Friluftscentralen Själevad (även båt och kanotuthyrning)
Utekompaniet Själevad
Prästänget Stugby Själevad
Turistbyrån i Örnsköldsvik
Överhörnäs Camping

För mer info besök deras hemsida: http://www.moalven.se/index.htm

 

blå linje

Molidens fiskevårdsområde

Omfattar, Moälven och inom byarna Mo, Flärke, Skortsjö, Gala, Väster och Österbacke.

Älvsträckan består av forsar med varierande strömhastighet och däremellan lugnt flytande sträckor. Älvens vattenstånd regleras av årstiden och regnperioder. Kraftverkens vatten reglering är obetydliga och försumbar.

I älven finns lax, havsöring, öring, harr, gädda och abborre.

Lättast når du Moälven vid bron nedanför Mo kyrka. Där finns gott om parkering på båda sidor och lämplig startpunkt för såväl upp som nedströms fiske.

Områdets sträcka i Moälven går från ungefärlig kartkoordinat 7035507, 671417 SWEREF99 TM (nord, öst) nerströms till 7030480, 674586 SWEREF99 TM (nord, öst)

Fiskevårdsområdet ligger ca 2 mil nordväst om Örnsköldsvik.

Vägbeskrivning: Åk E-4 till Överhörnäs och ta väg 348 mot Bredbyn. Efter ca 1 mil ta till höger mot Moliden (Mo:ka).

För mer info besök deras hemsida: http://www.moliden.se/Molidensfvo/mofvo.htm

Fiskekort bl.a genom IFiske.se

 

blå linje

Anundsjöns FVO

Sträcka från utloppet ur Anundsjösjön och nerströms till gränsen mot Gottne FVO vid Söderåfors (ungefärlig position 7037676, 669029 SWEREF99 TM nord, öst)

Bestånd av gädda, abborre, harr, öring, havsöring och lax.

Inplantering av lax och havsöring sker årligen.

Fiskekort bl.a genom IFiske.se

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

-----

 

Boende/Logi

-----

 

Redskapsbutiker

Redskapsbutiker i Ångermanland

 

Turistinformation

Turistbyrån i Örnsköldsvik

 

Externa länkar

Nedre Moälvens FVO

  

Fiskeartiklar om Moälven

-----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Moälven till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

Från 2009-07-05
Var igår en tur och fiskade vid Moälven, strömmen vid Mo kyrka. Helt dött första timmen men sedan i strömfåran nedanför bron blev det 6st harrar och 2st öringar. Inga större storlekar på detta men dock fiskar. 1 blev matfisk då den klarade gränsen, harr. Alla tog på streaking caddis samt superpuppa.

<xx><

Från 2006-06-10
Om du vill pröva Moälven tycker jag ni ska pröva köra till Gottne (ligger nån mil utanför Övik) fiska sträckan en bit upp, var där för ca 2 veckor sen å fick bra med harr, de är fint där :)

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

Från 2014-11
Efter flera dåliga år visar rapporter från sportfiskare att trenden har vänt. Lax och havsöring har hittat tillbaka till Moälven.

Moälvsprojektet som startade för drygt 20 år sedan och som har kostat nästan 20 miljoner att genomföra har flera gånger kallats för ett fiasko. Men som kommunbiologen Håkan Jansson sa för ett par år sedan gäller det att ha is i magen.

- Det kan ju tyckas att det är ett fiasko men projektet med att få lax och havsöring att vandra tillbaka till älven har nyss startat. Om några år tror jag att vi kommer att få en betydligt högre återvandring. Speciellt om man skär ner på fisket i Östersjön. Då kommer betydligt fler laxar och havsöringar att vandra tillbaka.

Sista hindret ska bort

Och kanske ser vi resultatet nu. Sportfiskare som besökt Moälven under våren rapporterar att fisket är bättre än på länge.

- Det känns ju jätteroligt. Vi har jobbat i många år för att få till en återintroduktion av lax och havsöring i Moälven. Så småningom ska det ju bli en självreproducerande älv. För sportfisket är det här jätteroligt, säger Carina Westin från Molidens fiskevårdsområde.

Vid det sista vandringshindret, vattenkraftverket ovanför Bredbyn har Statkraft under onsdagen börjat gjuta en kulvert som ska utgöra grunden till fiskvandringsvägen uppströms. Nästa sommar ska det vara fritt fram för fisken att ta sig förbi kraftverket. Då ska även vägen nedströms vara klar.

Men redan i år är kalendern fullbokad med andra åtgärder i Moälven. Bland annat ska mer yngel och ettårig fisk sättas ut. Nya lekbottnar ska färdigställas och på flera platser ska det elfiskas för att mäta effekterna av kalkning och tidigare utsättningar.

Havsöringen försvann

För drygt tio år sedan fanns det gott om havsöring i älven efter lyckade utsättningar. Nu har fisken hittat hit igen vilket är glädjande för alla som arbetat med projektet. Men samtidigt finns en oro över att det kan gå som vid tidigare utsättningar.

- Vi hade ett enormt havsöringsfiske här men uttaget blev lite för stort och fisket var inte reglerat. En stor del av beståndet fiskades också upp vid kusten. Nu har vi ett bra fiske i älven men det gäller att vi gemensamt håller igen på fångsterna. Vi fiskar ju fortfarande på kapitalet, säger fiskerikonsulenten Bo Öhman.

Vis av gamla erfarenheter är nu älven reglerad och förhoppningen om att Moälven ska bli ett självklart utflyktsmål lever i allra högsta grad.

- Vår filosofi går ut på att folk ska ta sig ut och uppleva lite mindfulness och att ungdomar ska upptäcka sportfisket. Ta sig ut från datorerna och uppleva värdena i vår natur, säger Carina Westin.

<xx><

Från 2007: Moälvsprojektet: Från källa till hav - restaurering av Moälven
Projektets mål är att återskapa och förbättra livsmiljöer för lax, stensimpa, flodpärlmussla och utter i Moälven. Tidigare bestånd av dessa arter har slagits ut eller decimerats på grund av kraftverksbyggen, timmerflottning och föroreningar. Man bygger en fiskvandringsväg förbi det 13 meter höga Sågfallet för att lax och andra fiskarter ska kunna vandra upp i biflödet Utterån. Biotoper återställs till goda livsmiljöer för fisk genom att block, stenar och grus läggs ut i flodrensade strömsträckor. Laxungar sätts ut i älven för att på sikt återskapa ett naturligt självreproducerande bestånd. Vägtrummor åtgärdas så att fisk kan passera fritt. Åtgärderna som gynnar laxfisk medför också att beståndet av flodpärlmussla kan stärkas. Lokaler där uttrar riskerar att trafikdödas åtgärdas.

Projektet drivs av Örnsköldsviks kommun med stöd av EU s miljöfond LIFE-Naturvård, Naturvårdsverket, Fiskeriverket, Moälvsfisket, Örnsköldsviks Naturskyddsfond, Holmen Skog AB, Skogsvårdsstyrelsen i Mellannorrland och Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Projektet pågår till 31 december 2008.

<xx><

Från 2003-08
Havsöringsfisket är idag 2003 bra i hela Moälvssystemet.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016

 

 

 

Annonser