Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Oreälven -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Dalarna

blå linje

Oreälven, ibland även kallad Oreån, älv i nordöstra Dalarna, 235 km lång. Älven rinner upp i Oretjärnen i södra Härjedalen. Strax efter efter någon kilometer rinner den in i Dalarna och och igenom Oresjön vidare genom Oresjötjärnen och Oresjöflarkarna, mot sydost genom sjön Trubbingen och rinner in genom sjön (dammen) Vässinjärvi, vid vars utlopp Vässinkoski kraftstation ligger.

Oreälven fortsätter mot öster och passerar Älvho samt Noppikoski. Ungefär sex km nedströms Noppikoski flyter Sandsjöån norrifrån in i Oreälven. Här fortsätter älven mot söder, älven passerar sjön Bromsen, här ansluter Finnsjöån, genom Strösjöfjärden, strax nedströms mynnar Stråån. Ytterligare en bit nerströms mynnar Djurån.

Vid Furudals bruk flyter ån ut i en damm och sen Tranusjön. Ytterligare tre kilometer nedströms mynnar älven i Oresjön strax öster om Furudal(197 m.ö.h). Älvfåran fortsätter västerut från Oresjön genom sjön Noren och in i sjön Skattungen. Ån flyter nu mot sydväst, norr om Skattungbyn och Mässbacken där Ämån rinner in norrifrån. Oreälven fortsätter, efter sammanflödet med Ämån sedan flyter Unnan (Unnån) in. Älven passerar några dammar, bland annat Borns kraftstation och förgrenar sig i södra armen Lillån innan den mynnar i Orsasjön.

Vid Legranäs har Oreälv (här byter den namn till Orsaälven) sitt utlopp från Orsasjön och fortsätter ytterligare en kort sträckan söderut innan den mynnar i Österdalälven i Mora.

Större: biflöden Vassjöån, Sandsjöån, Finnsjöån, Stråån, Djurån, Unnån och Ämån

Fiskarter: öring, sik, harr, gädda, abborre, mört, braxen m.fl.

Fiskesträckor/områden:

Orsa Besparingsskogs fiskevårdsområde.

Ore FVO

Orsa fiskevårdsområdesförening

 

blå linje

Oreälven på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Oreälven

Notiser om Oreälven

 

blå linje

Ore fiskevårdsområde

Sträckan i Oreälven är från Värmderåsen vid Strösjöfjöärden (SWEREF99 TM6803727.571, 503594.318) ner till sjön Oresjön och vidare till sjön Skattungen.
Se kartbild

Området bjuder på fiske på främst harr och öring.

Fiskekort kan köpas på följande ställen:

IFiske
Furudals glastjänst, Furudal
Oreboden, Furudal
Ore Fritidsby, Furudal
Turistbyrån i Furudal

Hemsida: http://ofvo.se/

 

blå linje

Orsa Besparingsskogs fiskevårdsområde

Från sjön Trubbingen ner till Värmderåsen

Fiskekort kan köpas på följande ställen.

Kortautomat vid macken Noppikoski
Jordägarkontoret, Orsa
Siljan Turism Orsa
Statoil i Orsa
Orsa Outdoor AB, Born
Finnmarksbaren, Västbacka
Sandsjöns Fiskekcamp
Vildmarksbyn, Hamra
Rosentorps Bageri & Turist

För mer info om fisket gå till sidan: www.orsabesparingsskog.se

 

blå linje

Orsa FVO

Området täcker Oreälvens del från Skattungen nerströms till Orsasjön.

Det bästa harrfisket brukar infalla på försommaren och på hösten.

De lugnflytande partierna är delvis rika på abborre (även relativt stor sådan) och gädda nästan årligen fångas det några riktiga stora gäddor i älven. Abborrfisket sker under sommartid och då mest av traditionell karaktär (mete och spinnfiske), men även jiggfiske rekommenderas. Beträffande gädda så kan fisket från båt vara otroligt givande, såväl med traditionellt spinnfiske som med mer moderna inriktningar som poppers, jerk-bait och flugfiske. Gäddmete kan också bedrivas med framgång.

En annan vanlig art är mört och fisket efter denna är riktigt bra, men även fisket efter braxen har uppmärksammats bland sportfiskare. När braxen är på gång kan man höra talas om riktiga ”braxenrace” med häpnadsväckande fångster.

Fiskekort kan köpas på följande ställen:

Orsa Outdoor AB
OKQ8 Orsa
Vildmarkslagret Orsa
Statoil Orsa
Siljan Turism Orsa
Orsa Fiskecenter
Orsa Grönklitt AB, (Grönklitt och campingen)
Bäcka Herrgård
PO:S Stugby
Skattunge Handel
IFiske.se

För mer info om fisket gå till sidan: www.ofvo.nu/

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

-----

 

Boende/Logi

Noppikoski, vandrarhem, stugor

Orsa Hotell

 

Redskapsbutiker

Jaktia Orsa Outdoor AB

 

Turistinformation

-----

 

Externa länkar

www.ofvo.nu/

www.orsabesparingsskog.se

www.rattvik.com/fiske/

http://ofvo.se/ Ore FVO

Oreälvens vänner (Facebook)

 

Fiskeartiklar om Oreälven

-----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Oreälven till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

-----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

Från 2015-02:
För första gången på 150 år är Oreälven, utanför Orsa i Dalarna, öppen mellan de viktiga biflödena Unnån och Ämån. Utrivningarna av Stackmoradammen är avslutade och nu kan fiskevårdsarbetet ta vid. Detta är goda nyheter för alla dem som kämpat för fria vattenvägar och för Siljansöringens fortlevnad. Anders Bruks, fiskevårdskonsult, berättar att arbetet nu fortsätter med en kartläggning av bottnarna och att det därefter kommer att presenteras en åtgärdsplan.
– Oreälevens värde kommer dessutom att öka ytterligare eftersom Fortum på frivillig grund kommer att anlägga flera fiskvägar längs Oreälven. Detta är kanske den enskilt viktigaste åtgärden för vandringsfiskens framtid i Siljansystemet. Vi följer fortlöpande arbetet med den unika Siljansöringen och hoppas att det snart kommer fler goda nyheter från Dalarna.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016

 

 

 

Annonser