Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Öreälven, Örån -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Lappland / Ångermanland

blå linje

Öreälven har sina källflöden på Stöttingfjället inom Lycksele kommun och den passerar igenom Bjurholms och Nordmalings kommuner innan den mynnar ut i Örefjärden. Älvsträckans längd är 225 km och den totala fall- höjden uppgår till 550 meter med Örträsket som största sjö. Uppströms Örträsksjön heter älven Örån.

Öreälven är ett typexempel på en norrländsk skogsälv. Detta innebär att den har hela sitt nederbördsområde inom skogslandet. Vattenföringen karakteriseras av en enda hög flödestopp på våren, som kan sträcka sig en bit in på försommaren, följd av en mycket låg sommarvattenföring. I Öreälvens vattensystem finns det extremt få sjöar. Detta medför att nederbörden får stor påverkan på vattenståndet i älven och det kan, vid ihållande regn, bli hög vattenföring även under sommaren.

Öreälven är mest känd för sin storvuxna havsöring, men den har även ett gott bestånd av lax. Harrfisket är mycket bra på vissa partier och räknas som södra Västerbottens bästa, på de övre sträckorna finns även stationär öring. Vid fiske på de lugnflytande partierna finns chans på grov gädda och lake. Fiskesäsongen startar någon vecka in i maj, då älven hunnit klarna, men ofta börjar fisket på allvar först en bit in i juni. Denna älven har ofta lite senare vårflod än grannälvarna. Senhöstfisket i älven är räknat som mycket exklusivt med bra fångst. De första laxarna kommer normalt i slutet på maj och är på topp i juni, laxvandringen fortgår sedan hela sommaren. De första havsöringarna visa sig i älven kring juli månads start och fortsätter sen under hösten. Speciellt på senhösten kan havsöringsfisket vara mycket bra. Fångas även en del lake i älven.

Öreälvens lopp innehåller både rejäla forsar med stryckor och lugn- flytande partier. Flugfiske går att praktisera större delen av säsongen. Under tidigt vårfiske krävs sjunklina medan resten av säsongen domineras av flytlinefiske. Flugvalet varierar beroende på vattenföring och fiskeart. Eftersom Öreälvens vatten är relativt färgat rekommenderas färg- glada flugor. För spinnfiskaren börjar säsongen med tvåhandsspön, tunga beten och grova linor. Under vårfisket är tunga skeddrag och stora spinnare.

Sträckor:
Öreävlens FVO
ÖreLångsele Fiskevårdsområde

Örträsk FVO

 

blå linje

Öreälven på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Öreälven

Notiser om Öreälven

 

blå linje

Öreälvens FVO

Området sträcker sig från punkten (SWEREF99 TM7114529.417, 696168.703) ca 1,5 km söder om vägbron (som går mellan Fårfällan och Utiberget) just söder om Örträsksjön ner till utfödet i Bottenviken i Örefjärden.

Länk till föreningens hemsida; Öreälven FVO

Fiskekortsförsäljning:

Sandströms Sport, Nordmaling
Per Livs, Brattfors
Angsjöns Camping & Konferans, Balsjö
Blixtsport, Umeå
Lundins Livs, Gräsmyr
Westmans Livs, Agnäs
Öreälvens Kanotcenter, Bjurholm
Järnia, Bjurholm
Isaksson Bensin och service, Bjurholm
Även försäljning hos flertalet privatpersoner som bor längs älven.
Fiskekort.se

 

Sträckor och nerfarter till älven inom fiskevårdsområdet:

Norrströmskojan, småforsar med stryckor och en del lugnvatten. Övernattningsstuga
Nerfart: Stig 1 km norr om Ström.

Yttersnäset, forsar och stryk.
Nerfart: Stig 1 km norr om Ström.

Ström, forsar med djuphålor stor del av sträckan.
Nerfart: 200 m norr om sista huset i Ström.

Långforsen Provåker, forsar stor del av sträckan. Fiskar som regel bra nästan hela säsongen.
Nerfart: Mitt i byn.

Långforsen Sunnanå, forsar stor del av sträckan.
Nerfart: Sunnanå.

Högland, fors, småforsar och stryk. Övernattningsstuga. Nerfart: 500 m norr om korsningen Ottervattnet, Storarmsjö.

Näslandsforsen. fors, småforsar och stryk.
Nerfart: Näsmark.

Mariebäck, småforsar, stryckor och en del lugnvatten.
Nerfart: Väg från golfstugan i Mariebäck.

Solberg, småforsar, stryckor och en del lugnvatten.
Nerfart: Solberg.

Bjurholm uppströms, småforsar och stryk. Nerfart: Bjurholm förbi kommunhuset.

Lagnäset, stryckor och en del lugnvatten. Nerfart: Nyby.

Petnäset, lugnvatten. Nerfart: Söder om Älskanäs.

Agnäsforsen nedströms dammen, kraftig fors stor del av sträckan. Finns ett vindskydd, sträckan fiskar bra nästan hela säsongen.
Nerfart: Vid bron i Agnäs.

Storforsen, kraftig fors med vattenfall, stryckor och djupa pooler. Det finns en hängbro över storforsen och övernattningsstuga.
Nerfart: Från Stensvattsvägen.

Långholmarna, fors, småforsar och stryk. Övernattningsstuga.
Nerfart: Första vänster Tallberg och efter 2 km första vänster igen.

Tallbergsbron, småforsar och strykor med lugnvatten. Övernattningsstuga.
Nerfart: Direkt höger vänstra sidan bron.

Gravanäsforsen, fors med stryk.
Nerfart: Högbränna eller från Hummelholm, Nyvintervägen ca 5km

Floknäsforsen, fors med stryk.
Nerfart: Hummelholm, Naturreservat fortsätt ca 3,5km

Gubbnäsforsen, fors med stryk.
Nerfart: Hummelholm, Naturreservat fortsätt ca 2,5km.

Lappnäsforsen, fors med stryk.

Holmforsen, fors med stryk. Övernattningsstuga. Är en ganska grund fors som är känd som en bra laxfiskeplats, vindskydd finns, fiskar som regel bra från juni och säsongen ut.
Nerfart: Vid naturreservatet slåtterängarna.

Sågforsen, Broforsen, Laxforsen; kraftiga forsar med vattenfall. Vindskydd, grillplats. Fiskvandringsvägen i Laxforsen är ofta bra från juni och säsongen ut.
Nerfart: Torrböle, 1:a vänster efter vägen mot Torrböle.

Bjurforsen, fors med stryk. Nerfart: Örsbäck via skogsväg vänster ca. 550m efter byn mot Gräsmyr

Brattforsen, fors med stryk. Nerfart: Brattfors.

Långedsforsen, ca 2 km lång fors med djupa pooler och stryk. Är en känd laxlekplats, vindskydd finns, fiskar ofta bra från juni och säsongen ut.
Nerfart: Långed.

Hundedsforsen, fors med stryk. Nerfart: Från E4.

Håknäsforsen, fors med stryk. Nerfart: Håknäs.

Per-Lars forsen, fors med stryk. Korta forspartier med flera djuphålor, fiskar bäst på tidigt vårfiske och senhöst fiske.
Nerfart: Uppströms bron Öre.

Grytörforsen, fors med stryk. Korta forspartier med flera djuphålor, fiskar bäst på tidigt vårfiske och senhöst fiske.
Nerfart: Bron vid Öre.

 

blå linje

ÖreLångsele FVO

Sträcka vid Långsele i Örån.
Hemsida: http://orelangsele.se/fiske.html

 

blå linje

Örträsk Fiskevårdsområde

Hemsida: http://www.ortrask.se/

Nedströms Storforsen (SWEREF99 TM7130091.544, 687458.981) finns utmärkta fiskeplatser för öring och harr. Nedan Storforsens kraftstation har ån restaurerats, där finns harr och det stödutsätts öring. Längre ner där älven är lugnare och vidare innan utloppet i Örträsksjön finns gott om gädda och abborre.

Vindskydd finns nedan Storforsen, Öreälv

Fiskekortförsäljning
Cafe Vildanden¨, Örträsk
ICA Örträsk
Örträsk Livs

 

blå linje

 

Fiskeguider, fiskecharter

-----

 

Boende/Logi

-----

 

Redskapsbutiker

Redskapsbutiker i Ångermanland

 

Turistinformation

Umeå Turistbyrå

 

Externa länkar

Öreälven FVO

ÖreLångsele FVO

 

Fiskeartiklar om Öreälven

-----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Öreälven till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

Från 2015-12-30
Fångades en lake som vägde 5,22kg på pimpelfiske, agnad med abborre.

<xx><

Från 2015-06-02
För den som hoppas på lax och havsöring bör fisket förläggas till natt eller tidig morgon. Fisken vandrar övervägande nattetid och det är när fisken är i rörelse som rangschanserna är som störst.

<xx><

2011-05-24, från Oskar
För harr och öring lämpar sig främst sträckorna uppströms Bjurholm. Personligen tycker jag Långforsen i Provåker, Ström, Ytternäset och Norrströmskojan är bäst. Vid den sistnämnda finns även en övernattningskoja som är guld värd om man åkt lite längre.

<xx><

Från 2014
Flugfiske går att praktisera större delen av säsongen. Under tidigt vårfiske krävs sjunklina men resten av säsongen domineras av flytlinefiske. Flugvalet varierar beroende på vattenföring och fiskart. Eftersom Öreälvens vatten är relativt färgat rekommenderas färgglada flugor för lax- och havsöringsfiske. Färgglada flugor rekomenderas för lax- och havsöringsfisket. Stora orangeröda tubflugor för vårfiske och mindre dubbelkrokade flugor i klassiska mönster, typ Thunder & Lightning och GP, under sommaren. För harr- och öringfisket fungerar det vanliga flugsortimentet, typ Europa-12:an och March Brown, alldeles utmärkt.

Spinnfiskaren inleder säsongen med tunga beten och grova linor. Spinnflugor och tunga skeddrag eller devonspinnare är det som når ner till fisken vid högvatten. Betena bör vara i klara färger. Med sjunkande vattenstånd används lättare utrustningar och beten. Flugkast samt olika typer av spinnare och spinnflugor ger den största fångstchansen under sommar och höst. Då fisken vandrar främst nattetid så är fisket som bäst natt eller tidig morgon. När fisken är i rörelse är fångstchanserna som störst.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

-----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016

 

 

 

Annonser