Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Örsjön -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Skåne / Småland

 

blå linje

Vy över Örsjön, fotograf Mats Sjöstrand 2017

Sjö i nordöstra Skåne och södra Småland, mellan Hallaryd och Killeberg, norr om Osby. 105 m.ö.h. Yta på 395 hektar. Vacker och naturskön skogssjö omgiven av blandskog. Terrängen runt sjön är ganska kuperad.

Sjön har många öar, 24 st, varav några lite större. Halvöar, flera sund och vikar. Djupet i sjön varierar, maxdjup på ca 11m och medeldjupet ligger på 3,5 m. Botten är oftast stenig. Vattnet är humusfärgat och av bra kvalitet. Simontorpsån avvattnar sjön i östra sidan. Största tillflödet är Brännhultabäcken i sjöns nordöstra hörn.

Fiskearter: abborre, björkna, braxen, gädda, gös, lake, mört, siklöja, sutare, ål, och öring

Det finns ett par lämpliga platser för att lägga i båt ifrån. En vid Malmläget i Brännultavik i sjöns nordöstra hörn (SWEREF 99 TM (nord, öst) 6260456, 435884). Den andra vid Mjöbygget på vägen ut mot Bokön (SWEREF 99 TM (nord, öst) 6257720, 436155)

Fisket i sjön administreras av Örsjöns-Lillasjön FVOF.

Det finns möjlighet till att hyra båt i sjön. Djupkarta finns att köpa.

Fiskekortförsäljning:
http://www.ifiske.se/

Turistbyrån Osby
Statoil i Osby
Älmhults Turistbyrå

Sport o Motor, Älmhult
Osby Tygshop, Älmhult
Även flera privatperson boendes runt sjön säljer fiskekort och hyr ut båt (skyltat)

 

blå linje

Örsjön på Sverigekartan

GPS position/kartkoordinat:
WGS 84 DMS: 5628'6.1"N 1356'39.8"E
SWEREF 99 TM (nord, öst): 6258709, 434964

Fisketips

Artiklar om Örsjön

Notiser om Örsjön

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

 ----

 

Boende/Logi

----

 

Redskapsbutiker

----

 

Turistinformation

Turistbyrån Osby

Älmhults Turistbyrå

 

Externa länkar

http://orsjon-lillasjon.se/ Örsjöns-Lillasjön FVOF

 

Fiskeartiklar om Örsjön

----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Örsjön till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

2017-04-30
Gös fiskas bäst i skymning och gryning då de jagar småfisk utmed stränderna, annars utmed branterna ned mot djuphålorna. Båtfiske att rekommendera.

2017-04-30 (Mikael Jonsson)
Betstips: 50 gr McMy Svartzonker med grön kropp och vit undersida för gädda. 15 grams guldspinnare med svarta detaljer från Myran för abborre.

2014-11-09
Dagens bästa bete: Svartzonker McMy Tail Tånglake, tog 5 gäddor på en dags fiske.

2010: (Simon)
Brukar finnas bra med gös i framförallt norra delen, men vet man bara var man ska fiska finns det bra även i södra. Vi fick en hel den gös när vi glindrade.

 

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

2016
Utsättning av öring i Örsjön hösten 2016
Bakgrund: Efter tillstånd av Länsstyrelsen i Skåne län sattes Vänneåöring ut i Simontorpsån 1996 efter att några vandringshinder avlägsnats. Utsättningen bekostades av enskilda markägare i Björkerås, Mjöbygget och Kylen. Öringen har trivts och fortplantat sig så pass väl i den steniga ån att ett antal stora öringar kunde fångas uppströms i Örsjön. Fiskevårdsområdesföreningen i Örsjön-Lillasjön beslutade därför att sätta ut Vänneåöring även i Örsjön, efter att lekbottnar tillskapats i Brännhultabäcken, som står för det enda stora tillflödet. Med bidrag från Länsstyrelsen i Kronobergs län har Örsjön-Lillasjöns FVOF återskapat en naturlig lekmiljö för öring i Brännhultabäcken på en sträcka av 200 meter. Uppströms finns redan 100 meter med ursprungliga lekbottnar. Efter noggranna förberedelser beslutades om utsättning av lekmogen (0,5-1kg) Vänneåöring tre år i rad med början 2008, därefter utvärdering. Efter att arbetet med att tillskapa gynnsamma lekmöjligheter i Brännhulta-bäcken avslutats hösten 2014 beslutade FVOF att sätta ut lekmogen öring ytterligare tre år. Efter höstens utsättning av lekmogen Vänneåöring har Örsjön-Lillasjöns FVOF satt ut cirka 2500 lekmogna öringar. OBS: Det råder fiskeförbud på öring under lekperioden oktober till december

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2017

 

 

 

Båtisättningplats i nordöstra delen av Örsjön
Båtisättningplats i nordöstra delen av Örsjön

Vy över Örsjön
Vy över Örsjön

Vid Bökön i Örsjön
Vid Bökön i Örsjön

 

Annonser