Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Råneälven -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Lappland / Norrbotten

blå linje

Råneälven rinner upp i Radnejaure (Råneträsk) söder om Dundret, ca 2,5 mil söder om Gällivare, och är landets största skogsälv som mynnar i havet, 210 km lång. 

I ca 150 km flyter Råneälven genom obebodda myr- och skogsmarker, men efter Valvträsket är det mer jordbruksmark som omger älven. De sista 50 km flyter älven lugnare och är av vanlig älvdalskaraktär. Denna sträckan lämpar sig för kanotfärder förutom de två forsarna; Lassbyforsen och Rånforsen (inne i Råneå). Råneälven passerar på sin sträckning genom Gällivare-, Jokkmokk-, Boden- och Luleå kommun. Älven är så gott som lättillgänglig hela vägen från Mårdsel och ner till mynningen i havet. Uppströms Mårdsel är tillgängligheten begränsad. Älven mynnar i Bottenviken genom Rånefjärden strax utanför samhället Råneå.

Fiskesäsongen börjar redan i slutet av maj och bästa tiden är normalt i början av juni. Senare blir det vanligtvis för låga vattenstånd och därmed svårfiskat.

Flodkräftan, flodpärlmusslan, laxen, uttern och orkidéer är några exempel på den unika flora och fauna som finns i älvdalen.

I slutet av 1980-talet var älven hotad av utbyggnad för kraftindustrin. Men Råneälven är sedan 1990 enligt lag fredad från vattenkraftsutbyggnad.

Råneälven och framförallt dess mynning till Bottenviken är känd i hela Sverige för sitt fina gäddfiske. Här fångas varje år stora gäddor. Fiskar över metern är inte ovanliga. Även längder som 110 cm och 120 cm förkommer i relativt bra mängd. I mynningen kan man även uppleva ett riktigt roligt abborrfiske, då både mängden och storleken är överraskande bra.

I maj månad är fisket efter id på topp. Den går upp i ån under vårfloden. Bra platser att testa är i de mindre åar och bäckar som mynnar ut i älven.

Fiskarter:
Abborre: finns i de större selen längs hela älvens sträckning. Vikter upp mot 1.5 kilo förekommer.
Harr: allmänt förekommande i hela älven, dess biflöden och ut i mynningen. Fredad 1 mars – 31 maj. Rekommenderar sparsamt uttag av harr. Testa de stridare strömmarna som ex. forsarna i Råneå, vid Prästholm, i Niemisel, vid Mårdsel, Nattavaara och uppe vid Polcirkeln.
Gädda: mycket vanlig i alla selområdena. Mycket starka bestånd i kustområdet och de större selen.
Gös: Begränsad omfattning i de nedre selområdena av Råneälven. Kan nå vikter på upp till 10 kg.
Lax: Tidig uppvandring, tidigare än i andra älvar. Begränsat uttag av lax i ån. Läs fiskereglerna innan fiske startas. Bra laxfiskeplats är nedan Brändbergsfallet, nedtröms Klingersel.
Öring: Både stationär och havsvandrande öring förekommer sparsamt. Öringen påträffas mest i norra delarna av älven. Öringen är fredad året runt i älven. All fångad öring skall återutsättas.
Andra arter: benlöja, braxen, flodkräfta, gärs, id, lake, mört, nejonöga, sik, siklöja, stäm och ål.

Fiskekortsförsäljning:
Vildmarksshopen i Luleå
Råneå Medborgarkontor
Nära Dig Livs, Niemisel
Bodens Turistbyrå  
Jokkmokks Turistbyrå  
Ica Nattavaara
RÅEK, Gunnarsbyn
Gunnarsby Lanthandel
Sörby Turism, Sörbyn
Nestors Café, Överstbyn
Fiskekort.se

Fiskesträckor:

Råneträsk till Nattavara
Älven är av betydligt mindre storlek ovanför Nattavara byavattten. Här uppe är fisket mer riktat mot harr, även om laxen stiger ända hit. Tänk på att varsamt återutsätta öring och laxsmolt.

Nattavara till Mourkaforsen
Sträckan består företrädesvis av stora sel med forsar och strömmar mellan, av varierande längd. Vissa forsnackar är svårvadade och älven är ganska bred på vissa ställen. Det finns flera fina fiskeplatser i anslutning till polcirkelbron.

Muorkafors - Mårdsel
Sträcker sig från Karsbergsfallet nerströms till en bit ovanför Överselet. Området från Mourkafors ner till Snasko består av lugna partier och forsar.
Området från Snasko ner mot Pakkokroken tillgängligt från båda sidor älven via skogsbilvägar med begränsad framkomlighet. På norra sidan älven går det bilväg till Snasko. Området är mest lämpat för spinnfiske men uppströms finns några fina forsnackar för flugfiske. Det går en stig upp mot Storkroken, men älven är mer svårtillgänglig i detta område. Älven är uppströms Överselet forsrik med några bra forsnackar. Det går en bilväg till området på södra sidan älven från Mårdsel Fallet är ca 1,5 km promenad nedströms parkeringen. Man når även fallet från norra sidan via skogsbilvägar. Många fina små nackar finns på denna långa sträcka. I detta område finns också en sträcka enbart för flugfiske med flugspö.

Mårdsel- Klingersel (Råneälvens Norra kortfiske)
Från Mårdsel nerströms till Brändbergsfallet i Klingersel ändras älvens karaktär till att företrädesvis bestå av forsar med många fina gropar, nackar och strömpartier. Här finns gott om ståndplatser för laxen. Sträckan är lättillgänglig med många rastplatser, då vägen följer norra stranden hela sträckan.

Brändbergsfallet (Råneälvens Norra kortfiske)
Några hundra meter nedströms bron i Klingersel ligger Brändbergsfallet. Här kan man tidigt på säsongen sitta och se laxar hoppa i fallet på sin väg mot lekplatserna. Det brukar också vara så att några storlaxar parkerar här och stiger det då ny fisk upp på forsnacken så blir det oftast stor aktivitet då de stora försöker jaga bort ny lax som kommit upp till laxgropen. Observera särskilda bestämmelser, samt att det på norra sidan är det privat fiske!

Klingersel till Valvträsk (Råneälvens Norra kortfiske)
Älven består här mest av lugnflytande partier. Från Pataforsen uppströms Aspliden och ända upp till Gärdan nedströms Långforsen finner man fina partier lämpade för flugfiske. Älven gör flera stora svängar i området och har flera bra forsnackar där laxen brukar stanna upp på sin vandring. Deltalandet med Hällforsen där älven rinner ner i Valvträsket är en vacker plats att besöka.

Degerselsbygdens samfällighets fiskeområde (Råneälvens Norra kortfiske)
Från Korpforsen ner till Niemisel. Degerselet är vackert att se spegelblankt och kan bjuda på riktigt bra fiske efter abborre, braxen, gädda, gös.  Nästa fors efter natursköna Korpforsen är Lassbyforsen som kan släppa ifrån sig lax om turen infinner sig.

Prästholms samfällighetsförening
Prästholms fiskevatten är fiske med handredskap fritt (2015)

 

blå linje

Råneälven på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Råneälven

Notiser om Råneälven

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

-----

 

Boende/Logi

-----

 

Redskapsbutiker

-----

 

Turistinformation

Bodens Turistbyrå

Gällivare Turistbyrå

Luleå Turistbyrå

Jokkmokks Turistbyrå

 

Externa länkar

Råneälvens Norra Kortfiskeområde, http://www.ranealven.se/

http://www.westrin.se  

 

Fiskeartiklar om Råneälven

Råneälven - trettio år av frihet
Läs om Gunnar Westrins tuffa kamp för att rädda älven från utbyggnad. Den 27 november 2016 var det exakt trettio år sedan Råneälven räddades undan grävskopor och betongfundament. Av Gunnar Westrin 2017. Artikeln finns att läsa i organisationen Älvräddarna medlemstidning Älvräddaren 2017.

<xx><

Råneälven äger - Westrins kärleksförklaring till en älv
När Gunnar Westrin flyttade till Råneå mötte han inte bara sina nya elever, utan också en helt annan värld. Inte blev det sämre av att det fanns fin harr och lekfulla uttrar i strömmama mitt i byn. Westrin hade kommit för att stanna. Artikel av Gunnar Westrin som finns att läsa i tidningen Svenskt Fiske nr 4, 2017, som ges ut av organisationen Sportfiskarna.

<xx><

Råneälven - laxfiske i norr
Råneälven har de senaste åren varit ganska anonym, men för laxfiskaren finn shär mycket att utforska. Tomas Jönsson har fiskat i älven sedan barnsben och ger dig tipsen för ett lyckat laxfiske i älven. Artikel av Tomas Jönsson som finns publicerad i tidningen Allt om Flugfiske nr 3, 2016.

<xx><

Råneälven
Råneälven är en 22 mil lång älv som börjar sitt liv väster om Dundret uppe kring Gällivare samhälle. På sin slingrande väg ner till havet smalnar den av i ett antal fina forsar, alla som gjorda för ett fint flugfiske efter harr och öring. Här finns också storgäddor och i en biälv lockar bäcköringen. Artikel av Gunnar Westrin som finns att läsa i tidningen Svenskt Fiske nr 7-8, 1984, som ges ut av organisationen Sportfiskarna.

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Råneälven till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

2017-09
Bästa tiden för att fiska gädda på flugfiske är nog i slutet på maj och början i maj. ofta en kort period på bara tre till fyra veckor. Testa först och främst fiske i mynningsområdet. Senare på säsongen fångas de flesta uppe i älven. En ny bra period i mynningsområdet och skärgården är när löjan dyker upp i området för lek, oftast i september. Harrfisket i ån börjar när vårflödena minskat, oftast runt midsommar.

<xx><

2017-03-02
Strömmarna mitt i samhället Råneå körs ofta förbi av besökande sportfiskare men det kan löna sig att stanna här och  fiska av området. Kan bjuda på trevligt och bra fiske på fin harr.

<xx><

2017-05-06
Bra flugor för laxen i Råneälven är "Bananflugan" och "Den vanliga".

<xx><

2016-06-01, insänt av Daniel Rosqvist
I maj är det ofta bra fiske på id i Råneälven. Jag fiskar gärna denna fina fisk med fluga. Min favoritfluga för detta fiske är en oförtyngd guldribbad harörenymf med guldskalle i storlek 8-10. Om du binder själv så gör den extra fluffig i främre halvan.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

2017-01-01
Laxfisket under 2016 ansågs som bra.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016

 

 

 

Annonser