Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Rickleån -

Till startsidan  |  Fiskevatten Västerbotten

blå linje

Å i mellersta Västerbotten, mynnar ut i Bottenviken, ca 10 km sydöst om Robertsfors. Ån rinner upp i sjön Bygdeträsket vid Bygdsiljum. Ån har karaktären av en skogsälv, ca 48 km lång, har en medelvattenflöde på 16 kbm, fallhöjd på 130 meter. Ån har haft ett bra bestånd av lax, men detta försvann sakteligen med början på 60-talet. Det har idag ersatts med ett bra bestånd av havsöring, mest tack vare att i början på 70-talet började man sätta ut havsöring i ån. Havsöringsfisket bedrivs på sträckorna nedströms Robertsfors, tursamt nog så har dessa sträckor har aldrig flottrensats, så här bjuds det på fiske i riktigt fin strömvattenmiljö. Nästan hela åns sträckning är lättillgänglig från bilväg. Ån lämpar sig väldigt bra för flugfiske.
Fiskarter: Harr, öring, gädda, abborre, lax, havsöring, sik och lake.

Havsöringfisket bedrivs helst på våren och sent på säsongen just innan fiskesäsongen tar slut. En del havsöring fångas även under sommaren, men det är väldigt beroende av att det har varit nederbörd i området så att vattenföringen är bra. Sträckorna på de nedre delarna är mycket steninga och har bra växtlighet och det fungerar bäst med lite lättare fiskeutrustning.
På de nedre sträckorna kan man också ha ett bra fiske på den havsvandrande harren, speciellt på våren och försommaren.
De senaste åren har även laxen börjat komma tillbaka. Laxfisket börjar i månadsskiftet maj/juni och pågår hela sommaren för att avta framemot hösten.
Förslag på fina fiskeplatser: Laxbacksforsen och Åströmsforsen uppström E-4:an

Sträckorna uppströms Robertsfors bjuder på fiske i en vacker natur, här kan man fiska på stationär öring och harr. I hela ån kan man också ha bra fiske på sik och på vissa lugna partier även abborre och gädda. Vid Siknäs har det iordninggjorts både grillplatser och vindskydd.

Minimått: Lax och öring 50cm, harr 40cm.

 

blå linje

Rickleån Övre FVO

Sträcker sig från Tväråns utlopp i Rickleån (N: 714Tväråns mynning i Rickleån ovanför Åselestupet ner till Johanneslund (gräns skyltad nedströms gångbron) nedströms Robertsfors.

Facebook-länk

Fiskekortförsäljning:
Fiskekort.se

Fiskeplatser:

Gammfädboforsen (N: 7141692 E: 770639)

Kvarnforsen i Överklinten (N: 7137166 E: 774157)

Sundströmsforsen (Godgrubban, Klösan) (N: 7136576 E: 776944)

Faranforsen (N: 7136203 E: 777994)

Siknässtupet (Stuphällan), (N: 7135545 E: 778857)

Tjärdalsforsen (N: 7135418 E: 778900)

Åknät (N: 7134445 E: 780957)

Isakfädbodforsen (N: 7134087 E: 780966)

Kryddgårdsforsen, utlopp (N: 7129287 E: 784692), nacken (N: 7129495 E: 784582)

Johanneslund - poolen i kröken (N: 7128025 E: 784592): Fin pool som kan hålla fisk även vid lågt vatten.

Johanneslund - rasade bron (N: 7127943 E: 784600): Fiska från det gamla brofundamentet och nedåt. Djupfåran går på norra sidan.

Johanneslund - nedre (N: 7127522 E: 784716): Fick nacke och en grym lugnflytande pool ovanför. Fiskar bra från båda sidor av ån.

 

blå linje

Rickelåns Nedre FVO (Rickleå By)

Sträcker sig från Holmen Skogsgräns (ca N: 7127359 E: 784755) i norr ner till och med Nättingforsen i söder.

Fiskekort säljs av:
Blixt Sport i Umeå
ICA Bygdeå
OKQ8 Robertsfors
Privat personer utmed älven Rickleå.
Fiskekort.se

Länk till deras hemsida: http://www.ricklea.se/

Fiskeplatser:

Bölet (N: 7126843 E: 784522 och N: 7127042 E: 784589)

Åströmsforsen (N: 7126428 E: 785119): Stor lugnflytande pool med hot spots både vid inloppet och vid nacken.

Laxhöljan (N: 7126653 E: 785170): Mytomspunnen pool.

Åströmsforsens utlopp (N: 7126200 E: 785464): På södra sidan, framför den stora stenen har du en riktig "hotspot".

Laxbacken, Laxbacksforsen (N: 7125685 E: 785995)

Lappvedsforsen (N: 7123058 E: 787694)

Fäbodforsen - övre (N: 7121743 E: 788350): Översta nacken i detta område som är mycket populärt under vårfisket. Många bra ställen hela vägen ner till Gammströmmen (N: 7121476 E: 789003)

Guldnacken - Nättinghålet (N: 7120630 E: 789208): En sträcka som inleds av en nacke som kallas Guldnacken. Sen följer en fin stryka som avslutas med Nättinghålet.

Pumpstationen (N: 7120374 E: 789338): Vid denna nacke låg tidigare en byggnad som kanske var en pumpstation. Därav namnet. Poolen nedanför hällan kan vid rätt vattenflöde vara riktigt giftig.

Överforsen (N: 7120246 E: 789370): Här låg tidigare den laxfälla som på 1960-talet fångade lax för Laxforskningsinstitutets räkning

Nättingforsen (Netingforsen, N: 7120222 E: 789240): Varierad fors med små höljor och nackar. Bra fiske från båda sidor.

Seapool (N: 7119901 E: 789351): Den första poolen i Rickleån när fisken kommer från havet. Strax innan havet bildas en liten forsnacke där flugfiskaren kan ha ett bra fiske. Det stora lugnvattnet fiskas bäst med spinnutrustning.

 

blå linje

Rickleån på Sverigekartan

Områdeskarta

Google karta med utmärkta fiskeplatser

Fiskekarta över Rickleån på Byamäns vatten

Fisketips

Artiklar om Rickleån

Notiser om Rickleån

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

-----

 

Boende/Logi

-----

 

Redskapsbutiker

Redskapsbutiker i Västerbotten

 

Turistinformation

Robertsfors Turistinfo, Silkeå Loge

Ånäset, Stenfors Gård

 

Externa länkar

www.ricklea.se/ Rickleåns nedre FVO, (Rickleå By)

Rickleåns Övre FVO (Facebook)

 

Fiskeartiklar om Rickleån

-----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Rickleån till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

Från 2015: Anders K. har gjort en fiskekarta över ån som visar på bra ställen. Han har en del timmar efter ån så hans platser är inte markerade av en slump. Kartan hittar ni här! Tack Anders!

xx><

Från 2010:
Prova sträckan nedanför Överklintens kvarn om du vill ha harr. Finns riktigt fina sträckor där, satsades rejält för ett par år sedan på åtgärder för att få bra fiske.

xx><

Från 2009-06: För vårfisket brukar användandet av stora orangeröda tubflugor fungera bra, t.ex Thunder & Lightning och Genral Practitioner.
Även för spinnfisket fungerar orangeröda beten, t.ex Toby, Nils Master och Rapala.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

Under hösten 2007 planterades ca 5000 ettåriga öringar ut i Rickleån, från Laxbacken och nedströms. Under 2008 och 2009 planterades ytterligare ca 4000 fiskar per år ut. 2010 och 2011 planterades ca 5000 årsyngel Öring ut i ån.

Utifrån smoltfällans fångst uppskattas det att Rickleån producerar ca 2 000 laxungar och 350 öringsungar/år.

xx><

Från 2002: Skellefteå Kraft byggde under våren och sommaren 2002 fiskvägar i Robertsfors samhälle. Dessa vandringsvägar gör det möjligt för lax, öring, harr och sik att vandra förbi samhället i ån. Vid Fredriksfors och Bruksfors finns fiskräknare som registrerar varje uppvandrande fisk.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016