Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Sävarån -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Västerbotten

blå linje

Sävarån är en skogsälv i mellersta och södra Västerbotten, inom Skellefteå, Vindelns och Umeå kommuner.
Längd cirka 140 km. Sävarån upprinner i Avan, 220 m ö.h, 38 km söder om Norsjö, och flyter via Stor-Renträsket, Torrträsket, Lappsjön, Storsävarsträsket och Lillsävarträsket förbi Botsmark och Bullmark ner till Sävar, där den mynnar i Sävarfjärden i Bottenviken.
Sävarån är klassad som riksintresse och en del av ån är sedan 1998 skyddad i ett Natura 2000 område.

I Sävarån lockar framför allt harr och gädda men det finns även öring och lax i älven. Nedströms samhället Sävar är vattnet lugnt och där fångas varje år stora idar och sikar på mete. I den övre delen av ån återfinns täta forsar och mellanliggande sel som bildar bra platser för fiske. Sävarån är mycket lättillgänglig, med vägar på båda sidor och många broar som gör det lätt att korsa ån.
Finns många fina fiskeplatser kring Sävar och hela vägen upp till Gravmarksområdet. Ån lämpar sig väldigt bra för flugfiske.

Fisket och fiskevården i en stor del av ån administreras av Sävaråns FVO. De har fisket på en sträcka från utflödet i Skeppsvik ändå upp till ca 5 km uppströms Botsmark. Fiskekort säljs bl.a genom Fiskekort.se

För sträckan uppströms fiskegränsen vid Botsmark är Holmen Skog AB fiskerättsägare och erbjuder ej fisket för allmänheten, säljs inga fiskekort i dagsläget. Vid Botsmarksblocket (SWEREF99 TM 7140341.368, 749708.746) finns en grillstuga, bänkbord och toalett. Holmen skog AB är enskild fiskerättsägare vid platsen.

Fiskarter: öring, harr, lax, havsöring, gädda, abborre och lake

 

blå linje

Info om olika sträckor/platser inom Sävaråns FVO sträcka:

Vid Skeppsviks herrgård (SWEREF99 TM 7086079.871, 774529.565) finns en stor rastplats plus 2 mindre i direkt anslutning till herrgården. Ett mycket vackert ställe där sötvattnet rinner ut i havet. Huvudrastplatsen är upprustad med grillstuga, HC-toalett, vedbod, grillring, bänkbord och soptunna. De mindre platserna har grillring, vedbod och bänkbord

Gammgården (SWEREF99 TM 7097814.337, 772390.398)
Mellan broarna, på norra sidan av ån, finns en HC- anpassad fiskebrygga. En HC- anpassad väg ner till platsen från parkeringen är anlagd. Parkering på norra sidan, vit skylt märkt med "fiskeplats". Mycket fin fiskesträcka som lämpar sig för alla.

Gamla sågen (SWEREF99 TM 7098558.084, 772233.925)
Nedanför sågverket på den södra sidan av ån hittar man rastplatsen som är HC-anpassad, belägen vid forsfoten. Här finns också en cykelstig alldeles intill ån vilket lättillgängliggör fisket i närheten

Pålböleån (SWEREF99 TM 7099018.302, 772956.98)
På den norra sidan av ån hittar du rastplatsen alldeles uppströms dammen, precis där Pålböleån mynnar ut i Sävarån. Just vi platsen är ån lugn, men ca 75 m nedströms brakar forsen ner över dammkonstruktionen. På platsen finns en HC-anpassad toalett, toalett, vedbod, grillring, bord, bänk och soptunna.

Hässängsforsen (SWEREF99 TM 7100962.974, 773050.273)
På norra sidan av ån en bit efter Pålböle ligger rastplatsen alldeles intill forsen. Här forsar vattnet vilt, men det finns hålor som kan vara värda att utforska. På platsen finns grillstuga, grillring, bänkbord, vedbod och en HC-anpassad toalett.

Svartbergsforsen (SWEREF99 TM 7102780.29, 772365.769)
En väldigt naturskön fors som är väldigt omväxlande med korta vilda forsar, djuphål, pooler och nackar. Rastplatsen vid svartbergsforsen är upprustad med 2 toaletter, varav en HC-anpassad. Här finns också grillstuga, vedbod, grillring, bänkbord samt en HC- brygga som gör att platsen lämpar sig för fiske åt alla. Gott om plats att parkera bilen på finns

Killingforsen (SWEREF99 TM 7104550.894, 771511.524)
Platsen finnes alldeles nedströms Gunnismark. Här ligger platsen fint mellan två forsar som tillsammans bildar en stor pool. Vindskydd, bänkbord, grillring och toalett finns.

Storgäla (SWEREF99 TM 7105413.984, 770813.897)
Rastplatsen belägen inne i Gunnismark by. Här flyter ån lugnt fram! På platsen finnes vindskydd, grillring, bänkbord och toalett.

Ilforsen (SWEREF99 TM 7107164.498, 769200.312)
Rastplatsen för Ilforsen. Själva forsen hittas några 100 m nedströms, och är en mycket vacker fors med växlande strömhastighet. Vid platsen flyter ån lugnare! Här finns en fin grillstuga, 2 bänkbord och vedbod.

Lillån (SWEREF99 TM 7111481.038, 767832.39)
Strax nedströms Bullmark finns ett vindskydd med 2 grillringar, 2 bänkar och ett bänkbord, alldeles uppströms bron. Här flyter ån lugnt fram!

Fälla (SWEREF99 TM 7111948.961, 767610.834)
Mitt i Bullmark vid bron på södra sidan av ån finns ett vindskydd, grillring, ett bord och bänkbord. Här flyter ån lugnt!

Kvarnplatsen (SWEREF99 TM 7112010.908, 766381.727)
Kvarnplatsen är belägen vid en nyrestaurerad kort fors, där du hittar nackar, pooler och forsande vatten. Lättast att fiska från södra sidan av ån. Här finns vindskydd, vedbod, 2 grillringar, bänkbord, 2 bänkar samt ett kulturminne.

Rote (SWEREF99 TM 7112983.181, 766517.192)
rastplatsen finns på norra sidan av ån, alldeles vid bron över ån. Här finns vindskydd, vedbod, bänkbord, grillring och 2 bänkar. Här är ån lugn!

S Bäckmönne (SWEREF99 TM 7116021.288, 764770.946)
En rastplats belägen på andra sidan Klappmarksbäcken, mittemot N Bäckmönne. Här finns vindskydd med grillring och bänkar, samt ved och ett bänkbord.

N Bäckmönne (SWEREF99 TM 7116066.388, 764773.268)
Där Klappmarksbäcken mynnar i Sävarån finns en väldigt mysig stuga som är upplåten för allmänheten. Förutom den finns grillring, 2 bänkbord, bänk och vedbod. Här flyter ån lugnt fram!

Holmfors (SWEREF99 TM 7117785.622, 763874.347)
Rastplats på norra sidan av ån invid en nyrestaurerad fors som är mestadels vild, men djupa pooler finns! På platsen finns vindskydd, bänkbord, grillring och vedbod.

Gamänje (SWEREF99 TM 7119745.206, 762984.06)
En lite "svårhittad" plats. En grusväg går söderut från Gravmark på norra sidan ån. Där vägen delar sig i två vid en stor åker, ta vänster för att undvika störa lokala boenden, och kör på vägen vid åkerkanten. Vägen slutar vid en P-plats (SWEREF99 TM 7119850.825, 762721.173). Därefter gång över åkern vid ån fram till utloppet av Gravån, där ligger platsen. Här finns vindskydd, grillring och ett bänkbord

Gravmark (SWEREF99 TM 7121168.634, 762179.549)
Rastplatsen belägen mitt i Gravmark, vid bron. Här forsar ån vilt. Det finns vindskydd med bänkar och grillring, vedbod och bänkbord.

Killingholmen (SWEREF99 TM 7121692.88, 762109.35)
Rastplatsen belägen på södra sidan av ån. Skogsväg in till platsen som inte lämpar sig för alla typer av bilar. Vacker nyrestaurerad kort fors med två fina nackar. På platsen finns vindskydd med bänkar, grillring, bord, bänkbord och ved.

Krokbäcksfallet (SWEREF99 TM 7125510.052, 760516.422)
Följ skyltar mot "Laxtrappa". En mycket vacker rastplats ämnad för alla (HC- anpassad) alldeles vid fallet. Det finns fiskbara pooler och stryk i närheten, men observera att det är fiskeförbud 100 m nedströms och uppströms fallet! Här finns stor parkering, grillhus med grillring, vedbod, HC-anpassad toalett, flera bänkbord och bänkar, och rullstolsanpassad spång ner till laxtrappan

Långforsen (SWEREF99 TM 7126648.375, 759702.624)
Vindskyddet finns på södra sidan av ån, ej skyltat. Nära mittemot sista avtagsvägen mot "laxtrappan" finns en väg som går norrut, kör den så långt som möjligt. Stigen ner till platsen är lite "dold". Långforsen är precis som namnet tyder, en lång fors. Här finns vindskydd, bänkbord och en grillring.

Stenfors (SWEREF99 TM 7128879.565, 756536.536)
Rastplatsen belägen på norra sidan av ån. Kör väg från Brattfors norröver och förbi en stor gård. Platsen ligger vid en fors. En stor eda finns alldeles uppströms platsen. En träbro gör det möjligt att fiska på bägge sidor av ån. Här finns vindskydd, bänkbord, bord och toalett.

Svartiduforsen (SWEREF99 TM 7130448.197, 755742.717)
Platsen finns på norra sidan av ån och nås både från Brattfors och Yttersmark via bron mellan Botsmarkssjön och selet. Vägen kan vara dålig! En väldigt vacker plats där selet bildar en fin nacke och en kort vild fors genom den gamla dammen som sedan övergår till en eda. På platsen finns vindskydd, grillring, vedbod och toalett!

Kvarn (SWEREF99 TM 7136596.154, 753317.659)
Platsen belägen på den norra sidan av ån. Vägen ner till platsen är lite "lurig" då den går ner alldeles vid ett grått hus. Nyrestaurerad sträcka med en kort vild fors som övergår till små pooler. Här finns vindskydd och en grillring.

I Botsmarks by finns även en rastplats med toalett (SWEREF99 TM 7136286.959, 753217.466)

 

blå linje

Sävarån på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Sävarån

Notiser om Sävarån

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

-----

 

Boende/Logi

-----

 

Redskapsbutiker

Redskapsbutiker i Lappland

Redskapsbutiker i Västerbotten

 

Turistinformation

Umeå Turistbyrå

 

Externa länkar

Sävaråns FVO (Facebook)

www.fiskekort.se/savaran/

 

Fiskeartiklar om Sävarån

-----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Sävarån till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

Från 2011, av Andre: Vid vinterfisket efter lake kör vi med grova linor ca 0,50 mm och en agnad jiggskalle ex sillbit å sen dunkar vi dessa i bottnen. Det brukar ge god utdelning.

<xx><

Från 2011, Andre: Den havsvandrande harren erbjuder ett bra fiske tidigt på våren när islossningen sker. Prova med fluga mellan broarna i Sävar.

<xx><

Från 2007, av Joakim: Min favoritplats i denna ån är nedströms Krokbäcksfallet.

 

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

-----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016

 

 

 

Annonser