Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Skellefteälven -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Västerbotten / Lappland

blå linje

En av de stora norrlandsälvarna, ca 410 km lång. Upprinner i Ikesjaure i Arjeplogs kommun. Avvattnar sjöarna Hornavan, Uddjaur och Storavan. Rinner ut i Bottenviken vid Skellefteå. Älven är utbyggd.

Biflöden: Malån, Petikån, Finnforsån, Bjurån, Klintforsån.

Arter: Öring, harr, sik, abborre, gädda, mört, lake, lax, havsöring

Sportfisket i älven efter lax och havsöring är mycket populärt och sker till stor del mitt inne i centrala Skellefteå.

Laxen stiger sent i älven. Några nystigna fiskar fångas i juli men annars brukar fisket inte starta förrän september och pågår sedan fram till dess att vintern tar över i november-december.

Havsöringen fiskas främst i april-maj och september-november.

Statistik: År 2000 fångades 200 laxar (rapporterade), största laxen vägde 16,5 kg.

Öringfisket i Slagnäsforsen, Bergnäsälven och Arjeplogsströmmarna är berömt bland de som föredrar fiske i strömmande vatten. I Slagnäs och Bergnäsälven har föreningarna anpassat fiskeförvaltningen i syfte att uppnå ett sportfiske av hög kvalitet.

Sträckor:

Lejonströms fiskevårdsområde

Kvistforsens FVO

Krångfors Fiskevårdsområde

FVO Långselet

Sandselet-Gallejaur FVO

Slagnäs-Bastusels fiskevårdsområde / Slagnäs Fiskevatten

Arjeplogströmmarnas FVOF

 

blå linje

Skellefteälven på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Skellefteåälven

Notiser om Skellefteälven

 

blå linje

Lejonströms fiskevårdsområde:

Lejonströms fiskevårdsområde sträcker sig ca 2 km. Sträckan går från 0,5 km nedanför Mobackebadet och ner till nederkanten av Ytterholmen.
Sträckan uppströms lejonströmsbron är vadbar och mycket populär sträcka bland flugfiskarna.
Fisket från land bedrivs i huvudsak strax nedströms Bergsbydammen och vid Lejonströmsbron. Man fiskar mest med mask, räka och spinnfluga och många fiskar med båt längs hela älven. Det fångas mellan 1000-2000 fiskar per år. (Statistik från 2004). Laxar på 20+ fångas varje år.Andra arter som fiskas är harr, gädda och lake.

Laxen: Stiger sent i Skellefteälven, enstaka nystigna fiskar fångas i juli men annars brukar fisket inte komma ingång förrän i september och pågår sedan fram till dess att vintern blir för svår i november-december. Fiske från land bedrivs i huvudsak vid Mobacken och Lejonströmsbron. Tunga drag samt hårt blyade flugor och wobblers används oftast.

Havsöring: Fiskas främst i april-maj och september-november. Fisket från land bedrivs huvudsakligen i anslutning till Lejonströmsbron. Bläckfisk, räka, små wobblers, skeddrag, fluga och mask är de vanligaste betena. Båtfisket i sin tur bedrivs längs hela sträckan och här är mindre wobblers det vanligaste betet.

Under sommaren och hösten fångas en hel del fin harr på fluga, små spinnare, bottenmete med mask på sträckan mellan Lejonströmsbron och Mobacken. Även vinterfisket på harr ger ofta bra resultat.
Stor lake fångas på pimpel i området runt Björnsholmen. Här finns också ett bra gäddfiske i maj-juni strax efter gäddleken.

Kompensationsutsättningar sker av både lax- och havsöring.

Fiskekort kan köpas på IFiske.se, Skellefteå Turistbyrå, Skellefteå Camping, Cykel och fiskecenter, Statoil Söder, OKQ8 på Kanalgatan,  och Kerts Fiske

Länk till Lejonströms FVO: www.lejonstromsfvo.se/

 

blå linje

Kvistforsens FVO

Området erbjuder fiske på bl.a gädda, mört och abborre. Fiske på bl.a  harr och öring erbjuds nedströms kraftverksdammarna i Skellefteälven. Området har flera vindskydd och eldplatser. Båtar finns att låna för fiskekortsinnehavare.

https://www.fiskekort.se

http://www.lundsby.se/om/fiskeforeningen/kvfvo/

Fiskekort finns att köpa på bl.a Turistbyrån i Skellefteå och Fiskekort.se.

 

blå linje

Krångfors Fiskevårdsområde

http://www.krangfors.se/index.htm

Krångforsen var en viktig plats för laxfiske sedan urminnes tid, och redan på 1520-talet tycks fisket ha varit i kungens ägo. Efter regleringen av Skellefteälven finns nu ingen vild lax ovanför Kvistforsens kraftstation. Krångfors fiskevårdsområde vårdar dock vattnen och här finns utom abborre och gädda även bl.a. öring, harr och kräftor.

Vid älven finns fina fiskeställen, både enklare i Krångforsdammen, och svårare i de mer forsande partierna nedanför kraftverken (Båtfors och Krångfors). På flera platser är rastplatser/vindskydd/eldstäder ordnade. Båtar finns att hyra nedströms Krångfors kraftverkstation.

Harrfisket, med chans på öring, nedströms kraftverken är troligtvis mest populärt.

Fiskekortsförsäljare: Fiskekort.se 

blå linje

FVO Långselet

Fiskevårdsområdet, beläget mellan Finnforsfallets kraftstation och uppströms Båtfors kraftstation. Vill man i första hand fiska abborre och gädda gör man det enklast i de nedre delarna av magasinet, däremot öring och harr får man söka i de mer strida partierna av älven.

Fiskarter: öring, harr, sik, abborre, gädda, mört

Fiskekort finns att köpa på Fiskekortsförsäljare: Fiskekort.se, Turistbyrån i Skellefteå, Skellefteå Camping eller hos lokala återförsäljare inom respektive FVO.
http://www.langselet.se/index.php/fiske

 

blå linje

Sandselet-Gallejaur FVO, Arvidsjaur kommun

Bestånd av öring, gädda, sik , abborre och harr
http://www.sandselet.iarvidsjaur.se/

Fiskekort säljs av:
Caféet i Gallejaur
Arvidsjaur Allmänning, Gamla landsvägen 5
Fiskebutiken Norsjö

 

blå linje

Slagnäs-Bastusels fiskevårdsområde / Slagnäs Fiskevatten
Malå kommun.

Området sträcker sig från Naustajaure (ca 6km uppströms Slagnäsforsen), ner till dammen i Bastusel.

En bit nedströms Slagnäsforsen går det på senvåren utmärkt att kikmeta efter harr och sik, men tänk på att isarna kan vara svaga.

Fiskekort kan köpas på Campingen i Slagnäs, Lanthandel i Slagnäs, Fiskekort.se.

 

blå linje

Arjeplogströmmarnas FVOF

Återfinns mellan Hornavan och Uddjaure. Detta är ett unikt natur- och fiskeområde, inom gångavstånd från Arjeplog tätort. Älven är här uppdelad i många grenar, avgränsade med öar och storsten. Fisket här är riktat på harr och sik, men strömmarna är mest kända i sportfiskekretsar för sin grova öring som vandrar in från Hornavan och Uddjaure.

Fiskekortsförsäljare:
GK:s Fiske, Arjeplog
Turistbyrån Torget/Silvermuseet Arjeplog
Shell Lugnetvägen 5 Arjeplog
Lippi stugby Arjeplog
Kraja Arjeplog

Fiskepremiär 2016: 6 juni.

http://www.arjeplogsstrommarna.se/

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

-----

 

Boende/Logi

-----

 

Redskapsbutiker

Redskapsbutiker i Västerbotten

Cykel & fiskecenter

Kert's Fiske & Fritid

GK:s Fiske, Arjeplog

 

Turistinformation

Arjeplog Turistbyrå

Skellefteå Turistbyrå

 

Externa länkar

www.skelleftea.se/fiske

Lejonströms FVO: www.lejonstromsfvo.se/

 

Fiskeartiklar om Skellefteälven

-----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Skellefteälven till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

<xx><

Från Mikael Ö. 2016-09:
Tips på flugor att ta med sig i den övre delarna av Skellefteälven:
Europea 12, Bloddy Bugger, Kolzer Firefly, Grönlunds nattslända, Goddard Caddis, Svart Wolly Bugger, Stor Nattsländepuppa, Muddler Minnow med guldskalle och Torrils Killer. Detta är en bra utgångspaket med flugor att ta med sig för fiske i hela fjällvärlden. Inte på något sätt komplett men dessa räcker länge.

<xx><

Om fisket i Arjeplogströmmarna är ett unikt naturområde med strömmar som rinner mellan de stora sjöarna Hornavan och Uddjaure. Det finns tolv olika strömmar i området. De populäraste är Bjäckaströmmen, Tjärnaströmmen och Vaukaströmmen. Det är främst fisket efter den stora vandrande öringen som lockar. Från mitten av juli stiger öringen från sjöarna. Fisket efter vandringsöringen sker sedan fram till förbudet i september. Ett tips är att fokusera på mörkerfiske. För spinnfiskaren fungerar vobbler i olika utförande bra och för flugfiskaren rekommenderas tub- och olika streamerflugor, gärna i svart.

En bit nedströms Slagnäsforsen går det på senvåren utmärkt att kikmeta efter harr och sik, men tänk på att isarna kan vara svaga.

<xx><

Mobackenlokalen, nedströms Bergsbydammen är den sträcka som ger mest laxfångster. Detta beror på att stora mängder fisk samlas nedanför dammen som är ett definitivt vandringshinder för all fisk.

Från 2012, av Nichlas: Vi fiskar från båt med bly och vobbler. Sänket bör helst gå några cm ovanför botten och sedan fiskar man med en vobbler på en spölängds tafs från sänket. Sedan så flyttar vi oss i sakta mak fram å tillbaka i strömmen långsamt uppåt eller neråt i älven och söker av alla troliga ståndplatser.

 

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

Notiser om sträckan Lejonströms FVO från 1984:
1984 fick Stellan Ö. i Skellefteå, en tiokiloslax inte långt från Lejonströmsbron. Fisket sker mitt i stan. Och just i trakterna kring Lejonströmsbron brukar det gå stor fisk. Både öring och lax.

 

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016

 

 

 

 Annonser