Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Västersjön -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Skåne

blå linje

Sjön ligger i nordvästa Skåne nära Hallands gränsen, just nedanför södersluttningen av Hallandsåsen, inom Ängelholms kommun. Ca 15 km nordost om Ängelholm. Storlek: 460 hektar. 66 meter över havet. 4,25 km lång och 1,75 km bred.

Kartkoordinater: N 56 19.341', E 13 2.163' (N: 6243804 E: 378341)

Västersjön är en fin fiskesjö som ingår i Rönneå vattensystem. Sjön ingår i ett naturskönt område där bokskogen är dominerande. Sjöns karaktär håller en blandning av slättsjö och låglänt skogssjö. Bottnarna i sjön är varierande mjuka till hårda med mycket sand längs kanterna. Detta tillsammans med det relativt klara vattnet gör att sjöns vegetation är varierad. Sjöns största djup är 12,6 meter, medeldjup 4,8 m. Sjöbotten är, förutom i östraste delen, kuperad. Grus och sten dominerar bottenytan.

Fisket i Västersjön handhas och regleras av Föreningen Västersjöns Fiskevårdsområde, som är en sammanslutning av samtliga fiskerättsägare och har som uppgift att främja fisket samt ombesörja en god fiskevård.

Det inplanteras årligen gös i Västersjön. Har tidigare även gjorts inplanteringar av regnbåge, gädda, bäckröding och öring.

Västersjön får sitt vatten från bäckarna som avvattnar Hallandsåsen, främst Århultsbäcken som kommer uppifrån Djurholmamossen. Sjön är näringsfattig, men genom det måttliga djupet finns en relativt utbredd undervattensvegetation. Västersjön avvattnas till Rössjön som i sin tur avvattnas av Rössjöholmsån som i sin tur mynnar i Rönneå.

Det djupaste området ligger i den nordöstra delen av sjön, djuphålan kallas även av lokala fiskar för "bananen".

Fiskarter: Abborre, gädda, gös, mört, sutare, lake, ål, öring och braxen.
Det har fångats gädda på över 14 kg. Gös har fångats upp till 9 kg på spö. Största braxen var på 6,4 kg.

Ugglehults badplats ligger i sjöns nordvästra hörn. Här finns även möjlighet för rörelsehindrade att komma i båt.

Gädda längre än 90 cm, gös längre än 70 cm och abborre längre än 35 cm skall återutsättas.

Fiskekort kan köpas här:
IFiske.se
Fiskekortsautomat vid badplatsen i Ugglehult (Lat N 56 19′797″ Long E 12 59′967″)
Kiosken Grilleken i Hjärnarp
Dan Tackel, Höganäs
Sportfiskedepån i Helsingborg
Varuhallen i Ängelholm
Ängelholm Turistbyrå

Säljs både dagskort, månadskort och årskort.

Västersjöns FVOF har 10 st uthyrningsbåtar. En av dessa båtar är speciellt utrustad för rörelsehindrade. Hyra för båt kan betalas i kortautomaten

 

blå linje

Västersjön på Sverigekartan

Lodningkarta

Detaljkarta

Fisketips

Artiklar om Västersjön

Notiser om Västersjön

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

Fiskeguide i Laholm, trolling-, vertikal-, spinnfiske efter bl.a gös.

 

Boende/Logi

Våxtorps Camping Stugby (Naturcamping), camping och stugor.

 

Redskapsbutiker

-----

 

Turistinformation

Ängelholm Turistbyrå

 

Externa länkar

Västersjön FVO

 

Fiskeartiklar om Västersjön

-----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Västersjön till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

2013-08-03
Bästa tiderna för oss har varit mellan 18-22 på kvällen på gös, och 12-15 på eftermiddagen med abborre. Gäddorna har varit bonus fiskar allt från 12 på dagen till 23 på kvällen och sommargäddor är det bra fart i och alltid en välkommen kamp.

2011-04-02
Bäst fiske på abborre, gädda och gös efter 16.00 på kvällen.

2010-06-22
Jag får alltd bra utdelning genom flötes-trolling på kvällen, från Svarta Märren riktning Ljungabolet, sist gav en 60 cm gös.

 

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

2011-05-27
Gösen klarar sig fint i Västersjön
Någon mer utsättning av gösyngel behövs inte, i alla fall inte på länge. Det är en av slutsatserna efter förra sommarens nätprovfiske i Västersjön. Artikel i Helsingborgs Dagblad

2011-06-29
Nattlig jägare åtråvärt byte för hängivna sportfiskare
Jakten på gösen i Västersjön går under ljusa juninätter. Artikel i Helsingborgs Dagblad

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016