Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Vegeån -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Skåne

blå linje

Å i nordvästra Skåne, ca 55 km lång. Främst kanske känd som en bra havsöringå, gäller främst de sista sträckorna innan mynningen. Högre upp i ån kan man fånga stationär öring, gädda och abborre. Vegeåns avrinningsområde omfattar 488 km2 och sträcker sig från Söderåsen till Skälderviken. Vegeåns större biflöden är Hallabäcken, Billesholmsbäcken, Bjuvsbäcken, Humlebäcken, Örjabäcken samt Hasslarpsån. Vegeå rinner upp i Gillastig mosse på Söderåsen mellan Kågeröd och Röstånga. På sin färd genom nordvästskåne ner mot havet passerar den bl.a samhällena Kågeröd, Billesholm, Bjuv, Hyllinge, Hasslarp, Strövelstorp och Utvälinge.

Vegeån fick troligen sitt nuvarande namn då området omkring åns nedre delar uppodlades och bebyggdes. Under medeltiden kallades detta område för Vegegården. Namnet härstammar troligen från ordet vege, som på gammal skånska benämnde de krökar och bukter som ån gör i sina nedre delar. Det är också så att det före 1500-talet fanns en gård där nuvarande Vegeholms slott ligger med namnet Vegegården.

Området vid Vegeåns mynning i Skälderviken utgör naturreservat. Området erbjuder vacker natur och möjlighet till fågelskådning. Även säl kan ses i området. Under sommaren kan man bada i havet från Sandön, belägen cirka 200 m utanför åns mynning och nåbar via en gångbro. Tänk bara på att delar av mynningsområdet är Naturreservat.

Vegeåns mynning en riktig drömplats. Ett relativt grunt område som är mycket lämpligt för flugfiskaren, i sin jakt på havets silver, havsöringen!

Nedre delen av Vegeå är en populär plats att fiska havsöring. Hit simmar öringen för att söka föda under våren, ibland i stora stim!

Förutom havsöring så finns det flera andra fiskearter. Gäddorna är relativt få men chansen finns till att fånga en strogädda. Flera gäddor över 10-kilo har fångats i ån. För metaren finns ett intressant bestånd av id och braxen. Den som är beredd att lägga ner lite tid i ån har chansen på riktigt fina fångster.

Fiskarter: havsöring, gädda, abborre, id, mört, regnbåge, braxen, löja och ål

Fiskesträckor:

Vegeåns fiskevårdsområde

Åstorps Fiskeförening

Ekeby Sportfiskeklubb

 

blå linje

Vegeå på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Vegeå

Notiser om Vegeå

 

blå linje

Vegeåns fiskevårdsområde sträcker sig från åns mynning i havet och till Strövelstorp cirka 10 km uppströms mynningen, och inkluderar även biflödet Hasslarpsån från dess sammanflöde med huvudfåran och till dess sammanflöde med Skavebäcken. Sträckan från Vegeåns mynning till järnvägsbron cirka 1,5 km uppströms mynningen är öppen för fiskekortsfiske, och är en bra plats för havsöringsfiske.

Ån bjuder på ett trevligt vårfiske efter havsöring. Från den 1:a mars (premiär 2016) till månadsskiftet april-maj är fisket normalt som bäst. Stundtals kan även höstfisket ge fina resultat. Under sommarhalvåret är vattnet i ån normalt sett för varmt för att havsöringen skall simma in och söka föda.

Vegeå är mycket känsligt för väderpåverkan. En eller ett par dagars regn kan göra vattnet mycket grumligt. Vattnet är mycket lugnflytande och kan därför frysa till under en köldknäpp.

Fiskeregler, fiskekort och ytterligare information finns att hämta via fiskevårdsområdets hemsida http://www.vegeå.se/.

Fiskekort:
Fiska.se (Online)
Varuhallen Hobby, Ängelholm
Erikslunds motell i Varalöv (öppet även söndagar)
Turistbyrån i Ängelholm

 

blå linje

Åstorps Fiskeförening

Sträcka av Vegeå vid Hyllinge. Den södra sidan av Vegeå mellan E4:ans motorvägsbro och uppströms till bron vid väg 107, samt från E4:ans motorvägsbro och c:a 1000 meter nerströms mot Ängelholm fram till nästa vägbro, samt den norra sidan från E4:ans motorvägsbro och cirka 1 200 meter uppströms.

Fiskekort säljs av:
City Gross i Hyllinge
Lydinge Golfklubb i Hyllinge
Sportfiskedepån i Helsingborg
Mårtens Fiske, Helsingborg

Fiskeregler, fiskekort och ytterligare information finns att hämta via föreningens hemsida http://astorpsfiskeforening.se.

 

blå linje

Ekeby Sportfiskeklubb

Deras sträcka in ån omfattar områden i Vegeåns huvudfåra från Kågeröd ner till Bjuv. I ån finns bestånd av både havsöring, stationär öring, lax, gädda m.fl. Vattnet rinner fram längs lummiga och vackra omgivningar på västra sidan av nationalparken Söderåsen. Information finns att hämta via sportfiskeklubbens hemsida http://www.ekebyfiske.se/ (ingen kortförsäljning, fiske bara för medlemmar).

 

blå linje

 

Fiskeguider, fiskecharter

-----

 

Boende/Logi

-----

 

Redskapsbutiker

Nielsen Sportfiske Outlet, Billesholm

Varuhallen Hobby, Ängelholm

Mårtens Fiske, Helsingborg

Sportfiskedepån i Helsingborg

 

Turistinformation

Helsingborg Turistbyrå

Turistbyrån i Ängelholm

 

Externa länkar

Vegeåns Vattendragsförbund

Vegeåns FVO

Facebook

Åstorps Fiskeförening, http://astorpsfiskeforening.se

Ekeby Sportfiskeklubb, http://www.ekebyfiske.se/

 

Fiskeartiklar om Vegeå

På jakt efter storabborren, av Åke Lindau 1977
Västkuståarnas mynningsområden invaderas vid den här tiden av fiskare med havsöring i tankarna. För de flesta blir öringfisket en besvikelse men kanske gör de i stället sitt livs abborrfiske. Västkustens bräckvattensabborre håller en härlig medelvikt, finns i rika bestånd och är lätt att kontakta med rätt teknik. Hela
artikeln finns publicerad i artikeln finns publicerad i Fiskejournalen nr. 4 1977

Lortvatten, av Åke Lindau 1976
Många vattendrag är respiratorpatienter. Det räcker att ett enda reningsverk pajar i sommarvärmen för att vattnet skall kvävas. Åke Lindau ger exempel' från Skåne.
Hela artikeln finns publicerad i Fiskejournalen nr. 11/12 1976

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Vegeå till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

Från 2015-04-02
Betestips för havsöringfisket insänt av Anders Larsson i Ängelholm.
1. Svart Wolly bugger, lämpar sig bra då vattnet är lite grumligt.
2. Brun Wolly bugger
3. Fiskimitation (se bilden nedan)  Detta är en enkel variant av fiskimitation. Endast hårmaterial (räv, ekorre eller liknande), bindtråd, kulkedja (ögon) och superlim behövs. Börja att fästa in stjärten längst bak på kroken, snurra bindtråden fram mot öglan. Fäst sedan hårmaterialet framme vid öglan så att det blidas en "ryggsköld". Bind fast ögonen. Till sist det viktigaste, lägg en sträng med superlim längs hela ryggen, en öring och flugan är söndertrasad om du inte limmar!

 

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

2016-10-22
Elfiske gav glada besked – fisken i Vegeån på väg tillbaka
En rejäl vildlax som hade tagit sig från hela vägen från Nordatlanten, öringar, abborrar och andra fiskar plockades upp när man på lördagen anordnade elfiske i Vegeå vid Fälleberga kvarn och det visade sig att vattendragets fiskliv återhämtat sig bra efter utsläppskatastrofen 2012. Artikel från Helsingborgs Dagblad

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016

 

 

 

  Vegeån vid Knutstorp
Vegeån vid Knutstorp

Vegeån vid Jordberga/Östergård
Vegeån vid Jordberga/Östergård

Vid Hallabäckens utlopp i Vegeån, Åvarp
Vid Hallabäckens utlopp i Vegeån, Åvarp