Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Vittsjön -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Skåne

blå linje

Vittsjön ligger vid ett naturskönt område i norra Skåne strax intill smålandsgränsen vid byn Vittsjö. Ca 1,5 mil söder om Markaryd och ca 2 mil norr om Hässleholm.
Sjöareal: 205 hektar. Djup: Maxdjup 8,5 meter, medeldjup 2,8 meter. 100 m.ö.h. Sjön avvattnas av Vieån (Osbäcken) biflde till Helgeån. Omgivningen runt sjön är naturskönt inbäddad i grönska och lummiga bokskogsområden. Det finns relativt lättillgängliga meteplatser både på fastlandet och ute på flera öar.

Botten är på vissa platser en aning dyig, men på en del ställen kan du hitta ganska hård och ren botten bestående av sand, grus och sten samt inslag av järnmalm. Vattnet i sjön är mycket brunt (humusfärgat). Sjön hyser bl.a ett mycket kraftigt och fint bestånd av mestadels fjällkarpar men där simmar även en och annan spegelkarp. Mellan 2001 och 2003 har ungefär 180 karpar från 15 gram upp till 4 000 gram flyttats över från Gåsadammen till Vittsjön. Sjön räknas idag som ett gammalt klassiskt karpvatten.

Fiskarter: Fjällkarp, spegelkarp, gädda, gös, sutare, braxen, björkna, abborre, mört, benlöja, gärs, sarv, ål, lake, öring och kräftor.

2015 fångades en fjällkarp på 15,120 kg. Spegelkarp 10620 gram har fångats. Karp över tio kilo är ingen ovanlighet. Det fångas även stor abborre, gös och gädda i sjön.
Fångststatistik över karpfisket i Vittsjön 2008-2014

Gäddor över 10 kg har fångats, gös upp mot 7 kg och abborre på 1,7 kg.

Populära metplatser är Pensionärsswimet, Näset, öarna och Gethålan.

OBS! Vissa stränder är privata och delar av Näset är naturreservat.

Vid campingplatsen intill sjön finns båtar till uthyrning

Vittsjön är en av Sveriges mest lättfiskade karpsjöar och fångster på uppemot fem karpar under en helg hör inte till ovanligheterna.

Fiskekort säljs av:
Vittsjö Hallen
Vittsjö Camping
Turistbyrån (Sommartid)
Cafe Sjöstugan

All karp ska släppas tillbaka oskadda efter avkrokning.

Mer information: www.vittsjo-nyo-fvo.gundrastorp.se
Här finns bl.a fångsrapporter över karpfisket sedan 2005

Djupkarta finns att köpa på Vittsjöhallen, Turistbyrån och Sjöstugan. Finns både en plastad och oplastad variant.

 

blå linje

Vittsjön på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Vittsjön

Notiser om Vittsjön

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

-----

 

Boende/Logi

-----

 

Redskapsbutiker

Markaryds Sportfiske

 

Turistinformation

Hässleholms Turistbyrå

 

Externa länkar

Vittsjöns nya FVO
Tommes Blogg

 

Fiskeartiklar om Vittsjön

Fångststatistik över karpfisket i Vittsjön 2008-2014

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Vittsjön till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

-----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

Från 2004: Vittsjö-karpens historia: Parken runt Gåsadammen anlades 1954. Från början var Gåsadammen en bukt av Vittsjön, som skars av när järnvägen år 1892 drogs genom sjön. Denna vattensamling förvandlades så småningom halvt om halvt till en dyhåla. Initiativet till uppsnyggningen togs av dammens "granne", Åke Ernstsson, som bodde på närbelägna Persborg. Projektet genomfördes med mycket idealitet och totalkostnaden blev blygsamma 31.000 kr. När Gåsadammen var färdig planterade man där in karp och denna karpstam blev efterhand rejält stor. Därför arrangerade vid några tillfällen Vittsjö Turisttrafikförening fisketävlingar i dammen. Den karp som fångades mättes och vägdes, men lyftes därefter över till Vittsjön.

Dessutom har Gåsadammen ett par gånger tömts på sitt vatten och rensats; första gången troligen på 1960-talet. Också vid dessa tillfällen lyftes mycket fisk och framför allt karp över till Vittsjön. Någon annan inplantering av karp är inte känd i Vittsjön. Stammen härstammar alltså från Gåsadammen och åldern på de riktigt stora kan därför max vara 50 år.

 

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016