Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Dictionary - Ordbok - Ordlista
Swedish- English

Startsida  |  Back to Start Page

 

Recommended to use Google Translate for reading this website since much info is only in Swedish.

Here you will find translations between Swedish and English sport fishing terms and words. Welcome to expand this list by submitting more translated words and terms.

Här finner du översättning mellan svenska och engelska sportfisketermer och fiskeord. Välkommen att utöka denna lista genom att skicka in fler översatta ord och termer.

blå linje

Swedish English
AB Ltd. Inc.
Abborre Perch
Asp Asp, Aspius
Berg Mountain
Biotopvårdat habitat improvement
Bro Bridge
By Village (small)
Båt Boat
Båtuthyrning Boat rent
By, (Byn) Smaller village, (the village)
Bäck Creek
Dal, dalen Valley, the valley
Fisk Fish
Fiskare Fisher, fishermen
Fiske Fishing
Fiskevårdsområde (local) fishing conservation agency, (local) fishing department
Fjäll Mountain (fjell)
Fjällfiske Mountain fishing, high-altitude fishing, (fishing on the tundra)
Fjärd Bay
Flod, floder River, rivers
Fluga (insekt, flugfiske "bete") Fly (insect, flyfishing "bait")
Flugbindning, flugbindare Fly tying, fly tier
Fritidshus Holiday Cottage
Fors, forsar, forsarna Stream (rapid), streams, the streams
FVF (Local) Fishing Conservation Association. (More info here)
FVO (Local) Fishing Conservation Area. (More info here)
FVOF (Local) Fishing Conservation Area Association. (More info here)
Färja Ferry
Färna Chub, Chevin (Leuciscus cephalus)
Gata, Gator, Gatan Street, Streets, the street
Gräskarp Common carp
Gård Ranch, Farm, Farmstead
Gös Pikeperch, Zander
Handelsbod A smaller shop, store often located on the country side. With a wide range assortment. (trade shop, trapper shop, tackle shop, mini market, store)
Handredskapsfiske Fishing with hand-held equipment, (Sportfishing)
Harr Grayling, Greyling
Haspelrulle Fixed spool reel
Haspelspö Spinning rod
Hav, Havet Sea, The Sea
Havskatt Catfish
Havsöring Sea trout
Hembygdsgård, område Folk museum, -area
Hotell Hotel
Husbehovsfiske fishing for recreation reasons, not fishing for an income, fishing to provide food for oneself.
Hyra Rent, Hire
Hyrbåt Rented boat
Hå, hån, håarna wide calm pool of a small river, where a small river widens to a small lake or pond, a pool, pools.
Hällristing Ancient rock carving, petroglyph
inplantering (fisk) stocking (fish population)
Jakt Hunt, hunting
Kajak Kayak
Kalfjäll Tundra (mountain area)
Kalk, kalkrik Limestone, calcareous
Kanot Canoe
Karp Carp
Kg Kilograms
Kilo Kilograms
Kläder Clothes
Km² Square kilometre
Kummun Municipality
Kvadratkilometer Square kilometre
Lax Salmon
Landskap Province
Län Administrative county, province
Länsstyrelsen County Administrative Board
Marulk (Lophius piscatorius), angler fish
mm short for millimetres
Mot Towards
Motell Motel
Motorväg Highway
Multiplikator rulle multiplier (reel)
Mört Roach
Norge Norway
Näs cape, point
Område area, territory
Pensionat Boarding house
Ruda Crucian carp
Risvase A pile of brushwood/ (spruce twigs) to oxygenate the water, and create spawning "ground" for certain fish species.
Sarv Rudd
SEK Shortening for: Swedish kronor, the Swedish currency
Självhushåll Self-catering
Självhushållsstugor Self-catering lodges
Sjö, Sjöar Lake, Lakes
Spinnspö Spinning rod
Sportfiske Sport fishing, recreational fishing
Stad City
STF Sweden Tourist Assoc.
Strand Beach
Stränder Beaches
Ström Stream, current, flow, torrent
Strömmar Streams, currents, flows, torrents
Stuga, stugor Cabin, cabins, cottage
Stugby Group of leisure cottages, cabins for hire. Summer cottages/camp lodge/holiday village/Cabin center.
Stugförmedling Agency that rent out cabins, cottages.
Stäm Dace
Stödutsättning (av fisk) Supplementary stocking (of fish)
Sverige Sweden
Sörmland Different name for the province of Södermanland
Trädgård Garden
Turistbyrå Tourist Bureau/Agency/Office
Uthyrning Rental, renting, hiring
Vandrarhem Youth hostel
Väg Road
Vägar Roads
Värdshus Inn
WC Water closet, toilet
Wärdshus Inn
Å, Ån, (Åar) River (Rivers) (smaller rivers or bigger creeks)
Älv, (älvar) River (rivers)
Öring Trout (brown trout)

 

blå linje

Explanations of Swedish words used on this website:
 

Also recommended to use Google Translate for reading this site since much info is only in Swedish.

FVF:
The Swedish word FVF is short for Fiskevårdsförening and can roughly be translated to Fishing Conservation Association/Club

FVO:
The Swedish word FVO is short for Fiskevårdsområde and can roughly be translated to Fishing Conservation Area. It is local landowners that have the fishing right for specific waters who joined and created an association. This association have the right to sell fishing permits for the area, also are responsible for fishing and water preservation, conservation projects. All FVO in Sweden answer to the County Administrative Board in each county.

FVOF:
The Swedish word FVOF is short for Fiskevårdsområdesförening and can roughly be translated to Fishing Conservation Area Association.

 

blå linje

 

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2017

 

Ordlista, dictionary, word list, översättning, translation, fishing, fiskeord, termer. Change to. Fiske, fisk, sportfiske, ordbok, lexikon, translate, hjälp, att. Hitta, book, fishing temrs. Andra, synonymer, synonym, ordlistor, vad heter, på engelska, help, swedish, words, translated into, in, to, meaning of, mean, language, synonymous, learn Swedish. Abbreviations, put, translator english to swedish. Identify.

 

 

 

Sponsorannonser:

Abu Garcia Proffsbutik

Brokamåla Gård, sportfiske och boende i Blekinge

Köp dina fiskekort genom IFiske.se

Ramsvik i Bohuslän, havsfiske, sea fishing

Stoxdal go fishing, allt sportfiskaren

Sportfiskemässan 2019, i Jönköping

Jämför lån på Lånemäklaren.se

Huntyard & Berras Allt inom flugfiske

Annons för fiskeflugor.se

Annons för www.bamboorods.se

Flugfiskemagasinet Rackelhanen

 Intresserad av att annonsera här?
Kontakta oss!

Abu Garcia Proffsbutik

Brokamåla Gård, sportfiske och boende i Blekinge

Köp dina fiskekort genom IFiske.se

Ramsvik i Bohuslän, havsfiske, sea fishing

Stoxdal go fishing, allt sportfiskaren

Sportfiskemässan 2019, i Jönköping

Jämför lån på Lånemäklaren.se

Huntyard & Berras Allt inom flugfiske

Annons för fiskeflugor.se

Annons för www.bamboorods.se

Flugfiskemagasinet Rackelhanen

 Intresserad av att annonsera här?
Kontakta oss!

Abu Garcia Proffsbutik

Brokamåla Gård, sportfiske och boende i Blekinge

Köp dina fiskekort genom IFiske.se

Ramsvik i Bohuslän, havsfiske, sea fishing

Stoxdal go fishing, allt sportfiskaren

Sportfiskemässan 2019, i Jönköping

Jämför lån på Lånemäklaren.se

Huntyard & Berras Allt inom flugfiske

Annons för fiskeflugor.se

Annons för www.bamboorods.se

Flugfiskemagasinet Rackelhanen

 Intresserad av att annonsera här?
Kontakta Mats