Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Alsterån -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Småland

blå linje

Å i mellersta östra Småland. Total längd 125 km. Alsteråns avrinningsområde är 1525 km2 stort. Ungefär lika stor del av avrinningsområdet ligger i Kronobergs län som i Kalmar län. Rinner upp i sjön Alstern strax öster om Lenhovda. Flyter österut genom bl.a samhällena Alstermo, Fröseke, Alsterbro, Blomstermåla och Ålem. Avvattnar bl.a sjöarna Hindsjön, Allgunnen, Rummesjön, Hultsnäsesjön och Barnebosjön på sin väg österut. Ån mynnar ut i Kalmarsund vid Pataholm. Viktigaste biflöde är Badebodaån. Främst erbjuds fiske på öring. Men även gädda och abborre finns i alla lugnvatten. Bl.a har det i juni 2003 fångats gädda som vägde 16,7 kg i Alsterån.

Bland specimenfiskare i Sverige har åns nedre delar vid Pataholm gjort sig känt som en bra fångstplats för braxen.

Sträckor:

Strömfiske Alsterån 20km, från dammen i Skahus ner till Alsterfors

Sträcka inom Uvasjöns FVOF, vid Fröseke

Hornsö Kraftverk - Duveströms Kraftverk Alsteråns FVO, bl.a med fiske på regnbåge på Fiske & Fritid i Blomstermålas sträcka.

SVEASKOG Sträcka. 6 km. Från sjön Allgunnen och 6 km nerströms

Alsterån-Lillåns FVO

 

blå linje

Alsterån på Sverigekartan

Smålandskarta

Fisketips

Artiklar om Alsterån

Notiser om Alsterån

 

blå linje

Strömfiske Alsterån

Strömfiske Alsterån

15 km strömmande öringvatten, till stor del genom vildmark, mitt i glasriket i Småland. Sträckan erbjuder naturligt varierande karaktär bl.a. av forsar, mader och dammar. Främst öringfiske, men i lugnflyten finns även härligt fightande strömvattensgäddor och grov abborre. Hela området är mycket naturskönt med rik och unik flora och fauna. Åsträckan ingår i länets naturvårdsplan och är klassat som klass 1, alltså högsta skyddsvärde. Flera trevliga utflyktsmål finns i närområdet, bl.a flera naturreservat med skiftande karaktär. Jättefina bär och svampmarker finns i överflöd. Sträckan har på ett naturligt vis delats i 6 zoner. I vissa enbart C&R tillåtet. Fiskekort erbjuds med upptag eller som rent C&R-kort.

Regler:
Fiskekort med upptag max en öring per dag.
Fångstmått vid upptag 30-40 cm
Allt fiske sker hullingfritt eller med intryckt hulling.
Endast enkelkrok tillåten och max två krokspetsar.
Metfiske förbjudet
Kortare sträckor kan tillfälligt spärras och förses med fiskeförbud för att skona/vila fisken.
Fri fångst av abborre och gädda.

Längs med åsträckan finns ett antal vindskydd och eldstäder. Även torrdass finns i området.

På fiskecenter på Vidinge Gård i Svartshult/Älghult erbjuds information, tips och all slags service för områdets gäster, bl.a:

Försäljning av fiskekort till Alsterån och till fina gädd- och abborrvatten.
Information, tips och kartor.
Boende, mat och lunchpaket.
Båtuthyrning
Fiskeguideservice
Uthyrning av enklare fiskeutrusting och vadarstövlar.
Shop med det viktigaste flugfiskeplocket och flugor som funkar i Alsterån. Bl.a. finns Sameos grymt prisvärda JAW-set till försäljning. Kan testas på gräsmattan framför Vidinge Gård.
Även spinnare med hullingfri enkelkrok finns till försäljning.

För utbildning, kurser eller events kring flugfiske eller flugbindning kontakta oss på Vidinge Gård.

Välkomna!

Alsteråns Fiskecenter
Vidinge Gård
Svartshult
36076 Älghult
http://www.alsteran.com/

 

blå linje

Uvasjöns FVOF

Sträcka av Alsterån från Fagraström och nerströms till och med Uvasjön, vid samhället Fröseke, en sträcka på ca 7 km.
Fiskekort kan köpas genom bl.a
IFiske.se

Mer info finns på: http://www.uvasjonsfvof.se/ och https://sites.google.com/site/uvasjonsfvof/home

 

blå linje

Hornsö Kraftverk - Duveströms Kraftverk

Alsteråns fiskevårdsområde, en 7 km lång sträcka av Alsterån. Fiskevårdsområdet börjar vid Hornsö Kraftstation och sträcker sig ner till Duveströms kraftstation i Blomstermåla. Åns lopp är omväxlande lugnflytande och snabbt strömmande.

Föreningen Fiske & Fritid i Blomstermåla har fiskerätten på två sträckor inom detta område:

Sandbäckshult sträcka
Fiske på öring, gädda, abborre.
Finns en speciell avsatt flugfiskesträcka uppströms Näset i den södra förgreningen om ön Kvilleholm.

Fiskekort säljs av:
Coop, Mönsteråsvägen 8, Blomstermåla
Alstergården Hotell & Restaurang, Storgatan 75, Blomstermåla.
Sporttjänst på Storgatan 47, Mönsterås

Strömsforssträckan
Put&take fiske på regnbåge, men finns även bestånd av öring, lax, abborre och gädda, Observera all lax och öring fisk skall återutsättas.

Fiskekort säljs av:
Genom Swish (se hemsida)
Speltorget i Blomstermåla

För mer info om regler kartor och annan gå till föreningen Fiske & Fritid i Blomstermålas hemsida: http://fiskeochfritidiblomstermala.se

 

blå linje

SVEASKOG Sträcka

Från sjön Allgunnen och ner till Hornsö kraftverk. Delar av denna sträcka arrenderades förr av Sveriges Flugfiskares Förening. Nu ingår delar av denna åsträcka i Sverigefiskekortet. För mer detaljer om exakta fiskezoner gå till hemsidan för SVEA Fiskekortet

 

blå linje

  

Fiskeguider, fiskecharter

Holm Guiding, guidat fiske, flugfiskekurser i Alsterån

Strömfiske Alsterån, Fiskecenter, se informationen längre upp på denna sidan.

 

Boende/Logi

Vidinge Gård

 

Redskapsbutiker

Holm Guiding, mindre utbud av fiskeredskap, spö, rullar, flugor m.m.

Strömfiske Alsterån, Fiskecenter, se informationen längre upp på denna sidan.

Ems-flyshop, Mönsterås, webbshop med showrum, öppet bara enl. överenskommelse.

 

Turistinformation

Mönsterås Turist & Resebyrå

 

Externa länkar

http://www.alsteran.com/ Strömfiske Alsterån

https://sites.google.com/site/uvasjonsfvof/home Uvasjöns FVOF

https://holmguiding.com/ Holm Guiding, guidat fiske, flugfiskekurser i Alsterån, försäljning fiskredskap.

 

Fiskeartiklar om Alsterån

Regnbågen i Alsterån
Regnbågen är en toppfisk om den får chansen till vettig uppväxt och sätts i bra vatten. Låter enkelt, men det är inte lätt att hitta vatten med lika fin fisk som i Alsterån på Blomstermåla Fiske&Fritids sträcka av ån. Artikel av Pelle Klippinge som finns att läsa i tidningen Svenskt Fiske nr 3, 2016, som ges ut av organisationen Sportfiskarna.

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Alsterån till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2015