Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Ätran -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Halland / Västergötland

 

blå linje

Ätran är västkustens viktigaste vildlaxå. 243 km lång. Upprinner öster om Ulricehamn i Store mossen där den flyter norrut och genom sjön Nordsjön och vidare nordväst vid samhället Hössna/Önnarp. Här flyter ån norrut igenom sjöarna Vinsarpasjön och Lönern. Fortsatt norrut till samhället Åsarp där den svänger 180 grader och flyter vidare söderut ner genom Ulricehamn och sjön Åsunden, fortsatt söderut genom samhällena Hillared, Svenljunga, Ätran, Vessigebro och till sist mynnar den ut i havet i Falkenberg.
Tack vare ett kalkningsprojekt som pågått sedan 1978 och en intensiv fiskevård är laxen idag  självreproducerande i Ätran. Största biflöde är Högvadsån.

Ätran är ett klassiskt laxvatten på svenska västkusten. Sportfisket i Falkenberg har anor ända tillbaka till mitten av 1800-talet, då välbärgade britter och amerikaner kom hit för att fiska lax.

Laxen stiger normalt tidigt och bl.a 2009 togs två laxar på premiärdagen 1 april. Laxen i Ätran domineras av lax mellan fyra och åtta kilo, men större förekommer. Smålaxsteget efter midsommar är vissa år stort!

Tack vare Projekt Ätranöring kan man numera fiska på vild öring i Ätran på vissa sträckor mellan Hillared (Forsa) och nerström till Svenljunga. Fisket sker inom fiskevårdsområdena Forsa-Veka FVOF, Veka-Buttorp FVOF, Buttorp - Ljungafors FVO.

 

Fiskesträckor

Sträckan Laxbron - Tullbron i Falkenberg, centralt i Falkenberg. Lax- och havsöringfiske.

Ätrans nedre FVO, sträcker sig från bron i Vessigebro, till bron över gamla E6 i Falkenberg, cirka 150 meter uppströms Hertings kraftstation.

Östra Frölunda-Mårdaklevs FVO, sträcka av Ätran från Östra Frölunda ner till Hallandsgränsen vid Yttre Skåpanäs. Fiskekort genom bl.a IFiske.se

Assman-Ätrans FVO
Från Ljungafors i Svenljunga och nerströms till Hid.
Fiskekort till området kan köpas av bl.a IFiske.se

Buttorp - Ljungafors FVO, http://www.fiskeihillared.se/
Erbjuder 15 km strömmande vatten efter bl.a öring i Ätrans natursköna dalgång börjar vid bron ovanför forsen i Buttorp och slutar vid bron i Ljungafors, Svenljunga. Fiskekort genom bl.a IFiske.se, Turistbyrån i Svenljunga, Kinds Järn men även av privatpersoner i närområdet (OBS. Särskilt fiskekort för öringfiske i strömmande vatten, läs mer på www.projektatranoring.se)

Veka-Buttorp FVOF, http://www.fiskeihillared.se/
11 km lång sträcka av Ätran
som startar vid forsen i Veka och slutar strax innan forsen vid bron i Buttorp. Sträckan består av många strömmande partier och lugnflyt. Området ligger vid Hillared i sydöstra Västergötland. Bestånd av abborre, gädda, mört och öring. Fiskekort genom bl.a IFiske.se, Turistbyrån i Svenljunga, och Matöppet i Sexdrega men även av privatpersoner i närområdet. (OBS. Särskilt fiskekort för öringfiske i strömmande vatten, läs mer på www.projektatranoring.se.

Forsa-Veka FVOF, http://www.fiskeihillared.se/
Sträcka av Ätran vid Hillared i sydöstra Västergötland
börjar nerströms utloppet i Åsunden vid Forsa kvarn i Dannike och sträcker sig till resterna av kvarndammen vid Veka i Hillared. Sträckan består av lugnflyt och strömmande partier. Fiskekort genom bl.a IFiske.se, Turistbyrån i Svenljunga men även av privatpersoner i närområdet. (OBS. Särskilt fiskekort för öringfiske i strömmande vatten, läs mer på www.projektatranoring.se).

Övre Åsundens fiskevårdsområde
http://www.fritidsfiskare.com/ (Ulricehamns Fritidsfiskare) , http://www.sjuharad.info/
Sträcka av Ätran från Vist strax norr om Ulricehamn och ner till utloppet i Åsunden vid Kallbadhuset. Fiskekort bl.a genom IFiske.se

Lönerns FVOF
Sträcka mellan sjöarna Lönern och Vinsarpasjön 16 km nordöst om Ulricehamn. Fiskekort bl.a genom IFiske.se

 

blå linje

Ätran på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Ätran

Notiser om Ätran

 

blå linje

Fångststatistik (rapporterad fångst):

2012:
Lax: 700 st (största under året var på 12,7 kg, flugfiskad 2012-04-28)

 

blå linje

Sträckan Laxbron - Tullbron i Falkenberg

2,5 km av Ätrans nedre lopp från Tullbron och uppströms till Laxbron. Nedre delen består av en forssträcka "Garvareforsen" denna är avsedd bara för flugfiske. På övre delen är samtliga nedan nämnda fiskemetoder tillåtna. Fiskeområdet ligger centralt i Falkenberg är lätt tillgängligt. Promenadvägar på båda sidor. Fiskestuga med möjlighet till självhushåll finns vid Laxbron. Här sker också obligatorisk invägning av fångsten. Infrysningsservice och försäljning av visst material kan erbjudas här.

Säsongen startar den 1/4. Då fångas främst havsöring, i början på maj kommer de första signingarna av stor blanklax. I mitten av juni stiger de mindre laxarna "grilsen". Säsongen avslutas den 30 september med fiske efter lekmogen lax.

Sträckan är poolindelad, vissa bara flugfiske och vissa enbart spinnfiske och på en del pooler är bägge fiskesätten tillåtna.

Fiskekort säljs av bl.a på Falkenbergs turistbyrå och genom fiskekortsautomat vid Laxastugan.
Särskilt fiskekort fordras för fiske från båt. Högst två fiskande i varje båt.

Båtuthyrning:
Maxfångst: 2 fiskar/dag
Minimimått: Havsöring 450 mm, Lax 500 mm
Tillåtna fiskemetoder: Flugfiske och spinnfiske. Spinnfiske (mete) med räka är tillåtet ej mask. Fiskesträckan "Garvareforsen-Tullbron" är reserverad för flugfiske från 1 maj.

Fångststatistik på sträckan Laxbron-Tullbron (rapporterad fångst): 2012: Lax: 263 st.

 

blå linje

Ätrans nedre Fiskevårdsområde.

Sträcker sig från bron i Vessigebro, till bron över gamla E6 i Falkenberg, cirka 150 meter uppströms Hertings kraftstation.

Fiskarter: Lax, havsöring, gädda, abborre, ål, lake, sutare och mört.

Tillåtna fiskemetoder är spinn, mete och fluga.

Fiskekort kan köpas hos Falkenbergs turistbyrå eller ICA Nära i Vessigebro.

Länk till hemsida: Ätrans nedre FVO, http://www.vessigebro.se/

Områdeskarta 2015

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

----

 

Boende/Logi

Skrea Camping och Stugby, Falkenberg

 

Redskapsbutiker

Jensen & Celander AB Ullared

 

Turistinformation

Falkenbergs turistbyrå, Falkenberg

 

Externa länkar

Projekt Ätranöring, http://www.projektatranoring.se/

Ätrans Sportfiskeförening

Ätrans vattenvårdsförbund

Ätrans nedre FVO, http://www.falkenberg.se/

 

Fiskeartiklar om Ätran

Ätranlax… den tionde! Fiskeberättelse av Jan Faltin från ett ovanligt lyckat fiske i Ätran. Från 2004. Finns publicerad på sajten Flugfiskemagasinet Rackelhanen

<xx><

Septemberlax i Ätran, fiskeberättelse av Jan Faltin från 2003. Finns publicerad på sajten Flugfiskemagasinet Rackelhanen

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Ätran till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

Från 2010: Tidigt på säsongen sjunkande linor och lite större flugor, vobbler, drag och räka. Sommarfisket kräver små flugor och flytlina, spinnare och lätta skeddrag. "Orange strong medicine" är en universalfluga för Ätran.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

2017-10.
Under hösten har ett flertal, vad man misstänker vara puckellaxar filmats av kameran i Herting. Detta oroar länsstyrelsen pga av risk för konkurrens mot den genuina laxstammen i ån och även sjukdomsspridning. Om man fångar en puckellax skall den avlivas, därefter skall den dokumenteras och rapport skickas till länsstyrelsens fiskefunktion

2017-01-01
Under maj och juni 2016 var fisket ganska bra. Bl.a fångades en lax på 13,5 kg.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2017

 

 

 

Annonser