Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Mälaren -

Till startsidan  |  Fiskevatten Södermanland  / Västmanland  / Uppland

blå linje

Mälaren är Sveriges tredje största sjö. Sjön ligger inom landskapen Västmanland, Uppland och Södermanland och den har sitt utflöde i Östersjön. Mälaren har mängder av öar och har väldigt lång strandlinje för sin storlek.

Mälaren erbjuder mycket goda sportfiskemöjligheter. Sportfiske är fritt i Mälaren men det finns begränsningar i detta. I s.k. enskilt frivatten tillhör fiskerätten enskilda. I enskilt vatten är handredskapsfisket tillåtet för alla s.k. fritt handredskapsfiske. Fiskemetoden får dock inte kräva användning av båt, vilket innebär att dragrodd och trollingfiske inte ingår i det fria handredskapsfisket. Fisket får inte heller vara angeldonsfiske (angeldon, ståndkrok eller sax).

Malen är fridlyst och alltid fredad från fiske, även ålen är fredad. I vattendrag som mynnar i Mälaren är asp, lax och öring fredad under vissa perioder
I många vikar (sk lekvikar) är det förbjudet att fiska under vissa perioder.

Namnet Mälaren kommer från det fornsvenska ordet mælir som betyder "grovt grus". Första gången det namnet kan beläggas i skrift är på 1320-talet. Tidigare namn var "Lögaren", vilket betyder "bevattnaren".

De största öarna är Selaön och Svartsjölandet.

Vattenarealen: 1 140 kmē. Från öst till väst sträcker sig Mälaren omkring 120 kilometer och den beräknas innehålla 14,3 miljarder kubikmeter vatten.
Medeldjupet beräknas till 10 meter, det största uppmätta djupet är 64 m, väster om Adelsö
Mälaren är vattentäkt för bl.a Stockholm.

Mälaren är Sveriges artrikaste sjö när det gäller fiskarter, den har 33 naturligt förekommande fiskarter. Det finns även inplanterade arter såsom kanadaröding, vätternröding, lax och havsöring. Vanligt förekommande fiskar i sjön är bland annat: benlöja, björkna, braxen, gädda, abborre, mört, nors, gös, lake, sutare, sarv och ruda. Ovanligare arter är asp, harr, hornsimpa och nissöga.

Fjärdar i Mälaren: Björkfjärden, Blacken, Ekoln, Essingefjärden, Fiskarfjärden, Freden, Galten, Görväln, Hovgårdsfjärden, Klubbfjärden, Lambarfjärden, Långtarmen, Lövstafjärden, Mariebergsfjärden, Mörbyfjärden, Riddarfjärden, Rödstensfjärden, Skarven, Sörfjärden, Västeråsfjärden och Vårbyfjärden

Mälaren var den första sjön i Sverige som drabbades av kräftpest, detta skedde redan 1907. Båtar som trafikerade Mälaren med kräftor i lasten spred pesten längre in i sjön. Mälarens mycket goda bestånd av flodkräfta dog ut på kort tid. Sedan dess finns införd signalkräfta i sjön.

Några sjösättningsramper
Stäket - Uddnäsvägen, N 59° 29.375', E 17° 47.790' (OBS! bara ungefärligt läge)
Hässelby - Bergshamns brygga, N 59° 22.307', E 17° 48.441'
Kanan - Kanans väg, N 59° 16.360', E 17° 44.373'
Ulvsunda sjön - Huvudsta strand, N 59° 20.714', E 17° 59.554'
Ekerö - Karlskärs badet, N 59° 25.110', E 17° 39.884'
Härjarö friluftsområde, N 59° 27.972', E 17° 23.960'
Fagerudd, N 59° 35.110', E 17° 4.123'
Västerås - Svartåhamnen, Mälarparken, N 59° 36.197', E 16° 32.871' (OBS! bara ungefärligt läge)
Kungsör, båtvarvet, N 59° 25.765', E 16° 6.253'
Kvicksund, båtvarvet, N 59° 27.679', E 16° 19.065' (OBS! bara ungefärligt läge)
Strängnäs - Gorsingeholm, Östra Strandv. N 59° 21.539', E 17° 3.739'
Mariefred, hamnen, N 59°15,24, E 17°13,18
Bra olåst ramp finns vid Skärholmen i norra Ekoln (mitt bland båtklubbarna).

Mälarens vassar gör fiske svårt från land, vid följande platser finns dock möjligheter:
Fagerudd
Koffsan vid Bryggholmen
Grönsö slott
Härjarö
Ekolsund nära E18
Biskops-Arnö herrgård
Skokloster och Pilsbo
Hammarskog och Dalbyviken
Skarholmen vid Graneberg

Läs Mälarfiskeguiden

 

blå linje

Olika fiskevatten områden i Mälaren

Västeråsfjärden och Blacken:
Bra gädd- och abborrfiske. Omfattande gösfiske. Här fångas en del riktigt stora fiskar bl a en gös som vägde 10,5 kg och det gamla sportfiskerekordet på gädda 22,5 kg härrör från Västeråsfjärden.

Galten
1916 fångades den sista (vilda) malen i fjärden Galten. Det var en rekordfisk på hela 120 kg. Idag är Galten mest känd för sitt gädd-, gös- och abborrfiske.

Ekoln:
Klassiskt gösvatten. Ekoln är en stor och ofta grumlig Mälarfjärd precis utanför Uppsala. Fjärden har med tanke på storleken få grynnor, men de branter som finns och djupare områden sommartid, ger då och då riktigt grov fisk.
Här finns även chans att fånga Asp.
Ekoln verkar ha ett mindre stationärt bestånd av storvuxen gös och har sedan flera lyckade lekar de senaste åren (2010), fantastiskt med smågös. Lokala fiskare räknar med ett riktigt bra fiske i framtiden.

Den stora Mälarviken Ekoln har även ett bra fiske efter abborre. Här finns chans på fisk runt kilot och ofta gott om hygglig matfisk. Fjärden är ganska djup och har inte många grynnor men de stora djupskillnaderna gör att det går att hitta abborre under de flesta förhållanden.

Östra Mälaren, Lambar- och Lövstafjärden:
Mälarens djupaste del. Här finns möjlighet till trolling-dragroddangel och kräftfiske genom TDAfiskekortet. Bra gösvatten men även gädda och abborre pelagiskt.

Enköping-Strängnäs-Mariefred
Framförallt gäddans hemvist. Fisket sker i grunda, vassiga vatten, i kanaler, vid grund och i vikar. Enköpings Amatör FF, tel 0171-303 50 liksom Strängnäs Amatör FK, tel 0152-128 80, har vissa angel- och nätfiskevatten.

Prästfjärden, Hovgårdsfjärden, Norra och Södra Björkfjärden:
Mälarens största fjärdar med förhållandevis stora djup. I denna del av Mälaren finns det s.k.enskilt frivatten där trolling- dragrodd samt nätfiske får utövas efter speciella regler. I fjärdarna finns rikligt med lake och gös.

Riddarfjärden - Strömmen (Se även sidan Stockholms Ström)
Ett av Sveriges bästa havsöringsfiskeområden? Även lax, abborre och gös.

 

blå linje

Mälaren på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Mälaren

Notiser om Mälaren

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

Baltic Pro Fiskeguidning
Vi erbjuder guidat fiske i hela Stockholms skärgård samt Mälaren. Gädda, abborre, gös och havsöring är det vi vill ha på kroken, och vi anpassar fisket utefter säsong och era egna önskemål.

JH Fiske Är ni ute efter gäddfiske så hjälper jag gärna er att försöka fånga er drömgädda. JH Fiske har många års erfarenhet av gäddfiske runt Roslagen, Stockholms Skärgård och Mälaren.

Lindahl Fiske & Natur Guidat sportfiske på bl.a gädda, havsöring, gös och abborre i hela Stockholms Skärgård från Trosa i söder till Grisslehamn i norr samt på Mälaren

Fiska med Tomas Henriksson Guidat sportfiske från Studsvik/Trosa skärgård upp till Stockholms skärgård och även södra Mälaren. Både företagsevent och privatpersoner är välkomna. Fångstgaranti.

Mangesfiske, fiskeguidning i Mälaren, Hjälmaren och skärgården, gädda, gös och abborre.

FiskeDan, Fiskeguide i Stockholms skärgård och Mälaren. Vi fiskar gädda, gös, abborre och havsöring. Välkommen ombord på en trevlig fisketur med FiskeDan. Både företag/konferens och privatbokningar.

Mälarguiden, Guidat fiske efter gädda, gös, havsöring och lax i Mälaren och Stockholms södra skärgård. Spinnfiske, trolling, mete.

Peter Törnqvist, trolling- och spinnfiske i hela Stockholms skärgård, Mälaren, Vänern, Vättern, Landsort.

Sjö & Havsguiderna, Guidade fisketurer efter gädda, gös, abborre, havsöring samt lax. Vi fiskar i Stockholmsskärgård från Nyköping till Gävle samt på Mälaren. Även sälsafaris och sightseeing turer.

 

Boende/Logi

-----

 

Redskapsbutiker

Willys Sportfiske, Västerås

Intropris Eskilstuna, (Huntyards & Berras)

 

Turistinformation

 

Externa länkar

Mälarens VVF

Stockholms stads hemsida, om fiske

 

Fiskeartiklar om Mälaren

Läs Mälarfiskeguiden

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Mälaren till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

Från 2012 tips för gösfiske i Mälaren:

Färgen som fungerat absolut bäst för mig är ”Pumpkin Perch” (Lunker City Fin-S Fish). Många använder ofta enligt mig alldeles för lätt skalle. Jag har aldrig lättare än 30g huvud oavsett djup, får för mig att en 30g skalle avger mycket mer vibrationer och lockar oftare den allt trögare gösen till hugg. Köp aldrig stingers utan bind den själv med trekrok och enkel flätlina.
Håll jiggen still!! Ha kontakt med jiggen hela vägen ner till botten och gör inte några större rörelser, dunka ner den i botten (kontakt hela tiden, gösen hugger 9/10 gånger när jiggen är påväg ner eller när du håller den helt still. Lyft försiktigt upp jiggen ca 30cm ovanför botten, håll den där i 5, 10 sek och sen dunka ner den igen.

<xx><

Från 2010:
Gös

Spinnfiske efter gös är bäst vår, försommar. Dagar då vattentemperaturen är som högst och sena kvällar som gäller.
Prästfjärden, Lambarfjärden samt sträckan Hässelby - Sätra där fiskekort för trolling-dragrodd-angel säljs (TDAfiskekort).

Abborre
Spinnfiske efter abborre är bäst sommar och tidig höst. Trivseltemp är 18 grader.
Några platser som bedöms vara extra bra för abborrfisket är vid Stäket och Vårbyfjärden. Grov abborre i Frötuna kyrksjö, Lejondalssjön och Flaten.

Gädda
Gäddfisket är bäst tidig vår och sen höst, men ingen regel utan undantag.

Braxen
Fiskemetoder: Mete men även flugfiske fungerar bra. Vissa tider även spinnfiske. Beten: Mask, bröd, mygglarver och maggot. Flugfiske med små nymfer.

<xx><

Från 2010:
Tidigt vårfiske med jigg runt grynnor och andra lekområden är inget mängdfiske men ger chans på riktigt grov fisk. När gösen i juni sprider ut sig mer går det att ha ruggiga mängd fisken på jigg men storleken är då sämre. När gösen stiger och jagar i frivattnet under högsommar trollas det flitigt med bästa tid kring skymningen.
Stalltips för sommartrolling är en Wally Diver CD6, färg 106 i linänden och släpp på fem meter i motorsvallet - då tar det oftast inte lång tid innan det klipper på en gös!
Under hösten kan trolling med feta vobbler typ Cisco 1800 ge grov fisk. Vertikalfisket kan då också vara bra i djupbranter och på hårda jämnbottnar i anslutning till djupbassänger. Heta jiggar brukar vara Shaker shad och Fin-S i färgen "chartreuse silk" från Lunker city.

<xx><

Från 2010-01
Tips för isfiske på Ekoln: Fjärden är ganska djup och har inte många grynnor men de stora djupskillnaderna gör att det går att hitta abborre under de flesta förhållanden. Vid lågtryck och sämre väder ger oftast vertikalpirk, som klassiska Bergman, vid botten bäst resultat. En vinnande melodi brukar vara att söka sig ut från grunt, till djupare vatten, tills man hittar djupet där abborrarna står parkerade för dagen, Vid högtryck kan det vara grymt med balansare, där 15 gram Nils Master i papegoj är en favorit för lokala fiskare. Fiska av från djup på fem meter ned till 15 meter både från botten och upp i vattnet, i jakten på större stim med pelagiskt stående abborre.

 

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

2017-09
Fiskevård i Taxingeån kan ge mer öring i Mälaren:
Öring , asp och lake är några av de fiskarter i Mariefredsviken i södra Mälaren som kraftigt kommer gynnas av det intensiva fiskevårdsarbete som skett i Taxinge ån under augusti. Längst ned mot mynningen har en serie låga betongdammar hindrat fisken. Dessa vandringshinder har nu åtgärdats genom att ersatts med en naturlig strömsträcka med stora block, grus och sten. Åtgärden kan öka förekomsten av öring lokalt i Mälaren, öring är annars väldigt ovanlig i Mälaren. Även det redan ökande aspbeståndet i Mälaren kommer att gynnas ytterligare, vilket kan ge ett ännu bättre sportfiske efter den starka och storvuxna arten.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016

 

 

 

Annonser