Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Motala ström -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Östergötland

blå linje

Motala ström rinner mellan Vättern och Bråviken (Östersjön). Startar i Motalaviken vid Motala, rinner österut genom sjöarna Boren, Norrbysjön, Ljungsjön, Roxen, norrut genom samhället Skärblacka och ut i sjön Glan och vidare österut genom Norrköping och ut i Bråviken vid Lindö.

Förekommande fiskarter: Lax, öring, abborre, gädda, gös, id, mört, björkna, regnbåge, vimma, ål, asp, sutare, sik, lake, löja, gärs, spigg, braxen och sarv.

Fångststatistik (rapporterad fångst):

2012:
På Cityfiske i Norrköping fångades 61 laxar och 203 havsöringar. Bra med lax över tio kilo. Fyra öringar över nio kilo, med en på 10,8 kilo i topp fångad den 17 september.

Fiskesträckor:

Cityfisket Motala

Cityfisket i Norrköping

Mellanströmmen i Skärblacka

Norrbyströmmen

 

blå linje

Motalaström på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Motalaström

Notiser om Motala ström

 

blå linje

Cityfisket Motala

Cityfisket lämpar sig väl till barnfamiljer. I Göta kanal mellan Vättern och sjön Boren kan man bland annat spinn- och flugfiska regnbågslax. I Göta kanal gäller tre fiskar per dygn som får tas upp per fiskande. Samma fiskekort som gäller till Göta kanal ger rätt till fiske i Motala Ström mellan hamnen i Motala till Motala kraftverk. Fisket är handikappanpassat och här finns gott om gädda och abborre samt även öring.

Försäljning av fiskekort:

Motala Turistbyrå, Hamnen
Borenshults kiosk & grill
Borensbergs Järn, Borensberg
Statoil, Borensberg
LK:s Livs, Tjällmo

 

blå linje

 

Cityfisket i Norrköping

Fiske mitt i Norrköping. Framförallt är fisket inriktat på lax och havsöring. Men man kan även ha bra fiske på abborre, braxen, sik, gädda, gös, regnbåge och vimma. Årliga stödutsättningar av ca 10000 öring- och laxsmolt.

Fiskecentret och CityFiske fungerar idag 2015 som ett nav för sportfisket i Norrköping (Strömmen). Här kan man få information om fisket, köpa fiskekort och hyra utrustning, dessutom vägs och registreras all fisk som fångas inom kortfiskesträckan här. Fiskecentret består av ett hus med angränsande toalett och bord för fiskrensning och är bemannat med fiskevärdar under den tid då fiske bedrivs. Fiskecentret fungerar som en central träffpunkt för sportfiskare kring Strömmen.

Här möts fiskeintresserade av olika åldrar och ursprung på lika villkor. Samvaron mellan olika kulturer bidrar till en större förståelse ett utökat språkoch har märkbart minskat konflikterna kring Strömmen. Idag bedrivs en omfattande ungdomsverksamhet i anslutning till fiskecentret. Bland annat erbjuds alla skolor och förskolor gratis det så kallade "Skolfisket".

Fiskeområdet är uppdelat i tre områden.

Länk till pdf-karta över området

Himmelstalund och Åbackarna
Området sträcker sig från Fiskebydammen i väster till Grytsdammen i öster och omfattar ca 38 ha eller 3,6 km av Strömmen.

Fiske bedrivs idag efter naturligt förekommande arter som abborre, gädda och brax. I oktober 2004 sattes dessutom 2500 öringsmolt och 3500 gösyngel i området. Dessutom har under de senaste åren utsatts ca. 1,5 ton fångstfärdig Regnbåge och Öring i viktklasser 1-3 kg. Heta platser för tex abborre är strax nedströms järnvägsbron vid Fiskeby. Området kan beskrivas som mycket naturskönt med ömsom svagt tillstarkt strömmande vatten. Området innehåller dessutom ett rikt djur och fågelliv med bla strömstare och kungsfiskare som inslag. Industrilandskapet.

Sträckan omfattar vattenområdet från Grytsdammen i väster till Hästskodammen i öster. Vattenföringen i området kan beskrivas som starkt till hårt strömmande med spännande höljor och bakvatten. Nu planeras för ett exklusivt fiske i Norrköpings Industrilandskap. Behovet och efterfrågan av flugfiske i strömmande vatten efter ädelfisk är stort. Tidigare försök med utsättning av ädelfisk från 1993 visar ett mycket gott resultat. Skador på fisken från turbiner var ringa. Återfångsten visade dessutom att fisken inte gick några längre sträckor utan stannade i närområdet. Dessutom fångades vid torrläggningen av strömmen 1999 ett antal fantastiskt vackra öringar med vikter runt 6 kilo vid Moa Martinssons plats. Detta visar att miljön i industrilandskapet är optimal för ädelfisk.

Industrilandskapet
Nu planeras för ett mer omfattande utsättningsförsök där det med 3 till 4 veckors mellanrum sätter 120 kilo ädelfisk i industrilandskapet. All fisk märkes för att få en bra utvärdering om vikt, längd, återfångst etc. Fisken tas från Källefalls fiskodling i Västergötland där man föder upp fisken i jorddammar och får en mycket hög kvalite. Fisket kvoteras till max 5 till 10 fiskare per dag på särskilt anvisade platser. Fisket skall ske med fluga fiskat från land och endast under dygnets ljusa timmar. Fisket genomförs dessutom under uppsikt av fisketillsyningsmän och fiskevärdar. I ett längre perspektiv är målet att fiske efter havsvandrande lax och havsöring kan ske inom delar av sträckan genom industrilandskapet genom byggande av fiskvägar och trappor.

Refvens Grund
Området kring Refvens grund utgör idag basen för Strömmenfisket och sträcker sig från övre delen av Strömsparken ned till Hamnbron. Sträckan är ca 1 km lång och har en yta av 6 ha. På sträckan tas årligen ca. 2-3 ton Lax och Havsöring. Varje säsong tas Havsöring i vikter över 10 kg. Den senaste säsongen 2011 har det inrapporterats totalt 158 st fångade havsöringar/ laxar över 5 kg. Företrädelsevis månaderna augusti/september/oktober. Vilket måste ses som ett mycket bra fiske framförallt på grov havsöring!

Fiskekort köps bla. av:
Ifiske.se
Norrköpings Sportfiske, Brådgatan 17
Skeppa Marin, Skeppsfourneringen Morrköping

Norrköpings Turistbyrå
Statoil, Norra Promenaden 117
Norrköping Fiskecentret, Fleminggatan 1
Norrköping Fiskehuset, Revfens grund, Norrköping
Alvars Båtar, Herstaberg, Norrköping
Leffes cykel o motor, Finspång
 

Mer info finns på sidan: http://www.cityfiskeinorrkoping.com/

 

blå linje

Mellanströmmen i Skärblacka

Sträcka mitt i samhället Skärblacka. Mellanströmmen är en del av Motala ström. Här planteras ut cirka 1 ton Heligeåöring. Fiskeområdet drivs av Skärblacka Sportfiskeklubb, och är ett "put and take" vatten. Fiskeområdet består av ett cirka 8 hektar stort stillavattenområde och en cirka 200 meter lång strömsträcka. Strömsträckan är enbart öppen för flugfiske.

Fiskekort köps av bl.a:
Shell Bensinstation i Skärblacka, Vakten Billerud i Skärblacka ,
Norrköpings Sportfiske, Skeppsfourneringen - Marin i Norrköping.

Mer info hittas på: http://www.mellanstrommen.se

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

-----

 

Boende/Logi

Hotell Drott , Norrköping

 

Redskapsbutiker

Norrköpings Sportfiske

 

Turistinformation

Norrköpings Turistbyrå

 

Externa länkar

Mellanströmmen

Cityfiska i Norrköping

 

Fiskeartiklar om Motala ström

-----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Motalaström till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

2014-08-01
Vill man fiska efter stora abborrar och gäddor så är djuphålan utanför slottet i Motala det bästa stället, det finns båt man kan hyra.

<xx><

2014-06-05
Förra våren besökte jag Motala Ström i jakten på dem stora sarvarna. Då gick det vägen, med 2 fina fiskar över 1200gr. Jag och min vapendragare Anton hade sedan länge bestämt att göra en tripp dit i år.

Vi hade tvekat om vi skulle fiska från båt, eller från land. Hade redan innan trippen pratat med en del vänner som kan fisket i Motala Ström, innan och utantill, vad dem trodde kunde vara hett, nu hade vi en bra plan i bagaget. Vi kom dit vid 21.00 på kvällen, och bestämde oss för att fiska från land. När vi väl kommer till de tilltänkta platserna vi hade tänkt att fiska, så ligger det självklart en båt där. Vi vänder direkt, hivar in grejerna i bilen och drar iväg till vår ¯plan B plats¯ om vi skulle fiskat från land.

Vi kommer dit, och knallar ner till den tilltänkta fiskeplatsen. Det känns hett redan från första minuten, då vi ser flera större sarvar rulla, lite överallt. Det enda som var negativt, var just det att sarvarna hade börjat leka någon dag innan. Vi börjar med att fiska mot vassen, där det inte händer någonting. Konstigt med tanke på all fisk vi såg i området. Efter ca 15 minuter ser jag 3 stora sarvar rulla ute på frivattnet. Vevar upp, sätter på en ny brödbit, dippar den i Northern Baits krillicious, och sedan lägger jag och Anton ut på vaken, och direkt sitter vi och dubbeldrillar. Tyvärr visade det sig att dem var utlekta, men vi bänder sarv hela natten igenom, med både olekta och utlekta sarvar. Efter nattens fiske kunde vi summera över 60 landade sarvar, med 1260gr i topp för mig, och grymma 1350 till Anton!

<xx><

2013-03-08. För fiske i Norrköping: Vid sänke och tubfluga brukar folk köra utan bombarda. Cityfisket i Norrköping är mångt om mycket fiske på färgade fiskar som står och trycker djupt. Därav är det populärt med tunga sänken och någon slags fluga i änden. Men så här på vårkanten så kan det hända att blanka individer från havet stiger på födosök. Då skulle jag har kört en sjunk eller intermediate bombarda som fiskar lite ytligare och snabbare. Men generellt måste man nog komma ner med ett sänke. Vad gäller flugvalet vintertid är (oftast) lite starkare färger gångbart. Fluoorange, rött och gult osv. Liksom retar fisken till hugg.

<xx><

2012
Motala ström är mest känt för sitt fiske efter lax och öring. Men längre upp, kring Åbackarna och Himmestalund, finns ett fint fiske efter arter som abborre och gädda vilka växer sig stora i det produktiva vattnet. Fiskeområdet sträcker sig ända upp till järnvägsbron vid Fiskeby. Här finns också en av områdets bättre fiskeplatser för storvuxen abborre. Och tröttnar du på abborren och gäddan kan du kanske testa det spännande vinterfisket efter lake?

Fiskesträckan är lång och det finns många vägar hit och många platser att fiska på. Enklast är någon av områdets bryggor eller en utstickande häll. En plats som många fiskar från är den lilla udden rakt under Riksbron, på Strömmens södra strand. Fler bra fiskeplatser finns både upp- och nedströms.

 

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

2017-08-01
Under en nattfisketur i Norrköping fångades en Pacu av en väldigt förvånad sportfiskare. Pacu är nämligen en sydamerikansk art som är besläktad med pirayan. Fisken sattes tillbaka men fångades efter någon dag igen och då togs den om hand och är nu skickad till analys.

<xx><

2017-04-29
Idag sätts det ut 16000 öringar i Motala ström i centrala Norrköping. Målet med utsättningen är att säkra ett starkt fiskbestånd och att sportfiskare skall erbjudas ett bra fiske i detta vattendrag. Samtidigt med fiskutsättningen håller det en öppen informationsdag av de lokala vattenråden.

<xx><

2017-01-01
Svårt fiske under stora delar säsongen 2016 pga låga vattennivåer.

<xx><

2015-03-12: Fisket i Motala ström i Norrköping blir allt sämre. En grupp oroliga sportfiskare riktar nu stark kritik mot föreningen Cityfiske i ett brev till Norrköpings kommun.

<xx><

2013-05-29
Daniel Ryström anmäler ett koppel sarvar från Motala Ström. Alla på rätt sida gränsen för guldnivå i Recordfisken. – Vi var i Motala ström för att fiska sarv och vi lyckades bättre än vad vi hade hoppats på, berättar Daniel Ryström från Sandared. Han lyckades med bedriften att meta upp sex sarvar över 1200 gram, som är gränsen för guldnivå i Recordfisken. Den tyngsta sarven vägde 1470 gram. Samtliga högg på en metad brödbit.

<xx><

2013-05-31
Laxtrappan invigdes i Strömparken i Norrköping

<xx><

2012. En stor satsning har inletts i Motala ström i Norrköping på att få naturligt reproducerad lax och havsöring, vilket inte varit möjligt sedan kraftverket byggdes 1923, och medförde att laxen och öringen dog ut. Sedan slutet på 70-talet har årliga smoltutsättningar ägt rum, vilket har skapat ett populärt sportfiske, och en önskan att låta fisken vandra vidare i strömmen har varit med från första början. Men både finansiärer och intresse har saknats tills nu då Naturvårdsverket och Norrköpings kommun har gemensamt satsat nästan 18 miljoner på projektet att skapa en naturlig bäck genom strömsparken, som ska ge fisken friväg förbi den första damm muren, av flera, det är även tänkt att bäcken ska fungera som reproduktionslokal för fisken med lek och uppväxtplatser. Bäcken blir 300 m lång och kommer att vara ca 3-4 m bred, och ha ett flöde på ca 500 l/sek. Detta är första steget att få fisken upp till de attraktiva lekplatserna längre upp i Motala ström, där även ett attraktivt flugfiske kan bedrivas i flertalet fina pooler. under våren 2012 tilldelades Skanskaarbetet som nu är halvvägs in i projektet. Bäckfåran har nu tagit form, och hundratals ton med lekgrus har nu lagts ut. Gjutning och armering av laxtrappan, samt sprängning och förberedande arbete för fiskrännan som ska ta fisken den slutgiltiga stigningen in i den så kallade Hästskodammen. Projektet kommer att slutföras under senhösten 2012.

<xx><

2001 vägdes 23 st öringar in på vikter över 8 kg varav 7 st vägde över 10 kg

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016

 

 

 

Annonser