Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Rönneå, Rönne å -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Skåne

blå linje

Ån upprinner från Ringsjön mitt i Skåne. Flyter nordväst och mynnar ut i Skälderviken i Ängelholm. 83 km lång. Medelvattenföringen ligger på 22 m/s. Åns avrinningsområde är på 1900 km, varav Ringsjöarna med tillrinningsområde upptar ca 20 %. De största biflödena är Rössjöholmsån, Pinnån, Bäljane å, Klövabäcken, Snällerödsån, Ybbarpsån, Kägleån.

På sträckan från havet upp till Klippan är fisket efter lax och havsöring det mest populära och har blivit mycket bra sedan 1990 talet pga fiskevårdsåtgärder pådrivna av lokala fiskeklubbar med stöd från Länsstyrelsen i Skåne. Vid Klippan, stoppas all vandringsfisk av vandringshindret Stackarpsdammen. Sträckorna mellan denna damm och till Ringsjön håller bestånd av bl.a ål, abborre, gädda, öring, mört, braxen m.fl.

 

Laxen i Rönneå stiger normalt mycket tidig. Storlaxen börjar vanligtvis stiga redan i slutet av mars, därefter följer stigningar av mellanstor lax i april till maj och smålaxen (grils) kommer runt midsommar. Havsöringen börjar vanligtvis sin stigning i månadsskiftet juni/juli och men mest öring stiger normalt augusti-sept.

Fångststatistik (rapporterad fångst):

Laxar på över 10 kg fångas varje år. Rekordet på lax togs 1991 och lyder på 13.5 kg.

År 2016.
Fångades 35 laxar, dålig säsong pga torkan.

År 2012:
Fångades 100 laxar, största på 8,2 kilo den 23 april på en Vibrax silver.

År 1996:
Sammanlagt ca 500 laxar

 

blå linje

Några av de fiskesträckor som är öppna för allmänheten genom kortköp:

(Fiskerätten i ån är uppdelat på massor av fiskerättsägare, det finns många privata sträckor som inte är tillgängliga för kortköp.)

Nedre Rönneå Vid Ängelholm genom Ängelholms Kommun

Från mynningen och 5 km uppströms ån (till den sk. Gåsahalsen). Förutom lax finns även abborre, gädda, mört och havsöring. Tillåtna fiskemetoder är flug-, spinnfiske, mete och pimpel. Kort säljs bl.a av Varuhallen Hobby i Ängelholm, Sportfiskedepån i Helsingborg, Turistbyrån i Ängelholm, Skåne Marin i småbåtshamnen Ängelholm, Hotell Erikslund Varalöv, Taxi Ängeholm AB.

Klippans Sport och Fiskevårdsförening

Sträcka av Rönne å från Forsmölledammen och en bit nerströms Stackarpsdammen, med vissa undantag. Icke medlemmar i KSFK äger rätt att fiska i klubbens vatten mot lösande av fiskekort. För mer detaljerad info besök klubbens hemsida på http://www.ksff.se

Kortförsäljning: Turistbyrån i Klippan, Varuhallen Hobby i Ängelholm, Sportfiskedepån i Helsingborg, Preem i Klippan.

Tommarps Ene

Tommarps Ene och 3 km nedströms Tommarps Kungsgård. Fisket i bedrivs efter lax och havsöring. Tillåtna fångstmetoder är flugfiske och spinnfiske. Fiskekort säljs av MatÖppet i Kvidinge och Varuhallen Hobby i Ängelholm, Sportfiskedepån i Helsingborg.

Tommys fiske

Laxfiske.
Fiskekort säljs av bl.a Mårtens Fiske i Helsingborg eller av Tommy på sitt boställe, se hemsida: http://www.tommys-fiske.se/

(WSG 84: 569'30.6"N 133'36.3"E)

 

Rönneådalens FVO

Den del av Rönne å, med tillflöden, som ligger inom Klippans kommun.
Fiskevårdsområdet sträcker sig från punkten där kommungränserna för Klippan, Höörs och Eslöv kommungränser möts (560'3.6"N 1322'50.8"E, ungefär vid Ådala-Norra Hultarp) till 200 m nerströms vägbron där riksväg 13 (567'35.9"N 136'11.9"E) korsar ån, sydväst om Klippan (enl. Länsstyrelsen).
Fiskesträckan som idag (2016-06-30) är upplåten för fiske är från Brohuset (564'31.0"N 1316'40.4"E) och nerströms till ca 3 km från Forsmöllandammen (565'33.6"N 1312'7.7"E). En kort sträcka inne i Ljungbyhed vid vägbron väg 13 är undantagen från fiske.

Fiske på bl.a gädda, abborre, mört, braxen, öring m.fl.
Fiskekort kan köpas bl.a från IFiske.se

Övriga

På sträckan från Ringsjön och nerströms till gränspunkten där Klippan, Höörs och Eslöv kommungränser möts (ungefär vid Ådala-Norra Hultarp). Finns en del fina privata fiskesträckor som bla. håller bestånd av stationär öring. Men dessa är åtkomliga enbart genom överenskommelse med respektive markägare.

 

blå linje

Rönneå på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Rönneå

Notiser om Rönneå

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

-----

 

Boende/Logi

Headals Rum och Frukost

 

Redskapsbutiker

Varuhallen Hobby i Ängelholm

Mårtens Fiske, Helsingborg

Sportfiskedepån i Helsingborg

 

Turistinformation

Turistbyrån i Klippan

Turistbyrån i Ängelholm

 

Externa länkar

www.ronnea.com Rönneåns Vattenråd

http://www.tommys-fiske.se/

http://www.asff.se/ Ängelholms Sport och Fiskevårdsförening

http://www.ksff.se Klippans Sport och Fiskevårdsförening

http://skanes-nordvastpassage.se/ Rönneådalen - Skånes Nordvästpassage

 

Fiskeartiklar om Rönneå

-----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Rönneå till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

Från 2013
När det är lågvatten i ån så fiskar som regel Rönneån mycket bra, men när vattennivån är hög så är biflödena Bäljaneån och Rössjöholmsån heta.

Från 2010: Flugtips: Några gångbara flugor är Ullsock och Bullsock. Varianter på dessa är med koppartinsel i bakkroppen och några strå Pearlflash precis innan 2:a hacklet. Flugor med inslag ab Gult/Orange/Rött/Brunt-Svart.

Från 2010-12:Verkar inte spela någon roll vilken fluga man kör med.. blir ändå ingen lax. Mest på spinn och wobbler. Dom få lax jag tagit på fluga i systemet stämmer inte med dom mönster som sägs fiska bra. En som fungerat är en med kort stjärt; Röd vingpenna.. Silver kropp och rund silver ribb och en vinge bestående av två Bagder hackle rygg mot rygg och ett långt kragbundet ljusbrunt hackle

 

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

2013-01-07
Rönneå-laxar är bevisat äkta. Årets genprovsundersökning bekräftade tidigare provresultat. Laxarna i Rönne å-systemet är genetiskt äkta. Utsättningarna av Laganlax märks inte 30 år senare. Rapporten från lantbruksuniversitetets sötvattenslaboratorium är tydlig. Rönne å har ett genetiskt distinkt bestånd av atlantlax, salmo salar. Beståndet bedöms också som livskraftigt för framtiden. Fiskarna som testats har tillräckligt många olika föräldrar. Syftet med gentesterna var att se om laxarna är ursprungliga, eller är rester av cirka 33 000 odlade laxsmolt från Lagan. Utsättningarna gjordes från 70-talet fram till och med 1990.

 

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016

 

 

 

Vid Tommarps Ene
Vid Tommarps Ene