Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Svartån (Småland-Östergötland) -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Småland / Östergötland

blå linje

Svartån rinner upp i norra Småland strax söder om Sjunnarydssjön mellan Eksjö och Nässjö, ca 165 km låg. På sin väg norrut rinner Svartån igenom bl.a. Hamnarydssjön, Anneberga, Vässledasjön, Flisbysjön, Anebysjön, Aneby (här bildar ån vattenfallet Stalpet), Ralången, Säbysjön, Tranås, Sommen, Andersbosjön, Boxholm, Mjölby, Mjölorpesjön och mynnar till slut ut i Roxen vid Nybrobaden. Största biflöde är Lillån.

Ån har ett rikt bestånd på flera olika fiskearter. Ån är kanske mest känd bland sportfiskare som bedriver specimenfiske för sitt fina fiske på bla. färna och sarv. Räknas av många fiskare som Sveriges bästa metevatten.
Men ån har också bestånd av abborre, asp, benlöja, björkna, braxen, elritsa, färna (rödlistad), gädda, gärs, lake, löja, mört, nors, ruda, sarv (rödlistad), siklöja, sutare, vimma, ål och öring. I inloppet och utloppet till sjön Sommen finns populationer av både nerströms och uppströms lekande öring.

Fiskesträckor/område (ej komplett lista):

Svartåns FVO

Boxholms Skogar Vildmarksfiske

Boxholm-Öringe FVO

Öringe-Mjölby FVO

Mjölby Fiskevårdsförening

Sya-Knutsbro FVO

Öjebro-Vågforsens FVO

Västerlösa- Älvestad FVO

Linkelösa-Odensfors FVO

 

blå linje

Svartån på Sverigekartan

Karta över sträckorna mellan Sommen och Roxen

Fisketips

Artiklar om Svartån

Notiser om Svartån

Observera att det finns flera åar i Sverige med detta namn. (Svartån i Närke)

 

blå linje

blå linje

Sträcker sig från Svartåns utlopp ur Säbysjön till hamnen. Mellan 1 juni till 14 april är det tillåtet att fiska i åmynningen (sjön Sommen). Svartån rinner genom centrala Tranås och har ett rikt bestånd på flera olika fiskarter.

Fiskarter Abborre, braxen, gädda, gärs, lake, öring, ål m.fl.

Fiskekort: Tranås Direkt/Turistbyrå.

 

blå linje

Mjölby Fiskevårdsförening ansvarar för fisket och fiskevården i Skogssjön och Svartån på sträckan mellan Hembygdsgården och nedströms till Liljekonvaljön.
Föreningen svarar för inplantering av ädelfisk såsom regnbåge, öring och bäckröding.
I Svartån även bestånd av färna, braxen, asp, mört, id m.fl

Inom denna föreningssträcka finns en del som är avsatt för enbart flugfiske, se karta.
Fiskekort finns att köpa hos
IFiske.se, Preem, Intersport, På Kroken, Skogssjöbadens servering 

http://www.mjolbyfiskevardsforening.se

 

blå linje

Boxholm-Öringe FVO

Fiskekortförsäljning: OK Boxholm, Bilisten Boxholm, I Götevi.

Del av Svartån mellan Flemminge kraftstation och V gränsen för Öringe 1:5 Ekeby sn.

 

blå linje

Inom Boxholms Skogar Vildmarksfiske

Sträcka av Svartån mellan Brännvinsforsen (6448344, 503599 SWEREF99 TM ,nord, öst) strax söder om Lönnshult - nerströms till Järnvägsbron i Boxholm

Mer info finns på sidan: http://www.boxskog.se/index.php/fiske

Fiskekort genom bl.a IFiske.se

blå linje

Öjebro-Vågforsens FVO

Omfattar fisket i den del av nedre Svartån som uppströms begränsas av Öjebro kraftstation och nedströms av Vågforsens kraftstation, allt i Mjölby kommun. Sträckan är lättåtkomlig. Ån är känd för sitt fina bestånd av stor sarv och färna. Det finns även bestånd av abborre, braxen, gädda, sutare och ål.

Fiskekortförsäljning: Statoil Mantorp. Kort kan även köpas på nätet genom IFiske.se

Båtuthyrningservice

 

blå linje

Öringe-Mjölby FVO

Omfattar fisket i den del av nedre Svartån som uppströms begränsas av västra gränsen för Öringe i Ekeby socken av Boxholms kommun och nedströms av västra eller södra gränsen Sya-Knutsbro FVO, vilken gräns sammanfaller med västra gränsen för Norra Berga skifteslag i Mjölby socken och kommun

Fiskekortförsäljning: Statoil Mjölby, Bleckenstad Gårdsbutik

 

blå linje

Västerlösa-Älvestad FVO

En ca 9 km lång fiskesträcka. Svartån mellan Vågforsen och Linkelösa gamla kvarn.

Fiskekortförsäljning: IFiske och Hultins i Linköping

Enligt Fiskejournalen nr.3/2000 är Svartån Sveriges hetaste fiskvatten. I Svartån fångas de största färnor och sarvar i landet. Under ett fiskepass kan man fånga flera stora fiskar. Här finns det abborre, braxen, färna, gädda, sarv, ca 15 olika arter. Fiskarna bör sättas tillbaka så att andra får nöjet att fånga stora fiskar.

Svartån har säsong hela året, utom när det är is på ån. Det är lätt att hitta bra fiskeplatser utmed ån.

Lättåtkomligt fiske finns t.ex. vid broarna.

Läs också fiskerapporter från Svartån på http://www.ostanbackfiske.com

Föreningens hemsida: http://www.alvestadvasterlosafiske.se/

 

blå linje

Sya-Knutsbro FVO (Forshaga-Forsa)

Fiskekortförsäljning: IFiske.se, Statoil i Mantorp + flertalet privatpersoner i regionen.

Del av Svartån. Området innefattar Svartån nedströms från Mjölby, börjar vid Forshaga och slutar vid dammen Forsa. Uppströms begränsat av gränsen mellan Haddlarp och N. Berga skiftesl. samt nedströms av den bro där väg 971 korsar Svartån.

Båtuthyrningservice

 

blå linje

Linkelösa-Odensfors FVO

Omfattar fiske från den gamla stenbron vid Odensfors och uppströms till Linkelösa kvarn. Nerströms Linkelösa kvarn är ån ganska bred och grund samt har mycket växtlighet, och på denna sträcka finns stora möjligheter att fånga grov färna. Från Karstorp och nedströms mot Odensfors är ån lugnt strömmande och innefattar flera platser för bra fiske. Det lokala fiskekortet gäller för ca 10 km av ån.

De vanligaste fiskarterna är gädda, abborre, mört, braxen, färna, sarv, ål, lake, sutare, asp och id.

Fiskekortförsäljning: IFiske.se,  Öhammar Fiske Linköping, Hultins Sportfiskeaffär Linköping, ICA Fornåsa

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

 

Boende/Logi

 

Redskapsbutiker

-----

 

Turistinformation

Boxholm Turistbyrå

Skänninge Turistbyrå (Mjölby)

Tranås Direkt/Turistbyrå

 

Externa länkar

www.mjolby.se/ se under avd. turism/fiske

www.ostanbackfiske.com

Mjölby FVO

Älvestad Västerlösa FVF

 

Fiskeartiklar om Svartån

-----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Svartån oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

-----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

Från 2015-05. Två färnor på över 3500 gr fångades under 2015, bägge i maj månad, den ena vägde 3580 gr (svenskt rekord 2015) och fångades på bottenmete med korv som agn och den andra 3500m gr  också den på botten mete men agnad med ost.

<xx><

Från april 1984:
Svartån i Östergötland har åter visat sig från sin allra bästa sida. Den fina ån som ringlar sig fram över östgötaslätten är känd för alla sina stora fiskar. Men ett sådant fiske som Anders Kåberg från FK Jokers i Linköping upplevde där i slutet av april får man inte uppleva varje dag, inte ens i Svartån. Anders tog då under en dags fiske inte mindre än 21 stora sarvar. Den största sarven vägde 1,448 kilo och är därmed ett nytt svenskt rekord. Ett flertal andra sarvar vägde över kilot och inte någon av de 21 sarvarna vägde under sju hekto.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016

 

 

 

Annonser