Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Ammerån -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Jämtland

blå linje

Å i Jämtland som rinner upp i sjöarna Fyrsjön/Hammerdalssjön/Solbergsvattnet, dessa har sina källflöde från Hotagsfjällen, i dessa sjöar mynnar bl.a  Öjån, Storån, Fyrån. Efter Fyrsjön startar den "egentliga" Ammerån som tills slut flyter ut i Indalsälven vid samhället Ammer i söder, c.a 7 mil öster om Östersund. Älven har sk skogsälvskaraktär. Ammerån biotopvårdades 1990-1991.

Ån är ca 70 km lång, totalt avrinningsområde är 3 098 kmē. Eftersom Ammerån rinner upp i kalkrika marker är den relativt opåverkad av försurningen. Insektsrik å. Ammeråns vattensystem är Indalsälvens näst största tillflöde. Hela vattensystemet är sedan 2002 fritt från vattenkraftutbyggnad, då Edeforsens kraftverk nära Hammerdal revs.

Ammerån har bra fiske i början av säsongen med imitationer av gröna frilevande nattsländelarver.

Nedre delen av Ammerån är stor och mäktig med bra chans till  storharr. De sträckor som är mest intressanta för flugfiske ligger på den 17 km långa sträckan nedströms selet vid Överammer.
Den övre delen ( från Solbergvattnet och nerströms) innehåller ett stort antal forsområde. T.ex. Språnghällan, Skyttmoforsen Höghällan. Grov öring och stor harr. Genom små skogsvägar är många av forsarna lättillgängliga.

Torrflugefisket börjar i Ammerån runt 7:e juli och blir sedan bara bättre fram till senhösten. Obs. att torrflugefisket i Ammreån är väldigt beroende av vattennivå varför man bör ha kontakt innan för att kolla av nivån.

I Övre Ammeråns fiskevårdsområde, 15 km lång, är harrfisket bäst i Flyforsen, Slagströmmen och Prästströmmen, medan öringfisket är bäst i den 1,5 km långa Borgforsen. I Övre Ammeråns FVO, vid Skyttmon finns fiskeservice som boende servering m.m.

Alternativt fiske i Öravattnet med fiske på öring, röding och fin abborre. Laxsjön är ett annat alternativ med fint fiske på grov gädda och sik. Om torrflugefisket inte satt igång när ni besöker ån så kan Indalsälven veckan efter midsommar och framåt erbjuda ett kanontorrflugefiske. Då är det också fint torrflugefiske efter öring och röding i skogstjärnarna.

Ammerån är uppdelat på tre fiskevårdsområden:
Solberg-Vikens FVO
Övre Ammeråns FVO
Nedre Ammeråns FVO

blå linje

Ammerån på Sverigekartan

Områdeskarta

Fisketips

Artiklar om Ammerån

Notiser om Ammerån

 

blå linje

  

Fiskeguider, fiskecharter

Ammeråns Fiskecamp

Pelles Fiske, Per Persson

Advanced Fly Casting School, kurser och guidningar med Piero Letizia, Hårkan, Långan, Ammerån, Indalsälven och Gimån.

 

Boende/Logi

Ammeråns Fiskecamp

Strömnäsgården, vandrarhem, rum, Bed&Breakfast, stugboende vid Stugun, Gesundsjön

Zorbcenter Fiske, stugor, hus och härbe, kanoter/båtar, Vid Indalsälvens strand

 

Redskapsbutiker

----

 

Turistinformation

Turistbyrån i Hammarstrand

 

Externa länkar

www.pelles-fiske.se

www.skyttmon.se

www.ammeran.se

 

Fiskeartiklar om Ammerån

----

 

  blå linje


Karta över Ammerån

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Ammerån till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2015

 

 

 

Annonser