Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Allgunnen -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Småland

blå linje

Sjö i östra småland, mellan Högsby och Nybro. Ligger i Högsby kommun. 85 meter över havet. Största djup är 14 meter. Avvattnar bl.a. Alsterån. Ingår i Allgunnens fiskevårdsområde. God tillgång finns på grov gädda, abborre, björkna, benlöja, braxen, gärs, gös, lake, sarv, sutare, ruda, mört, siklöja och ål.

Sjön Allgunnens goda vattenkvalitet gör att många fiskarter trivs här. Det fiskrika vattnet bidrar till att såväl fiskgjuse som storlom häckar i det omgivande naturreservatet. Även uttern trivs i det friska vattnet.

Allgunnens fiskevårdsområde omfattar sjön Allgunnen samt del av Bruddesjön och Kalven på tillsammans ca 1.400 ha. För att underlätta fisket för turister finns tio markerade risvasar som underhålls kontinuerligt. Markeringen utgörs av numrerade förtöjda plastdunkar utlagda under maj t.o.m. september månad.
Allt kräftfiske är förbjudet.

Minimimått: Fångad gös med längd som understiger 40 cm skall återsättas i sjön.
Fredade områden: Östra delen av Bruddesjön (SVEASKOG) och södra delen av sjön Kalven ingår inte i upplåtelsen. Fiskegränsen anges på sjökartan och är dessutom markerad med trästolpar i sjön.

Båtuthyrning:
Lindbladhs Diverseaffär, Allgunnen
Adoba Café, Högsby

Fiskekort:
Turistfiskekortet gäller i sjön.

Fiskekortsförsäljning 2016:
IFiske.se
Turistbyrå i Högsby

För delen av sjön som tillhör i Sveaskog, bla. Bruddesjön gäller SVEA Fiskekortet

Vägbeskrivning:
Från Högsby: Kör väg 34 mot Kalmar ca 1 km, sväng höger vid Staby och kör väg mot Allgunnen-Aboda klint ca 12 km

blå linje

Allgunnen på Sverigekartan

Smålandskarta

Karta över Allgunnen

Fisketips

Artiklar om Allgunnen

Notiser om Allgunnen

 

blå linje

  

Fiskeguider, fiskecharter

----

 

Boende/Logi

Staby Gårdshotell, Högsby

 

Redskapsbutiker

----

 

Turistinformation

Högsby turistbyrå

 

Externa länkar

----

 

Fiskeartiklar om Allgunnen

----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Allgunnen till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2015