Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Ångermanälven -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Ångermanland / Lappland

blå linje

Älv i södra Lappland, och Ångermanland. 460 km lång. Medelvattenföring 485 m3/s. Avvattnar tillsammans biflödena, Fjällsjöälven, Faxälven, Vojmån ett 31865 km2 stort område. Rinner upp i fjällområdet i sydvästra Lappland mot norska gränsen. Avvattas av Ransarn, Kultsjön, Malgomaj. Flyter mot sydöst och mynnar ut i Bottenhavet norr om Härnösand. Medelvattenföring på 485 m/s. Älven är Sveriges med avseende på vattenföring och avrinningsområde tredje största älv. Den är utbyggd för vattenkraft. Älven erbjuder bl.a. på bra laxfiske. Men utefter hela älvens långa sträckning erbjuds även bra fiske på bl.a abborre, gädda, sik, harr m.fl.

 

blå linje

Ångermanälven på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Ångermanälven

Notiser om Ångermanälven

 

blå linje

Sträckor:

Nipstadfisket i Sollefteå

Sollefteå fiskevårdsområde, ca 20 km fiskesträcka, http://solleftea-fvo.se/

Lasele FVO

Ångermanälven kortfiskeområde.

Norrettbyarrnas kortfiskeområde

Gafsele Fiskevårdsområde

 

blå linje

Nipstadsfisket Sollefteå

Fisket sker på en ca 150 m lång sträcka 75 meter nedströms Sollefteå kraftverk, pga detta kraftverk hindras laxen i sin lekvandring. Detta gör att det står mycket tätt med lax på denna sträcka under juni-augusti..

Säsongen 2000 var medelvikten på fångade laxar 8,7 kg.

Begränsat antal fiskekort säljs till Nipstadsfisket.

Mer  information

http://solleftea-fvo.se/

Turistbyrån Sollefteå

Förutom Nipstadfiske erbjuder även Sollefteå fiskevårdsområde fiske på sträckan "Nedre älvfiske".

Fångststatistik (rapporterad fångst):
2012:
Från Nipstadsfisket i Ångermanälven rapporterades nästan 800 laxar. Största lax var på 19,8 kilo 31 augusti. Havsöringsfisket var svagt, en stor på 9,4 kilo fångades 13 juli.

 

blå linje

Ångermanälven kortfiskeområde

Innefattar Ångermanälven inom Volgsjöns FVO, Ångermanälvens Fiskevårdsområde, Åsele Närfiske.

Gäller Ångermanälven från vägbron kartkoordinat 7170032, 572161 SWEREF99 TM (nord, öst) och nerströms till Åsele, en sträcka på ca 65 km.

En specialsträcka finns från Stenkulladammen ned till utloppet av Torvsjöån

Inom området kan du fiska på abborre, gädda, harr, mört, lake, sik och öring. Lämpliga fiskemetoder för öring och harr är flug- och spinnfiske.
Båtfiske är en annan populär metod inom området.

Fiskekort:
IFiske.se (inom Vilhelmina kommun)
Vilhelmina Turistbyrå
Åsele Turistbyrå
OK/Q8 Åsele

Extern länk till mer info: http://www.sodralappland.nu/

 

blå linje

Gafsele Fiskevårdsområde

Omårdet omfattar Ångermanälven, Sämsjön, del av Hällbymagasinet och även flera större sjöar och tjärnar. Området är till stora delar lättillgängligt genom flera vägar stigar och hyrbåtar. Fiskevattnena inom området erbjuder främst ett mycket bra fiske efter gädda, abborre, och sik. Det finns bra bestånd av grov abborre, sik och gädda i Ångermanälven och Hällbymagasinet. Flera vatten erbjuder även fiske på harr, öring och röding.

Mer info finns på sidorna:
http://www.aselebyar.nu/gafsele/index.php
http://www.sodralappland.nu/

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

----

 

Boende/Logi

Strömsborg Vandrarhem

 

Redskapsbutiker

----

 

Turistinformation

Sollefteå Turistbyrå

 

Externa länkar

Sollefteå FVO

http://www.sodralappland.nu/

 

Fiskeartiklar om Ångermanälven

----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Ångermanälven till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2015

 

 

 

Annonser