Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Vojmån -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Lappland

 

blå linje

Älv i södra Lappland som upprinner från fjälltrakterna väster om Kittelfjäll mot norska gränsen. Rinner bl.a genom sjöarna Aevjere (Aujojaure), Bleriken, Gottern, Fiansjön, Fättjarn, Borkasjön, Bergsjön, Dikasjön, Vojmsjön för att slutligen mynna  ut i sjön Volgsjön vid Vilhelmina. Ca 200 km lång biflöde till Ångermanälven.

Vojmån är ett klassiskt fiskevatten, känt bland många flugfiskare för sitt fina fiske på bl.a grov harr.

Fiskesträckor:

Volgsjöns FVO

Vojmåns FVO, sträckan nerströms Vojmsjön ner till Volgsjön

Bergsjöns FVO med fina strömmande sträckor i övre Vojmån

Statens vatten Övre Vojmådalen

 

blå linje

Vojmån på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Vojmån

Notiser om Vojmån

 

blå linje

Volgsjöns FVO

Omfattat Vojmån nedströms väg E45 vid Lövåsen.

Fiskekort säljs genom:
Fiskekort.se

 

blå linje

Vojmåns FVO, sträckan nerströms Vojmsjön - Volgsjön

Fyra mil fiskesträcka, från Vojmsjön ner till Volgsjöns FVO (vid väg 45). 10 större forsar. Vissa områden av sträckan är lätt tillgängliga med bil. Hela sträckan är ca 6,5 mil och faller ca 80 meter. Bra flugfiskeälv.
Grov öring och stor harr fångas varje säsong. Bra fiske under juli månad men även under augusti och september.
Sikfisket bäst i mitten av juni.
I selen erbjuds även bra fiske på gädda och abborre.
Andra fiskealternativ finns i området i form av sjöar, tjärnar och bäckar.

Se karta

Fiskekort säljs genom:
Fiskekort.se

OKQ8, Vilhelmina
Vilhelmina turistbyrå
Saiva Camping, Vilhelmina
Grönlunds Jakt & Fiske, Vilhelmina
Järjagården, Storsele
Åströms Fiske , Storsele
Vojmåns Husvagns Camping

 

blå linje

Nedre Vojmsjöns FVO

Fiskevårdsområdet består av nedre delen av Vojmsjön, ca en km av Vojmån nedströms regleringsdammen till Vojmåns fiskevårdsområdes övre gräns.

Området erbjuder främst fiske efter storvuxen öring i Vojmsjön och Vojmån. Vidare erbjuds fiske efter harr, röding, sik, abborre och gädda. Området är tillgängligt hela året.

Se karta

Fiskekort säljs genom:
Vilhelmina turistbyrå
Grönlunds Jakt & Fiske, Vilhelmina
Järjagården, Storsele
Vojmåns Husvagns Camping

 

blå linje

Bergsjöns Fiskevårdsområde

Området ligger naturskönt runt Kittelfjäll i västra Vilhelmina. Det består av sjöarna Saksensjön, Bergsjön och Vattjomsjön, Saksenbäcken mellan Bergsjön och Saksensjön samt delar av Vojmån och Krutån.

Vojmån kallas här även för Bergsjöån.

Här bjuds man på ett väldigt omväxlande fiske som tillfredställer de flesta smaker. Fina leder går till de olika fiskevattnen. Fisket i åarna och bäckarna fiskar man främst harr och öring i de strömmande delarna eller i sel med djupa höljor.

Harr- och öringsfiske i Vojmån är omväxlande strömmande och lugna vatten med djupa höljor.

Totalt fiskeförbud gäller hela året i Vojmån sträckan Bergsjön uppströms till båthusen i Henriksfjäll (uppgift från 2015).

Se karta

Fiskekortsförsäljare:
Dikanäs Sport
Hotell Granen, Henriksfjäll
Sista Utposten, Kittelfjäll
Grönfjälls Fritidsby, Grönfjäll
Vilhelmina turistbyrå
Grönlunds Jakt & Fiske, Vilhelmina

 

blå linje

Statens vatten Övre Vojmådalen

Övre Vojmådalen i västra delen av Vilhelmina kommun ligger ovanför odlingsgränsen. Här finns ett varierande fiske, allt ifrån stora sjöar till strömmande forsar. De flesta vatten är upplåtna året om, och här fiskar man i äkta fjällmiljö.

I dessa delar av övre Vojmån finns det öring och harr. Harrfisket i området är vida berömt. Spinnfiske eller fluga är de bästa sätten att ta fisken på.

Statens vatten som berör Vojmån är:
Vojmån uppströms Autojaure
Gottern och Vojmån upp till Bleriken
Vojmån mellan Gottern och Fiansjön
Övre Fättjaure, del av och Vojmån upp till Selsjön

Läs mer om fiske på statens vatten på sajten: https://www.natureit.se/

 

blå linje

 

Fiskeguider, fiskecharter

-----

 

Boende/Logi

-----

 

Redskapsbutiker

Grönlunds Jakt & Fiske, Vilhelmina

 

Turistinformation

Vilhelmina turistbyrå

 

Externa länkar

-----

 

Fiskeartiklar om Vojmån

-----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Vojmån till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

Från  2016: Jag brukar fiska med Vojmåns Camping som riktpunkt och då fiska mig ca 1 km uppströms och 6 km nedströms, finns en mängd mindre vägar ända ner till vattnet. Bra flugor har varit nattsländor av olika slag, nattsländepuppor, guldribbat haröra (både med och utan guldskalle) i storlek 12-16 och små kläckare i st 18-22. Även knottimitationer har funkat. I princip kan man säga att den vanliga fjällfiskearsenalen i flugväg brukar funka.

<xx><

Från 2011-01. Testa sikfisket kring midsommar, flugfiska med små nymfer.

<xx><

Från 2010 av "Trappern". Tips om Vojmån inom Vojmåns FVO:

"Törs jag säga att nio av tio fiskare kommer till vackra Vilhelmina tack vare Vojmån?"

Nej, kanske inte riktigt så många, men nästan! Vojmån är visserligen dålig med de måtten att man sätter det i paritet med äldre tider, innan regleringen av Vojmsjön. Men ån har haft många år på sig att repa sig och idag håller den tidvis ett förstklassigt fiske. Det är nästan självklart att vara flugfiskare för att besöka ån. Och en grundregel är att gå långt, där andra slutar gå, där ska du fortsätta.

Vojmån har många sel för enorma gäddor och präktiga sikar, men dessa kan vara svårfiskade. Ån lämpar sig väl för kanot t.ex. och då kommer man verkligen djuren in på livet. Här har uttern sin hemvist, så håll utkik. Harren är prioritet ett på frekvenslistan och öringen är alltid i andra hand, men där forsarna brusar högre och strömmen är snabbare står öring, och stor sådan! Själv fiskar jag på natten då andra ligger hemma under duntäckena och sover, då – och endast då, stiger harr och öring till flugor som ingen annan sett. Välj grövre tafsändar och halvsmå, blåsilvriga tubflugor, då hugger öringen. Annars är nattsländorna stapelfödan, såsom nätspinnare och frilevande i forsarna. Är det tätt med vegetation så testa gärna ett flugkast med tre flugor, det kan kännas lite nybörjaraktigt, men det kan vara värt det.

Tips om Vojmån inom Bergsjöns FVO: Håller man sig inom det här området så ska man ha eliminerat risken att få annat än harr, öring och röding på kroken, för nu är man så högt upp där fjäll miljön snart tar vid på riktigt. Bergsjön har ett fantastiskt vinterfiske med storfjällen runt om som blickfång. Ett pimpelspö köpt på en vanlig hederlig bensinstation kan ge mycket fisk. Men justera blänket innan användning och fyll kroken alldeles proppfull med maggot. Ta lite lina av spöet och förläng tafsen mellan blänket eller pirken till åtminstone fem tum. Sedan håller du pimplespöet mera stilla än vad du pimplar, så ska du se att det kommer fettfenad fisk ur hålet! Området är vägnära men ger ändå den rätta känslan och när vattnet nått normalt flöde på försommaren, så ska man vara först på plats. Vadarstövlarna erbjuder helt klart mycket mera ståndplatser, som annars helt sonika kan göra ån en smula svårfiskad. Man vill ju alltid över på andra sidan.

<xx><

Från 2005: Ett fint ställe där flera kring kilot fångats är: Kör till Volgsele (en husvagnscamping) och över Vojmån. Sen skall man köra en bit till , typ 1km ? och svänga in höger på en skogsväg. På den vägen bör du köra ca 2-4 km och sedan svänga av höger ner mot en liten vändplan. Stanna där och gå ner till vojmån som ligger ca 200-300 meter ner ! Där va en riktigt fin sträcka med harr!

 

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

-----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016