Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Arbogaån -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Västmanland / Närke / Södermanland

blå linje

Å i södra Västmanland, norra Närke och en bit i nordvästra Södermanland. Rinner mellan sjön Väringen och sjön Galten (Mälarens västra del).

Öring och regnbåge har utplanterats sedan 1983 i ån.

Fiskarter: asp, abborre, braxen, björkna, färna, gädda, gös, id, lake, löja, mört, nors, regnbåge, ruda, sarv, sutare, öring , ål.

 

Fiskesträckor:

Sturefiskarnas kortfiskeområde mitt i Arboga

Del av Arbogaån inom Vedevåg/Högstaboda Fvo

 

blå linje

Arbogaån på Sverigekartan

Sträckningskarta

Fisketips

Artiklar om Arbogaån

Notiser om Arbogaån

 

blå linje

Sturefiskarnas kortfiskeområde mitt i Arboga
Områdeskarta

Arboga FVF har sedan 1939 förvaltat sträckan från Röfors uppströms till Reutersberg nedströms Arboga, undantaget norra sidan av ån, från båtklubben (östra bron) och nedströms. Sedan 2006 är det Sturefiskarna i Arboga som arrenderar fiskerätten i ån. Nuvarande sträckning Höjen bron till Östra bron. Undantaget norra sidan mellan Västra bron och Strömsnäs bron. Kyrkogården angränsar till ån där.

Regnbåge utplanteras årligen i fångstfärdig storlek, och har gjorts så sedan 1983. Öringyngel utplanteras årligen. Tidigare har det varit romutsättning.

Fisket efter nors med hjälp av sk. sänkhåv har gamla traditioner i denna å. Även till detta fiske kan man också lösa fiskekort.

Fiskarter: asp, abborre, braxen, björkna, färna, gädda, gös, id, lake, löja, mört, nors, regnbåge, ruda, sarv, sutare, öring, ål.

Fredningstider: Asp 1 april - 31 maj. Öring 15 september - 31 december.

Försäljningsställen:
Zoo Butiken, Järntorget i Arboga
Bilisten, korsningen Kapellgatan - Munkgatan
Arboga Turistbyrå

Kontaktinfo till Sturefiskarna: http://www.sturefiskarna.se

 

blå linje

  

Fiskeguider, fiskecharter

----

 

Boende/Logi

----

 

Redskapsbutiker

Zoo Butiken, Arboga

 

Turistinformation

Arboga Turistbyrå

Kungsör Turistbyrå

 

Externa länkar

www.sturefiskarna.se

 

Fiskeartiklar om Arbogaån

----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Arbogaån till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2015

 

 

 

Annonser