Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

  - Fiskevattenguide Södermanland -
(Sörmland)

Södermanlands landskapsvapen

Fiskevatten i Södermanland

Fiskeguider, fiskecharter

Fiskevårdsområdesföreningar

Boende

Artiklar/Litteratur om fisket

Externa länkar

Fiskebutiker

Fiskevatten hela Sverige

Startsida

 

blå linje

Fiskevatten (Klicka på länken för varje fiskevatten för mer detaljerad info)

Acksjöarna (Lilla och Långa Acksjön) Ett fiskeområde som erbjuder förutom bra put&take fiske på framförallt regnbåge. Endast 5 mil från Stockholms city

Arbogaån, å som rinner i södra Västmanland, norra Närke och nordvästra Södermanland, mellan sjöarna Väringen och Galten.

Drevviken, sjö söder om Stockholm, fiske på bl.a abborre, gädda, och gös.

Eskilstunaån bl.a. put & take regnbågsfiske inne i Eskilstuna.

Jungfruns Flugfiske put & take-vatten i Södermanland, mellan Eskilstuna och Norrköping.

Hjälmaren, Sveriges 4:de största sjö, erbjuder fiske på bl.a gädda, gös, lake och abborre

Kolsnaren, sjö som ingår i Kolsnaren-Virens FVO, sydvästra Södermanland, bestånd av abborre, gös, gädda, lake och regnbåge. (Extern länk)

Lilla Malma Sportfiske hyrfiskesjö, fiskekurscenter, exklusiv fiskevattenanläggning, put & take-vatten i mellersta Södermanland, utanför Malmköping, regnbåge och öring. (Extern länk)

Magelungen, sjö söder om Stockholm vid Farsta, fiske på abborre, gädda, sutare och gös.

Malmsjön, put&take fiske strax utanför Södertälje. Öring, regnbåge, abborre och gädda.

Måsnaren, sjö i Södertälje, fiske på abborre, gädda och gös.

Mälaren, stor fiskrik sjö inom tre landskap. Bra fiske på bl.a gädda, gös och abborre.

Nyköpingsån, bra havsöring och laxfiske. Främst i juli, augusti.

Nävsjön put & take fiske på regnbåge i sydöstra Södermanland (Nävsjöns Sportfiske).

Släån, annat namn för Nyköpingsån

Stockholms Skärgård erbjuder ett unikt, spännande och omväxlande fiske och är mycket fiskrik. Det är fritt handredskapsfiske.

Stockholms Ström, unikt fiskevatten mitt i huvudstaden. Lax- och Havsöringfiske

Tisnaren sjö på gränsen mellan Östergötland och Södermanland. Fiske på grov gös, gädda och abborre. Men även många andra fiskarter förekommer.

Uttran, sjö söder om Stockholms City. Erbjuder bl.a fiske på grov abborre, men även fiske på gädda och gös.

Viren, sjö som ingår i Kolsnaren-Virens FVO, sydvästra Södermanland, bestånd av abborre, gös, gädda, lake och regnbåge. (Extern länk)

Åkers Kronopark, sportfiskeområde mellan Södertälje och Strängnäs. Put and take fiske, regnbåge och röding

 

blå linje

Externa länkar om fisket i Södermanland

Länsstyrelsen i Södermanlands län - D

Länsstyrelsen i Stockholms län - AB

Nyköpingsguiden, http://www.nykopingsguiden.se

Fiskeguide Södermanland 2010 (direktlänk till nedladdning av pfd)

Fiska Stockholm, http://www.stockholm.se/idrott/fiske

 

blå linje

Artiklar om fiske i Södermanland

Inga artiklar för tillfället

 

blå linje

 

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2017