Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Nyköpingsån -

Till startsidan  |  Fiskevatten Södermanland

blå linje

Å i Södermanland. (förr kallades den för Släån). Upprinner i sjön Långhalsen en knapp mil nordväst om Nyköping. 157 km lång. Främst känd för sitt  havsöringfiske. Men det fångas även en del gös i ån.

Ån rinner upp i Närke och genomflyter sjöarna Tisaren, Sottern, Kolsnaren, Viren, Yngaren och Långhalsen och mynnar vid Nyköping i Östersjön. Orter som genomrinns eller passeras förutom Nyköping är Vingåker och Katrineholm.
Nyköpingsåns största biflöde är Husbyån, som avvattnar sjön Båven.

Flygplats i närheten: Skavsta flygplats

Sträckor:

Nyköpings södra kortfiskeområde (från Storhusqvarn till Nyköpingshus)

Fiske Norra Nyköpingsån (från Oppeby till Täckhammar)

 

blå linje

Nyköpingsån på Sverigekartan

Områdeskarta

Fisketips

Artiklar om Nyköpingsån

Notiser om Nyköpingsån

 

blå linje

Nyköpings södra kortfiskeområde
En sektion inom Nyköpings-Oxelösunds Sportfiskare.
Sträcka: Från Storhusqvarn till Nyköpingshus (från Hamnbron till Harg)
Här finns lax och havsöring.

Fiskeplatser:

Storhuskvarn: Här startar det egentliga fisket vid ån, var noga med var du står och fiskar. Det är fiskeförbud vid utloppen, se karta.

Åkröken efter Storhuskvarn: Åkröken är en flitigt avfiskad sträcka på båda sidorna av ån.

Åkröken mot Folkungabron: Även sträckan mellan Strorhuskvarn och Folkungabron är heta platser med en bra rastplats.

Bhembron sedd från Folkungabron: Fisket mellan Folkungabron och Bhembron är lite knepigare men det går att vada på båda sidorna.

Efter Bhembron mot kröken före Forsnacken: Efter Bhembron fiskas det oftast på höger sida innan kröken, kan vara svårvadat!

Forsnacken sedd från Korsbron: Raksträckan efter Bhembronkröken fiskas oftast vid stentrappan/stenmuren på högersidan ner mot Forsnacken, men kan även fiskas från andra sidan nedanför trägången.

Vy från Korsbron efter forsnacken: Här kan man fiska hela vägen på både höger och vänster sida, samt vid lågt vatten vada nedanför Korsbron till vänster.

Utlöpet efter Slottet: På denna sträckan fiskas det inte lika ofta, på slottsidan kan man nu för tiden vada straxt nedanför kanten

Fiskesäsong 1 januari - 15 september.

Fiskekort säljs på:
Nyköpings turistbyrå
My Way / Filmkedjan Östra Kyrkogatan 7, Nyköping
Janssons Kiosk Folkungavägen 7, Nyköping

Säsongskortet max en fisk/dygn, dagskortet max 2 fiskar/dygn

Fiskesäsong: Fiskesäsong: 1 januari till 15 september.

Varannandagsfiske gäller f.o.m den 2:a Januari t.o.m 15 September, Spinnfiske jämna datum, flugfiske udda datum.

År juli 2000 fångades bl.a en lax på 19,6 kilo på ett enhands flugspö.
Under 1998 fångades det 474 havsöringar och 145 laxar (rapporterad fångst).
Största lax 23,6 kg.
Största havsöring 13 kg.

Karta över Nyköpings Kortfiskeområde

Läs mer om regler & fiskesäsong på www.nykopingsan.se/regler.html

 

blå linje

Fiske i Norra Nyköpingsån

Fiskeområdet sträcker sig från Oppeby till Täckhammar. Här finns god tillgång på gös, gädda, abborre men även lax och öring.

Båt kan hyras vid Lodge Långhalsen och Spånga såg.

Fiskekort Norra Nyköpingsån kan köpas av Lodge Långhalsen

Inom området ligger godset Christineholm (Kristineholm). På deras marker erbjuds mycket bra fiskemöjligheter efter gädda, abborre, gös, lax, öring mm. Fiskekort säljs för kortare eller längre tid och kan köpas på plats.

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

-----

 

Boende/Logi

Nyköpings Vandrarhem, Nyköping

 

Redskapsbutiker

-----

 

Turistinformation

Destination Sörmland, Nyköping

Turistbyrån i Nyköping

 

Externa länkar

Nyköpingsån Sportfiske

www.bigsalmon.se/nykoping/

   

Fiskeartiklar om Nyköpingsån

Nu ger Nyköpingsån havsöringfiske mitt i stan
Genom intimt samarbete mellan den lokala fiskeklubben, fiskenämnden och kommunen är Nyköpingsån på god väg att bli ett av landets bästa havsöringsvatten. Artikel av Olle W Nilsson som finns att läsa i tidningen Svenskt Fiske nr 10, 1984, som ges ut av organisationen Sportfiskarna.

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Nyköpingsån till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

Från 2013: Flugfisket bedrivs till stor del med snabbsjunkande lina, det är inte ovanligt med linvikter upp till 550 grains mitt i sommaren. Självklart är det vattenflödet som styr valet av lina - torra somrar kommer även flytlinan till heders.
De flugor som används under sommaren är i stor utsträckning variationer på Woolly Bugger, oftast svarta, gärna med röd stjärt. Under vinter och vår är större flugor att föredra, gärna med inslag av svart, orange och flash, t.ex. Thunder & Fire.
Flugor får endast vara bundna på enkel- eller dubbelkrok med ett krokgap på max 13 mm. Det gäller även kroken på tubflugan. På spinnbeten får trekroken inte ha större krokgap än 10 mm.

<xx><

Från 2005: Vinter- och vårsäsongen startar med premiären den första januari. Årets första dagar ger störst fångster. Efter att de lättaste fiskarna låtit sig fångas planar fisket ut och har en ny topp i mars/april. Då är det främst blänkare som stiger upp i ån. Snittvikten på vinterfisken brukar ligga kring 3 kilo med de största kring 7-8 kilo. När vattnet värmer och blänkarna kommer är det mest fisk mellan 2-4 kilo som tas. Under våren tas även en del förvildade regnbågar som bonusfångst. Vårfisket sker normalt i relativt hög vattenföring, cirka 30 m3/s räknas som normalt.

I Nyköpingsån tas fisk på såväl spinn som fluga. För spinnfiskarna är bra beten under våren tobyliknande drag i guld och koppar i vikter mellan 18-28 gram. För flugfiskarna är det tuber, enkel- och dubbelkrok med mycket färg och glitter som gäller för att väcka den tröga vårfisken. Färgerna vitt och gult har visat sig ha en särskilt dragningskraft. Sträckan som ger bäst fångster är från Storhuskvarn ner till slottet. Platser som "Bryggerikurvan", rakt ner mot forsnacken och sträckan "mellan broarna" ger alltid fisk. Vårfisket brukar hålla i sig april månd ut eller tills vattnet når över 10 grader i temperatur

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

2017-01-01
Hade bra stigning av fisk under 2016, men låga vattennivåer under sommar och höst gjorde fisket besvärligt.

<xx><

2013-11-17. Vid en presskonferens under torsdagskvällen tillkännagav ledande politiker i Nyköping att man efter en tids förhandling med Vattenfall AB kommer att köpa samtliga kraftverk och fallrättigheter i Nyköpingsåns huvudfåra. Huvudsyftet är att utveckla biologisk mångfald och friluftsliv kopplade till ån.

– Sportfiskarna ger en stor eloge till Nyköpings kommun för att man vågar ta det här beslutet. Det visar på ett modernt synsätt där man inser värdet av andra värden kopplade till ån. Man sällar sig nu till en liten, men växande, skara progressiva kraftverksägare som på allvar vill miljöanpassa sin verksamhet och producera verkligt grön el vid sidan av andra intressen i ett levande vattendrag, kommenterar Stefan Nyström, Sportfiskarnas generalsekreterare.

<xx><

2013-01-20. Hela Nyköpingsån ska restaureras. Hela Nyköpingsån ska ses över och vandringshinder för fisken ska bort. Och på sikt kan ån återigen bli känd för sitt goda fiske.

Förr var Nyköpingsån känd för sitt goda laxfiske. Med fem dammar längs med åns väg som hindrar all fisk att ta sig upp i ån är dessa tider för länge sedan förbi. Men nu finns konkreta planer för att göra hela ån levande igen.

Liksom nästan alla åar i Sverige har Nyköpingsån rätats ut och det har byggts kraftverk och dammluckor. För att vinna åkermark och för att utvinna el. Varje åtgärd som har gjorts har gjort det lite svårare för fiskarna att vandra upp i ån och leka. Och antalet fångade fiskar är därefter.

I en jättesatsning där alla markägare kring ån ända från Långhalsen och Hallbosjön och ner till mynningen i Stadsfjärden är med ska nu hela ån ses över. Det räcker inte med laxtrappor utan kan behövas exempelvis omlöp vid kraftverken så att även ål och tjockskalig målarmussla kan vandra.

- Vi tittar även på att ordna bra lekbottnar för fisken, säger Jerry Persson vid Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund, som är projektledare.

- Det räcker inte att se över ett hinder i taget. Fixar man laxtrappan i Fors som har varit trasig i många år så kan öringarna ta sig upp hundra meter till i ån, men inte mer och inga andra fiskar. Man måste se på helheten, säger Christel Guillet, kommunekolog i Nyköping.

<xx><

Från 1984: Lars Ahlsson, känd fiske profil i Nyköping, anser sträckan uppströms Storhuskvarn är ett mycket fint metevatten. Framför allt finns det enligt Lars storvuxen braxen här men också fin sarv och sutare. Lars har själv tagit en braxen på 3,44 kilo i det här vattnet och flera sarvar i vikt runt ett kilo.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016

 

 

 

Annonser