Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Stockholms Ström -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Uppland / Södermanland

blå linje

Ett unikt fiske mitt i Stockholms stad. Lokalt kallas ''Strömmen''. Stockholmsström erbjuder ett spännande fiske i en ovanlig fiskemiljö. Ett 30-tal fiskarter gör "Strömmen" till det artrikaste vattnet i Stockholmsregionen. Mest känt är fisket efter lax på sommaren och havsöring under höst, vinter och vår. Varje år fångas stora mängder havsöring och ett mindre antal laxar. En bra vattenföring ökar förutsättningarna för ett lyckat fiske efter lax och öring.

Fiskeområdet sträcker sig från Riddarfjärden ända ut till Djurgården. Fiskemiljön är varierande med hårt strömmande vatten mellan broarna inne i stan, när så tillåts. Medan fisket på Skeppsholmen och Djurgården påminner mer om kustfiske.

Havsöringen kan man praktiskt taget fiska året runt med undantag av någon enstaka sommarmånad. Den bästa tiden är från september till en bit in i juni. Havsöringen i Strömmen är storvuxen och det fångas öringar på över 10 kg varje år. Laxen är svårare att komma i kontakt med, då vattenföringen sällan tillåter fiske i strömmande vatten under sommaren när laxen börjar att stiga. De flesta laxar fångas under höstfisket i lekdräkt och bjuder inte på samma fina kvalitet som om de fångats som nystigna under sommaren. Abborre, gös och gädda fångas framför allt under senvinter fram till sommaren. Mete i olika former är de vanligaste fångstmetoderna.

Det fångas havsöring och lax på det mesta i sportfiskeredskapsväg i Strömmen. De vanligast förekommande metoderna är dock spinnfiske med spinnfluga, drag, vobbler eller naturligt agn på kroken. Under den kalla årstiden är mete med betesfisk och räka mycket givande. För flugfiskaren är platserna begränsade. Vadning är möjlig utmed muren i Norrström, norra Strömsborg samt på grusörat av Strömparterren. En hel del flugfiske bedrivs även ute på Skeppsholmen och Djurgården. Flugfiske från flytring är en metod på stark frammarsch.

Några kända fiskeplatser är
Café Opera: vid bra fart på strömmen har man här en god chans att fånga en lax på 10+ under maj till augusti.
Djurgårdskanalen: Bäst öringfiske på kvällen/natten under hösten.
"Ghettot": Populärt ställe, ofta mycket fiskare, men ett bra ställe som ofta ger fisk.
Nationalmuseet: Passa på när norsen går till i maj månad, bra öringfiske.
Strömparterren: Vid udden utanför Medeltidsmuseet, Helgeandsudden. Bäst tidigt på morgonen och sent på kvällen. Funkar bra för flugfiskare vid lägre strömhastighet, vadbart område.
Skeppsholmen: Spinnfiskeställe, kasta ut mot "Gröna pricken", bäst på våren.
Smedsudden vid Västerbron, bra öring och laxfiske både vår som höst.
Rosenbad: En populär fiskeplats.

Fisket med handredskap är fritt.
Minimått 2017: Lax 60 cm, havsöring 50 cm, gös 45 cm.

För mer info om fisket i Strömmen kontakta FK Strömstararna, denna föreningen har massor med erfarenhet av praktiskt fiske från Strömmen

En ny epok med lax och havsöring i Stockholms strömmar inleddes i maj 1973 när Stockholms idrottsförvaltning på försök satte ut 500 st 2-åriga havsöringssmolt nedanför Helgeandsholmen. När dessa öringar efter två års tillväxt i havet började återvända till vad dom uppfattade som sitt hemmavatten, gav dom upphov till en hel del fångster hos förvånade sportfiskare. Det lyckade försöket ledde till att utsättningar i större skala påbörjades 1976, bl a av Fiskeristyrelsen och Vattenfall.Stockholms fritidsförvaltning avsatte från 1980 särskilda pengar för utsättningar, som därmed fick en fastare grund. Senare år har Stockholms stad, Vattenfall och fiskeklubben Strömstararna satt ut ca 20 - 25 000 smolt per år. Föreningen FK Strömstararna har sedan början av 80-talet även ansvaret för fisketillsynen i Strömmen.


Klicka på bilden för att se en större bild

Läs PDF (2015) om strömfisket, regler, tips m.m.

 

 

blå linje

Stockholms Ström på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Stockholms Ström

Notiser om Stockholms Ström

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

-----

 

Boende/Logi

-----

 

Redskapsbutiker

AB Fiskarnas Redskapshandel

Huntyard & Berras

 

Turistinformation

Visit Stockholm

Reseguide Stockholm, erbjuder elektroniska guideböcker med fyra olika perspektiv: naturmänniskans, barnfamiljens, budgetresenärens och finsmakarens. Ha med dig din guidebok i mobilen!

 

Externa länkar

www.stromstararna.se/

Stockholms stads hemsida, om fiske

 

Fiskeartiklar om Stockholms Ström

-----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Stockholms Ström till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

Från 2013-06: Hela sträckan mellan stadshuset och Blockhusudden har ett bra fiske. Fisket bedrivs med vobbler, blanka skeddrag, spinnfluga, kastdobb eller kastmete med räka, nors, mask eller bläckfisk som agn. Ett begränsat flugfiske bedrivs vid norra delen av Strömparterren och Djurgårdskanalen, även från flytring runt Skeppsholmen och Riddarfjärden.

Från 2009:  I Stockholms ström vid trappan söder om Café Opera är det mycket bra havsöringfiske vår och höst.

Från 2012, Peter Björklund, FK Strömstararna:
Spinn: Spinnfiskaren ses oftast använda ett 10-11 fots grafitspö med en multi- eller haspelrulle. Linan är troligen en nylon eller en stum variant. Han lockar fisken med plåt och plast, troligen en Vicke, Sandgrävling eller Lukki. Spinnfiskaren utövar sin hobby året runt. Denne fiskare påträffas slungande sina drag från Riddarfjärden till Djurgården. De flesta är sällan stationära utan byter ofta fiskeplats med förhoppning att nästa ställe är det där rätta. Det finns dock de som inte rör sig alls utan menar på att fisken har fenor och får komma till honom. Den som varierar plats och invevnings hastighet efter förhållanden har störst framgång. Glöm ej vevstoppet!

Spinnfluga: Fiskaren med spinnfluga gör det mellan broarna eller går som längst till National för att lura sin drömöring. Han använder samma utrustning som spinnfiskaren och är ofta densamme som bara prövar sin lycka med en annan metod. Tacklet består av ett trevägslekande som är knutet till huvudlinan, en kort stump på dryga decimetern till sänket och en spölängds tafs till flugan. Flugan är gärna en tubfluga i grälla färger eller en krokfluga ex. glödhäck. Flugan är inte alltid en fluga utan metoden lämpar sig även för vobblers typ rapala eller bomber. Andra beten som vuxit sig populära är jiggar, nors eller en klibbig bläckfiskstrimla. Spinnfluga är populärast under höstfisket men fungerar även under andra delar av året.

Dupp: Fiskas också med samma utrustning som vid spinnfiske. Duppen tacklas upp med att duppen får glida fritt på huvudlinan som fästs i ett tvåvägslekande. I lekandets andra ände knyts en lång tafs på 3-4 meter och på den en fluga i änden. För att undvika trassel kan en mjukplastslang träs på tafsen och fixeras i lekandet. Flugan är gärna en fiskimitation av nors eller strömming men även siluett flugor typ Sunray är populära. En annan populär flugtyp är wollybuggers i ljusa färger, gärna förtyngda. Med dupp fiskas det bäst under vår- och sommar fisket efter nykommen öring och lax. Pröva gryningsfisket vid National eller Operan. Duppfiskaren kan även fira framgångar under kalla årstider runt Skeppsholmen och Djurgården.

Fluga: Denne fiskare är troligen den skyggaste av dem alla. Ses sällan i dagsljus inne i stan och är den minst stationäre fiskaren. För att komma i bästa position och slippa alla frågvisa ''turister'' kränger flugfiskaren på sig sina vadarbyxor för att knalla ut en bit i vattnet eller utmed murarna i vattennivå. Ett annat populärt hjälpmedel har flytringen blivit från vilken flugan presenteras. Flyt-, sjunk- eller intermediatelina får anpassas efter rådande förhållande och plats. Enhands- eller tvåhandsspö likaså. Val av fluga spelar mindre roll bara den är fisklig dvs har en simmande eller pulserande rörelse i vattnet. Wollybuggers, Wollyworms, Garry, Sillen, Sunray shadow, Starlight Shadow, Glödhäck, Blackdoctor, Mickey Finn, Sheep eller varianter på dessa är alla flugor som fångar fisk på Strömmen.

Mete: Denna fiskare är den mest stationäre och ses inte allt för sällan sittandes på medhavd stol året runt eller hänger på något broräcke. Han använder samma utrustning som spinnfiskaren. Metaren gör det antingen med flöte eller sänke och då kallas han för ''bottenmetare''. En mycket effektivt metod är att meta med flöte med levande nors som bete. Vid öppna luckor lämpligast i zon A, B eller F annars fungerar flötmete med nors i hela Strömmen området. Flötmete med räka och/eller bläckfisk är också populära metoder. Fungerar bäst i stillare vatten där betet presenteras långsamt. Mycket populärt på Djurgården. Bottenmetaren använder oftast mask men allt verkar ''tillåtet''. Det bottenmetas med mask, räka, rom, bläckfisk och nors eller en kombination av dessa och alla beten fångar fisk. Bottenmetaren gillar platser inne i city ex vis Strömparterren, Strömbron, Stallis, Rosenbad eller ''Gettot'' vid stängd lucka.

Lämplig utrustning

Rullar: Ämnet utrustning rullar vidare och vi har kommit till nästa punkt. Rullar! Vad behövs det för rulle i Strömmen. Multirulle, hapsel, högervevad, köttkvarn, inkapslad, okapslad, ''norsk-vevad'', knarr, kullagrad*12, grisnosad, anti-reverse, guldrulle - vilken typ av rulle är en smaksak. Medelstora multirullar eller haspelrullar är vanligast förekommande. Att rullen ska klara av 100 tals meter lina behövs enbart för de som kastar extrema kast med stumma linor. En öring är inte känd direkt för långa rusningar så av den anledningen behövs inte en massa metrar på lager i rullen. Kan bara komma på ett tillfälle då metrarna på rullen kan komma att behövas. Vid fiske mellan Norrbro och Strömbron när det är öppet och laxen eller öringen stiger under sommar och höst. Alltför ofta vill fisken rusa genom brovalven under Riksbron efter att ha blivit ''trötta'' på drillen. Tappad fisk! Detta kan avklaras om fisken släpps igenom valven och rullen frikopplas. Linan fångas upp nedströms bron varvid fiskaren kapar linan och springer över bron, knyter en knut i lugn och ro med skakande händer. Om fisken stannat! Sedan är det bara att drilla på och förhoppningsvis landa fisken vid Operan. Denna lilla övning kräver lite kyla, stadiga fingrar samt en del lina på rullen. Flugrullar som passar och är balanserade till ditt spö. Således det du i övrigt brukar till antingen enhandsstången eller tvåhandspåken.

Spön: Vi har kommit till avdelningen fiskespö. Vad ska man använda för spö på Strömmen. Detta som det mesta beror på var fisket sker och vilken metod man tänker använda.

Spinn och haspel: Generellt kan en vanlig kustfiske utrustning användas, d.v.s. ta det gamla havsörings- eller gäddspöt. Rekommenderad längd 10 - 11 fot. För spinnfiske mellan broarna ex i Ghettot kan det ibland behövas någon fot extra på spöt för att klara av de tunga sänkena som behövs. Således ett 12 fots spö med bra ryggrad i.

Fluga: Enhandsfisket i klass 7-8 med en längd på 9-11 fot täcker de mesta inom flugfisket på Strömmen. Fungerar utmärkt vid fiske från flytring och från Riddarfjärden ut till Djurgården. Tvåhandsspöt kommer till användning när dammluckorna är öppna. För fisket mellan broarna fungerar en 14 fotare utmärkt.

Sänken: Om man vill fiska med spinnfluga undrar en del hur tunga sänken som behövs. Detta beror självklart på var fisket sker och på de strömförhållanden som råder. Två saker är bra att komma ihåg. Kolla eller fråga erfarna fiskare vad de kör med just nu och var rädd om vår vattenmiljö - använd miljösänken i stället för blysänken.

Öppen lucka: Norrström-''Gettot'' 90-150 gr Stallis 40-120 gr Tegelbacken/Rosenbad 40-90 gr Operan/Strömparterren 70-120 gr Strömbron/National 40-90 gr.

Stängd lucka: Generellt lätta sänken upp till 40 gr. Där de tyngre förekommer vid fiske invid dammluckorna innan förbudstiden.

Detta är inga regler utan endast lite riktlinjer. Bäst är att fråga om man är osäker. Det praktiska i fisket när det är mycket fiskare på liten yta brukar inte fungera speciellt bra om någon avviker allt för mycket. Trassel, bottennapp och åter trassel blir oftast resultatet.

Linor: Spinn: Vad bör man använda för lina vid spinnfiske? Inte fabrikat utan tjocklek/diameter är frågan. Generellt bör inte för tunna grejor användas då det oftast rör sig om ett rätt tufft fiske. Speciellt med över 160 kbm/s rinnande mellan broarna vid öppna luckor och grov fisk. Dessutom är risken stor för linbrott med för tunn lina med resultat att fisken simmar omkring med fiskeprylarna i munnen. Tänk också på att fåglarna fastnar i linhärvor på botten.

Rekomendationer (nylon): Spinnfiske vid stängda luckor 0,35-0,40 mm. Spinnfiske vid öppna luckor 0,40-0,55 mm. Flötmete 0,30-0,35 mm. Bottenmete 0,40-0,45 mm. Kastdupp tafstjocklek 0,30-0,35 mm.

Fluga: Tafs 0,25-0,40 mm beroende på strömförhållanden, flugstorlek, var, när.... dvs om fisket bedrivs på öppna luckor i Ghettot med sjuklina på hösten med stora fiskar behöver nog 0,40 mm nyttjas. Däremot räcker oftast 0,30 mm vid fiske runt Skeppsholmen och Djurgården som är att likna vid kustflugfiske. Ibland behöver man kanske gå ner ytterligare i diameter om riktigt små flugor används. Till flugfisket behövs hela skalan linor om året runt fiske bedrivs. Riktiga strykjärn till det kalla vinterfisket medan under sommar och höst flytlina eller intermediate är brukligt. Således anpassning efter metod, behov, tid och plats.

Beten: Drag: Betesval är ett ständigt återkommande spörsmål. Här är några av de vanligaste spinnbetena på Strömmen: Sandgrävling, Gladsax, Vicke, Rappala vobbler, Bomber, Samba, Trutta, Ludde, Wiggler, Lukki, Toby, Tor, Ivan, Häxan ... listan blir lätt lång. För att inte öringarna ska ''rulla'' av kan en extra fjäderring monteras mellan krok och bete. På många beten bör också kroken bytas ut. En bra och vass krok är ett måste! Varför inte prova en lyskrok näst gång, ålänningarna fiskar mycket med ögonförsedda krokar.

Flugor: Eftersom fisket i Strömmen är ungt har ännu inga lokala mönster fötts. Speciella flugor för flugfiske eller spinnfiske med sänke eller dupp har dock börjat användas mer och mer när norsen är på plats. Dessa imitationer av nors är mycket fiskliga. Annars är det beprövade flugmönster och färger som används flitigt såsom T&L, Glödhäck, Sunray Shadow, Mickey Finn, Zonkers, Wolly Bugger mfl. Stora färgglada tuber med flashabou till vinter- och vårfisket när vattnet är kallt och mindre diskreta flugor till sommar- och höstfisket.

 

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

2017-01-01
Fisket under 2016 i strömmen var dåligt hela säsongen pga låga vattennivåer. Under hösten syntes och mängder med svamangripen fisk.

<xx><

2013-01-26: Idag presenterades Heba Fastighets AB som ny sponsor för det årliga lax- och havsöringsutsläppet i Stockholms ström.
– En av de saker som gör Stockholm unikt är möjligheten att fiska mitt i city. Med gemensamma krafter, Stockholms stad och vår nya sponsor, möjliggörs ett fortsatt fiske i de centrala delarna av staden, säger Regina Kevius (M) idrottsborgarråd i Stockholms stad. Stockholms stad har sedan 25 år, med hjälp av sponsorer, planterat ut lax- och havsöringssmolt i Stockholms ström. Från och med i år är det en ny sponsor som, tillsammans med staden, bidrar till den fortsatta finansieringen och därmed möjliggör fiske i city för de kommande åren. Avtalet är tecknat för tre år med möjlighet till förlängning. Heba Fastighets AB är en första sponsor men staden söker fortsatt fler intressenter.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016

 

 

 

Annonser