Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Håckren -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Jämtland

blå linje

Håckrenmagasinet erbjuder sportfiske av hög kvalitet. Beståndet består av öring, röding, harr, gädda, aborre och lake.

Varje höst planteras fisk ut från den romtagning som FVO själva gör i dessa vatten.  "Håckrenrödingen" är vida känd i sportfiskekretsar, omtalad för sin kvalité och storlek.

Från börja  fanns i området fem sjöar (Aumen, Korsjön, Hottöjen, Gesten och Håckren) och alla sjöarna genomranns av Storån. Efter 1967 förvandlades området till Håckrens regleringsmagasin  genom ett regleringsbeslut.

Sjön har mycket god tillgång på röding och harr samt en del öring.

Flera sjösättningsplatser: Hottön, Håckrendammen, Korsjön.
Vindskydd i Fjällviken, Furuberget och Rullån. Korsjöviken och Bergsviken.
Fiskekortautomat vid Håckrendammen.

Körbeskrivning: Ta av från E14 till väg 641 från Mörsil via Sällsjö, ca 19 km.
Eller ta väg 644 från Undersåker mot Vålådalen, ca 17 km.

Statistik:
Största fisk: Harr 1,9 kg, röding 2,8 kg , öring 7,8 kg.

Återförsäljare fiskekort:
Håckrenlägrets Vildmarks Camping
Fångåmons Fiskecamp
Vålågården
OKQ8 Mörsil
OKQ8 Järpen
Självservice: informationstavla vid Fångamon och Håckren.
Genom SMS eller IFiske.se

 

blå linje

Håckren på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Håckren

Notiser om Håckren

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

------

 

Boende/Logi

------

 

Redskapsbutiker

-----

 

Turistinformation

------

 

Externa länkar

-----

 

Fiskeartiklar om Håckren

-----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Håckren till oss, maila hit

 

blå linje

Fisketips/info:

Vintertid är det pimpelfiske som gäller i Håckrenmagasinet, blänke och maggot på kroken brukar ge gott resultat. Bästa fiskeplatserna är vid övre delen av magasinet och nere vid regleringsdammen.

Vid fiske sommartid är inget särskilt område bättre eller sämre ur fångstsynpunkt. Avgörande är väder och vind samt fiskens huggvilja. Båt och långdrag fungerar under hela sommaren medan fiske från land är bäst på försommaren i anslutning till harrens lek. I tjärnarna lämpar sig haspel och flugspö bäst. Koppar och mörka spinnare är gångbara beten men det är även tillåtet att fiska med mask.

 

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

Från Sv.Fiske 1984: Mysisinsättningar är nu undersökta och snart föreligger en slutrapport, som kanske inte till alla delar är munter läsning för de många fiskevårdare som i pungräkan trodde sig ha funnit alla tiders fiskföda. Men det finns andra glacialrelikter, bl a Gammaracanthus och Pallasea. I många regleringssjöar har man försök på gång, men Håckren synes vara det enda stället där de båda kräftdjuren bildat bestånd och fortplantat sig. Det är ett unikum, säger fiskeribiologen Magnus Furst vid Sötvattenslaboratoriet. Vi får säkert anledning återkomma efter sommarens provfisken.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2015

 

 

 

 Annonser