Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Fiskevattenguide Jämtland -

Jämtlands landskapsvapen

Fiskevatten i Jämtland

Fiskeguider, fiskecharter

Fiskevårdsområdesföreningar

Boende

Artiklar/Litteratur om fisket

Externa länkar

Fiskebutiker

Karta

Fiskevatten hela Sverige

Startsida

 

blå linje

Fiskevatten (Klicka på länken för varje fiskevatten för mer detaljerad info)

Ammerån, å i östra Jämtland. Öring och harrfiske.

Anariset fjällområde i mellersta Jämtland som erbjuder varierat fiske i sjöar och mindra älvar på bl.a öring, harr och röding.

Anasjön, södra Jämtland, vid Anarisfjället, bl.a öring och röding

Blankan, flugfiskeå i Anarisfjällen, södra Jämtland, öring

Bodsjön, sjö söder om Östersund, 30 km väst om Bräcke. Bl.a. fin trollingfiske efter öring och röding

Bunnran, västra Jämtland. Mindre å som mynnar ut i Ånnsjön

Byvattnet jakt- & sportfiskeområde i norra Jämtland. Erbjuder fiske i enskilt beläget fjällnära vatten. Öring, röding, abborre.

Dammån, mellersta Jämtland. Å med bl.a. uppströmslekande storöring

Dörrsån, Jämtland. Biflöde till Dammån

Enan, västra Jämtland. Fjällälv som mynnar ut i Ånnsjön

Fångån (Fangan), flugfiskeå i Anarisfjällen, södra Jämtland, öring

Gevsjöströmmen, Jämtland. Berömd strömsträcka i övre Indalsälven

Gimån, älv i sydöstra Jämtland och mellersta Medelpad. Bl.a. fint harr- och öringfiske.

Gröttjärnen, sjö inom Stensjöarna i västra Medelpad och sydöstra Jämtland

Handölan, älv i sydvästra Jämtland. Mynnar i Ånnsjön. Öring

Herrevadströmmen, sträcka i övre Gimån, flugfiske efter öring och harr

Håckren, Håckrenmagasinet, sjö i södra Jämtland, erbjuder sportfiske av hög kvalitet. Beståndet består av öring, röding, harr, gädda, abborre och lake.

Hårkan, älv i mellersta Jämtland. Skogsälv med fint fiske på harr, älven bjuder även på öringfiske.

Häggsåssjön, Jämtland. Ingår i Dammåns fiskvårdområde.

Hällån, flugfiskeå i Anarisfjällen, södra Jämtland, öring

Idsjöströmmen, sträcka i Gimån som erbjuder ett mycket fint fiske på väldigt grov harr. Även fint öringfiske erbjuds.

Indalsälven, storälv i Jämtland, Medelpad. Bjuder på fiske efter abborre, gädda, harr, öring och gös m.fl.

Järpån, västra Jämtland. Mindre å som mynnar ut i Ånnsjön

Kvarnån, å inom Stensjöarna i västra Medelpad och sydöstra Jämtland

Kvitsleströmmarna, (Kvissleströmmarna), Jämtland. Ström mellan Ockesjön och Storsjön (Kvissleviken) Fiske på harr och grov öring.

Landverkströmmen, västra Jämtland. Förbinder Ånnsjön och Gevsjön.

Landögssjön (Landösjön) sjö i mellersta Jämtland. Främst fiske på röding och öring.

Lillån, flugfiskeå i Anarisfjällen, södra Jämtland, öring

Ljungan, älv i Härjedalen, Jämtland och Medelpad

Långan, älv i mellersta Jämtland. Bl.a. harr och öring fiske

Lång-Grötvattnet, sjö inom Stensjöarna i västra Medelpad och sydöstra Jämtland

Långsån mindre älv i nordvästra Jämtland. Fiske på öring. Ingår i Långans källflöde.

Millestvattnet sjö inom Byvattnet Jakt- & sportfiskeområde, norra Jämtland. Erbjuder fiske på öring, röding, abborre.

Ockesjön, del i Indalsälven uppströms Storsjön, abborre, gädda, harr, och sik,

Ottsjön, sjö i sydvästra Jämtland, vid Vålådalen, röding, öring, harr och lake.

Rekån, västra Jämtland. Å som mynnar ut i Ånnsjön

Revsundssjön fin fiskesjö i sydöstra Jämtland. Fiske på abborre, gädda, harr, mört, röding, sik och öring. Lämplig till både spinn-, flug- och trollingfiske.

Rullån, flugfiskeå i Anarisfjällen, södra Jämtland, öring

Rörvattnet, fin fiskesjö i nordvästa Jämtland. Öring och röding.

Stensjön, sjö inom Stensjöarna i västra Medelpad och sydöstra Jämtland

Stensjöarnas fiskeområde i gränsområdet mellan västra Medelpad och sydöstra Jämtland med fiske på öring, röding, regnbåge abborre och gädda.

Stensjö Vildmark (se under Stensjöarna)

Stor-Byvattnet sjö inom Byvattnet Jakt- & sportfiskeområde, norra Jämtland. Erbjuder fiske på öring, röding, abborre.

Storsjougden annat namn för sjön Stor-Sjouten

Stor-Sjouten (Storsjougden) fiskrik sjö i nordvästra Jämtland, strax norr om Lidsjöberg. Bestånd av öring och röding.

Storån, Jämtland. Biflöde till Dammån

Torrisbutjärn, Jämtland. Ingår i Dammåns fiskvårdområde.

Tåsjön, sjö i norra Jämtland och nordvästra Ångermanland, Fiske på bla. grov öring, gädda, röding m.fl.

Undersåkersälven, är en del av Indalsälven

Visjön, västra Jämtland, vid Storlien, bestånd av röding.

Vålån, mindre älv i sydvästra Jämtland, öring och harr.

Ånnsjön, sjö i västra Jämtland. Bl.a. fint trollingfiske efter öring.

Öravattnet. Sjö i närheten av Ammerån

Östra Vattensjön, södra Jämtland, vid Anarisfjället, bl.a öring och röding

 

blå linje

Externa länkar om fisket i Jämtland

Länsstyrelsen i Jämtlands län - Z

Guide Jämtland/Härjedalen

Drömfiske Jämtland Härjedalen

FjällochFiske.se

 

blå linje

Artiklar om fiske i Jämtland

Inga artiklar för tillfället

 

blå linje

 

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2017