Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Kalix älv -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Norrbotten / Lappland

 

blå linje

Älv i övre Norrland och en av Sveriges nationalälvar. Upprinner i norra Lappland nära riksgränsen, vid foten av berget Kebnekaise. Rinner rakt österut tills den rinner samman med Tärendö älv som förbinder Kalixälv med Torne älv. Här fortsätter den rakt söderut tills den mynnar ut i Bottniska havet vid Kalix. 430 km lång. Utnämndes till Nationalälv 1993. Bjuder på ett mycket variationsrikt fiske, bl.a efter harr, öring, sik, röding, gädda och inte minst lax.
Några av Kalix älvs biflöde: Kaitum älv, Ängesån, Tärendö älv, Narkån.

Kalixälven är en outbyggd fjällälv som avvattnar stora bergsmassiv. Älven är lång, stor och bred, men det finns bra laxfiskemöjligheter på många ställen längs med älven. Milslånga strömsträckor i natur av bästa märke bjuder på fina laxfiskemöjligheter både nedan och ovan Jockfall. Lax fångas ända uppe i Kaitumälven, långt från mynningen i Kalix!

I anslutning till fiskemöjligheterna i älven finns det ett utmärkt fiske i skärgården utanför Kalix.

Laxen kommer i slutet av maj och har sin topp veckorna kring midsommar.

I början av säsongen är det bra nedströms Jockfall, vid Orrforsen, Kamlungeforsen, Räktforsen, forsarna vid Ansvar och Narken. Efter midsommar fylls sträckorna ovan Jockfall på med lax.

Mest känt är kanske laxfisket kring Jockfall, där älven trängs samman och bildar ett mäktigt vattenfall. Numera finns det även en fiskväg här, som räknar in 6000-8000 laxar årligen. Genom trappan vid Jockfall har en förbisimmande lax på 149 centimeter filmats!

Flygplatser: Kiruna, Gällivare

 

blå linje

Kalix älv på Sverigekartan

Områdeskarta

Fisketips

Artiklar om Kalix älv

Notiser om Kalix älv

 

blå linje

Fiskesträckor:

Fiskesträcka inom Kalixkommungräns.
Här säljs ett fiskekort för hela området. Sportfiskekortet ger dig möjlighet att prova din fiskelycka längs hela Kalix älv inom Kalix kommun. Det är 50 km av sportfiske

Sträcker sig från uflödet vid Räktfors ner till utflödet i Bottenviken vid Bredviken. Denna sträcka innefattar bl.a: Kalix FVO, Gammelgården Björknäs FVO, Månsbyn FVO, Rian FVO, Börjelsbyn FVO, Bondersbyn FVO, Marieberg FVO, Kamlunge Västanfors Samfällighet, Morjärv Samfällighet, Övermorjärv Västanäs samfällighet, Kalix Sportfiskeklubb

Sportfiskekortet kan lösas online på www.fiskekort.se eller på någon av följande platser:
Vildmarksshoppen i Luleå
JaktCenter, Kalix
Team Sportia, Kalix
Kalix Turism
Shell Töre
Konsum Morjärv

<xx><

Kalix FVO, (ingår i Sportfiskekortet inom Kalix Kommun)

<xx><

Gammelgården Björknäs FVO, (ingår i Sportfiskekortet inom Kalix Kommun)

<xx><

Månsbyn FVO, (ingår i Sportfiskekortet inom Kalix Kommun)

<xx><

Rian FVO, (ingår i Sportfiskekortet inom Kalix Kommun)

<xx><

Börjelsbyn FVO, (ingår i Sportfiskekortet inom Kalix Kommun)

<xx><

Bondersbyn FVO (ingår i Sportfiskekortet inom Kalix Kommun)
E
n mil lång älvsträcka med fyra forsar, inklusiv det berömda Bondeborg. Raststuga och vindskydd finns på tre platser. Lättillgängligt vatten, dock ej handikappvänligt.
Bilväg på ömse sidor av älven. Eldstäder, parkering och stuga. Livs- och drivmedelsaffär finns i närheten.

<xx><

Marieberg FVO, (ingår i Sportfiskekortet inom Kalix Kommun)

<xx><

Kamlunge-Västanfors samfällighet (ingår i Sportfiskekortet inom Kalix Kommun)
Kamlunges fiskevatten består av en sju kilometer lång älvsträcka med flera fina forsar och lugnt flytande sträckor. Bland annat den fina kanalen. Detta ger möjlighet till fångst av flertalet olika arter bl.a. harr, lax, öring, abborre, gädda samt lake. Husvagnsparkering och camping vid Kamlungeforsen intill bron 2,3 mil från Kalix efter vägen mot Morjärv. Tillgång till toalett, dusch, rent vatten raststuga, eldstäder och vindskydd. Parkering efter bron. Sommartiden bedrivs även traditionellt fiske efter sik med not och håv. Sportfiskekort och lokalt fiskekort tillgängligt.

<xx><

Morjärv Samfällighet, (ingår i Sportfiskekortet inom Kalix Kommun)

<xx><

Övermorjärv Västanäs samfällighet, (ingår i Sportfiskekortet inom Kalix Kommun)

<xx><

Kalix Sportfiskeklubb, (ingår i Sportfiskekortet inom Kalix Kommun)

<xx><

Ansvar-Polcirkelns FVO
Fiske efter lax, öring, harr, sik, gädda och abborre. Fiskeområdet omfattar ca. 12 km av Kalixälv. För mer info gå till http://www.fiskekort.se

<xx><

Rödupp byasamfällighet
Fiskekort genom: https://www.fiskekort.se/rodupp/

<xx><

Jockfall
E
n av Europas bästa laxfiskeplatser, Jockfall, här erbjuds ett fiske i världsklass. Förutom själva fisket bjuder Jockfall på en mäktig naturupplevelse. Jockfallet med dånande vatten som forsar nerför fallet och hoppande laxar som kämpar sig uppför den starka strömmen mot laxtrappan. Nedanför Jockfall lockar en ca fem kilometer lång strömsträcka med Kalixälvens bästa vildlaxfiske. Här stannar laxarna till för att samla kraft innan de fortsätter sin vandring upp längs Kalixälven. Detta gör Jockfall till en av Europas bästa laxfiskeplatser för främst flug- och spinnfiske. 3 km nedströms Jockfall finns fina sträckor för fiske från båt. Under sommaren anordnas flera fisketävlingar som Laxens dag, Harrens dag, Polcirkellaxen. För mer info gå till hemsidan: http://www.jockfall.com/

<xx><

Narkens Sportfiskeområde, Narkens byavatten, SVEA Skog
Sträckan är från söder om byn Narken (SWEREF99 TM 7443626.995, 839049.94) och söderut till Pekkari (SWEREF99 TM7426492.798, 837934.845). En sträcka på ca 1 km av älven vid Limingoån (Liminkajoensuu) ingår inte i fiskkortet.

<xx><

Kainulasjärvi sportfiskeområde (SVEA Skog)
Kalix älv från Mestoskoski i norr till gränsen Sveaskog/Narkens byavatten i söder.
Från (SWEREF99 TM7457917, 826547) och söderut till Narkeheden (SWEREF99 TM7446475.128, 836777.233)
Här finns även den fina sträckan Mestoslinkka (SWEREF99 TM7449047.544, 833669.818).

<xx><

SVEASKOGS sträckor ligger ca 20 km väster om Korpilombolo. Här finns nu även den fina sträckan Mestoslinkka. Se länk på http://www.sveaskog.se

<xx><

Junosuando FVO
Fiske i Kalixälv uppströms Tärendö.
För mer info gå till: http://www.junosuando.net/fiske.htm

<xx><

Masugnsbyns samfällighet
Kalixälvens forsar vid Masugnsbyn är rikskända för sitt fina fiske efter harr och öring. På senare år har också laxfisket på byns vatten fått ett uppsving och sportfiskarna har fått uppleva riktiga laxfajter. Det finns många fina fiskeplatser från den övre gränsen mot Parakka och ner till lapplands-gränsen 15 km nedströms. Vid de övre sträckorna gäller endast fiske på norra/östra sidan om älven.

<xx><

Kääntöjärvi samfällighet

<xx><

Vettasjärvi Samfällighet

<xx><

Parakka samfällighet

<xx><

Soutojärvi-Poultikasvaara samfällighet

<xx><

Kiruna Jakt och Fiskevårdsförening
För mer info gå till: http://www.kirunajaktochfiske.se/

<xx><

Gällivare allmänning
Fiske på lax öring och harr. Inom allmänningsskogen finns 1.300 hektar vatten vilket utgörs av åar, älvar, tjärnar och sjöar.

 

blå linje

Fångststatistik (rapporterad fångst):

2012:
Första laxen fångades i maj. Jockfall gav ca 140 laxar med en topp på 16 kilo. I laxräknaren vid Jockfall räknades 8666 laxar, bland annat en gigant på 146 cm! I Kalix biflöde fångades endast 30 laxar, varav en på 19 kilo.

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

 

Boende/Logi

 

Redskapsbutiker

-----

 

Turistinformation

Kalix Turism

Överkalix Turistinformation

Kiruna turistinformation

Gällivare turistinformation 

 

Externa länkar

Bildgalleri

www.kalix.se/

 

Fiskeartiklar om Kalix älv

-----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Kalix älv till oss, maila hit

 

blå linje

Fisketips/info:

Från 2010-04
Spinnfluga är populärt bland spinnfiskarna, gula flugor är ett stalltips. Flugfiskarna hivar på de tunga grejerna för att få kontakt med Kalixlaxen. Silver Grey och Thundervarianter rekommenderas. Fiske från båt är en fördel på många platser, eftersom älven är stor och bred. I Jockfall är sänken helt förbjudna vid spinnfiske.

Från 2014:
Tips för fiske inom Kalixkommuns sträckor i älven: Guld- och kopparfärger, gärna i kombination med silver, även med svarta eller röda inslag, är bra för öring och lax. För harren går det bra med nymfer typ haröra gärna då med guldskalle eller torrfluga E-12. På försäsongen fiskas lämpligast med nymf och då vattnet sjunkit undan fiskas det med torrflugor.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

 

2017-10
Under säsongen fångades en lax med två hands flugspö. Laxen vägde 17,4 kg och var 1,17 m lång.

2017-01-01
Laxfisket under 2016 ansågs inte som jättebra. Men en del laxar på över 20 kg fångades och vid Jockfall var den största fångade laxen på 16,8 kg.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2015

 

 

 

Annonser