Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Torneälv -

Till startsidan  |  Fiskevatten i  Lappland  /  Norrbotten

blå linje

Älv i Norrbotten och Lappland. Rinner upp i sjön Torneträsk 341 m.ö.h i nordvästra Sverige, strax norr om Kiruna. Torneträsk avvattnas i sin tur bl.a Abiskojåkka (Abiskueatnu) och Abiskujávri. Efter Torneträsk rinner den igenom sjöarna Alajávri, Váhkujávri, Nuorajávri, Kallojávri, Jukkasjávri. Flyter vidare mot sydöst bl.a genom byarna Vittangi, Junosuando, Lovikka, Pajala, och här efter rinner den mer söderut och bildar en naturlig gräns mot Finland. Fortsätter genom samhällena Pello, Övertorneå. Till slut mynnar älven ut i Bottenviken mellan städerna Haparanda och Torneå. Älven är ca 600 km lång. Nedre delen bildar med bifloden Muonioälven gräns mot Finland. Avrinningsområdet är ca 40 240 km2, varav 14 900 km2 i Finland. Största bifloder är Vittangiälven, Lainioälven och Muonioälven. De största forsarna är Luspen (direkt efter sjön Jukkasjávri), Vakkokoski, Pauranki, Kengisforsen, Kattilakoski, Vuento och Kukkolaforsen.

Strax innan Junosuando bildas Tärendöbifurkationen/Tärendöälven, genom denna rinner ca 50% av Torneälvens vattenmängd över i Kalixälven.

Medelvattenföringen är vid mynningen 381 m3/s (medelvärde 1961-1990). 1993 utnämndes älven till nationalälv och fick därigenom ett starkare naturkydd. Torneälven är outbyggd i hela sin sträckning.

Älven är främst känd för sitt laxfiske, men erbjuder även fiske på sik, öring, gädda, abborre och harr. Fiskekort kan köpas längs med hela älven, men de flesta laxarna fångas i Torneälvens nedre del.

I Torneälv är harlingfiske från båt en vanlig fiskemetod.

Laxen börjar stiga vid islossningen i maj i älvens nedre delar, därefter fylls älven på och de övre delarna 40-50 mil från kusten fiskar bra i augusti. I maj-juni finner man laxen i älvens nedre delar. Efter midsommar och ända tills säsongsavslutningen kan man finna lax i älvens alla grenar.

Fiskekort för Torneälven kan lösas i närmaste by, samhälle. Fiskerätten i älven är uppdelad på massor av fiskerättsägare såsom privatpersoner, kommuner fiskevårdsområde. För mer info om fiskekortsförsäljning i ett specifikt område ta kontakt med lokal turistbyrå. För stora sträckor av ån gäller Tornealvlaxkort, http://www.tornealvslaxkort.se

 

Några av fiskeområdena:

Jukkasjarvi-Paksuniemi (Kiruna), Gemensamt fiske för Jukkasjärvi och Paksuniemi byar

Sveaskog sträckor: Anttis, Pirttilahti

Junosuando FVO

Kukkolaforsen

PEJA Fiskevatten, sträcka mellan Autio och Anttis

Matkakoski Fiske

 

blå linje

Fångststatistik (rapporterad fångst):

Antal kilo fångad lax år 1997: 75 ton.
Antal kilo fångad lax år 2000:  20-30 ton, bl.a lax på 19 kg fångad i Matkakoskiforsen.

2011:
20 000 passerade räknaren

2012:
60 000 passerade räknaren fram till september. Mycket lax mellan 8-15 kilo fångades.

 

blå linje

Torneälv på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Torneälv

Notiser om Torneälv

 

blå linje

Jukkasjärvi-Paksuniemi

Gemensamt fiske för Jukkasjärvi och Paksuniemi byar. Erbjuder fiske i bl.a Torneälven vid Jukkasjärvi: del i Luspen, Laxforsen

Mer info finns på länk: http://jukkasjarvi-paksuniemi.se/

blå linje

Sveaskogs sträckor: Sträckan väster om Anttis, ligger ca 30 km väster om Pajala, se karta. Sträckan Pirttilahti ligger ca 20 km väster om Vittangi. Mer info på länk:  http://www.sveaskog.se

 

blå linje

Junosuando FVO, http://www.junosuando.net/. Ett omväxlande fiskevatten, här kan man få de flesta fiskarter som finns här uppe, allt ifrån abborre och id till lax. I de lugnaste vattnen simmar de fulaste fiskarna heter det ju och det stämmer till stor del på Torneälven, i selen simmar harr och sik med vikter kring kilot. I vikarna lurar gammelgäddan omgiven av storabborrar men ibland kan man även överraskas av att iden hugger, för dom som inte upplevt det är det en sprakande upplevelse eftersom vikten på dessa idar sällan understiger 2 kg. På vintern kan lakpimpling rekommenderas. Lax finns det gott om i Torneälven, då rekommenderas kanske främst fiske i anslutning till någon av forsarna, dvs. nedanför eller ovanför Tornefors eller Pitkäkoski där de flesta laxar fångats under åren.

 

blå linje

Kukkolaforsen

15 km norr om Haparanda bildas norra Europas längsta fritt strömmande fors. Forsens längd är 3,5 km, fallhöjd på 13,8 m.

Här gäller Tornealvlaxkort, http://www.tornealvslaxkort.se

 

blå linje

Matkakoski Fiske

37 km norr om Haparanda finns en av de största forsarna i Torneälven. Forsens längd är 800 m, fallhöjd 10,3 m.

Vägbeskrivning: Följ riksväg 99 norrut från Haparanda ca 37km, sväng höger mot Matkakoski efter 2-3km hittar ni fiskeplatsen samt parkeringen på höger sida

https://matkakoskifiske.se/

 

blå linje

PEJA Fiskevatten

En förening som grundar sig i ett samarbete mellan tre byar längs Torne älv i Pajala kommun. Byarna är Anttis, Peräjävaara och Erkheikki. Tillsammans förvaltas ca 30 km av Sveriges kanske bästa fiskevatten för framförallt lax- och harrfiske.

Sträcka mellan Autio och Anttis

För fisketips on kartinfo ladda ner karta i pdf-format

För mer info besök: http://www.peja-fiskevatten.se/

Fisketips: Vid normalt vattenstånd fiskar man laxen i älvens mittfåra där det är djupast och där strömmen oftast är ganska stark.

Harren är ju i motsats till laxen en stationär fisk så den hittar man ju längs hela sträckan, främst då i forsnackar, djupa sel och i bakvatten av stora stenar och andra strömhinder.

Vill man fiska gädda så finns det möjlighet till det också bl.a i Siikajokis, Käymäjokis och Saalojokis mynning.

Fiskekort kan köpas hos:
Pajala Turistbyrå
Sport & skohuset Pajala
Shell Pajala
OKQ8 i Pajala
Även ett flertal privateprsoner i området säljer kort.

Fångstatistik från 2009

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

Boende/Logi

Máttaráhkká - Northern Lights Lodge

Vittangi Wärdshus

 

Redskapsbutiker

-----

 

Turistinformation

Bodens Turistbyrå

Haparanda Turistbyrå

Kiruna Turistbyrå

Pajala Turistbyrå

Övertorneå Turistbyrå  

 

Externa länkar

http://www.tornedalen.org/

Jukkasjärvi och Paksuniemi byar, http://jukkasjarvi-paksuniemi.se/

PEJA Fiskevatten förvaltar ca 30 km av älven med framförallt lax- och harrfiske.

http://www.junosuando.net

Finsk-Svenska Gränsälvskommisionen, http://www.fsgk.se/Fiske.html

Matkakoski Fiske, https://matkakoskifiske.se/

Tornealvlaxkort.se, http://www.tornealvslaxkort.se/, webbplatsen för Torne-Muonio-Könkämä älvars gemensamma tillståndsområde för spöfiske! På denna webbplats hittar du information om fiske i det gemensamma tillståndsområdet och kan köpa fisketillstånd för området.

 

Fiskeartiklar om Torneälv

Ensam vid Luspen
Icehotel har även en liten fiskecamp, Luspen, som ligger vid orneälven mitt ute i väglöst land. När Allt om Flugfiskes Tomas Jönsson besökte campen möttes han förutom av bra fiske, även av ett hisnande naturfenomen.
Artikeln finns publicerad i tidningen Allt om Flugfiske nr 3, 2017.

Med roddbåt i Torne träsks forsar
Berättelse om en flugfiskeresa i Lappland. Av Göran Sandberg.

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Torneälv till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

Från 2010_04.
Det tidiga fisket i högt och kallt vatten kräver stöddig utrustning. Flugspön i 12- 15-fotsklassen och sjunklina, gärna med en Thundertub i tafsänden. Längre fram på sommaren lite mindre flugor och flyt/intermediate. Spinnfiskarna kör tungt i högvattnet för att sedan lätta i takt med att vattenföringen sjunker.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

2017-01-01
Hela 2016 hade älven bra vattenflöde och det steg nästan 100.000 laxar. Fisket ansågs som bra och flera av de fångade laxaran var över 120 cl låga.

Från 2014-07
Laxuppgången i Torne älv slår alla tidigare rekord: över 95 000 laxar har nu passerat räknaren i Kattilakoski. Senaste siffror från Finska Vilt- och Fiskeriforskningen (RKTL) visar att det närmast osannolika antalet 95 395 laxar nu har passerat ekoräknaren och är på väg mot lekområden i Torneälven. Fortfarande stiger det över 100 laxar per dag. Tidigare rekordet på omkring 60 000 uppvandrande laxar från 2012 har därmed fullständigt krossats. Detta gör Torneälven till en av världens absolut största vildlaxälvar med en otrolig potential som besöksmål för sportfiskare.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016

 

 

 

Annonser