Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Luleälven, Luleälv -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Norrbotten / Lappland

blå linje

Stora Luleälven rinner upp i Akkajaure som i sin tur avvattnas av flera vatten som rinner upp i området mellan Kebnekaise och Sarek ända upp mot Norska gränsen, älven rinner genom genom ren vildmark bla. sjöarna Langas och Stora Lulevatten ner till Vuollerim. Här flyter Lilla Luleälven ut i Stora Luleälven i Porsidammen, Porsiforsarna. Älven rinner sedan vidare sydöst ner genom samhällena Harads, Svartlå, Boden och Sävast för att till slut mynna ut i Bottenviken i Luleå. Älven är utbyggd på flera ställen.

Lilla Luleälven rinner upp i sjöarna Vajkijaure strax nordväst om Jokkmokk och Purkijaure väst om Jokkmokk.

450 km lång, avrinningsområdet är ca 25 245 km2, varav ca 750 km2 i Norge. Ca 40 km av älvens sträckning är laxförande. Medelvattenföring 1961–1990: 498m3/s vid mynningen i havet.

De stora vattenmagasinen väster om Porjus har blivit populära vatten för isfiskare, bl.a rödingfisket kan vara bra. Även trollingfiskarna uppskattar de stora vattenmagasinen, här fångas stora insjööringar.

Redan på 1300-talet var älven känd för sitt fina laxfiske. I slutet på 1800-talet togs ur älven så mycket lax så det utgjorde 80 % av Luleås inkomster. Sedan 60-talet är älven utbyggd på flera ställen och detta har stängt av ett otal lekområde.  Laxen och havsöringen kommer idag 2005 upp till Bodens kraftverk. På sträckan nedströms detta kraftverk fångas årligen mycket lax och havsöring.

Börsting är ett lokalt namn för havsöring.

Älven är mycket lättillgänglig tack vare bilväg vid sidan av älven.

Fiskesträckor:

- Luleå Fiskevårdsområde ligger nära centrala Luleå och erbjuder fina möjligheter till bra fiske. Fiskevårdsområdet sträcker sig från Gammelstad till Tjuvholmssundet och Klubbviken.

- Bodens kraftstation vid Svedjebron och ned till Luleå kommungräns. Fisket anordnas genom fiskeklubben SFK Börstingen (2016). Runt midsommar börjar Lulelaxen stiga upp i älven. Höstfisket erbjuder mest lekfärgad lax och en del nystigen havsöring, även stationär öring förekommer. Vårfisket ger mest övervintrad lax. Laxar upp mot 25 kg har fångats, havsöring mellan 5-10 kg. Områdeskarta
För mer info om denna sträcka gå till
http://www.borstingen.se/

- Trångforsens FVOF
Fiske i Luleälv på sträckan mellan Vittjärvs kraftstation och Bodens kraftstation. Fiskekort köps bl.a genom https://www.fiskekort.se/

- Porsi Byalags FVF, Fiske i hela Stora Luleälven från Porsibron och 8 km upp till Kalludden http://www.porsisjoarna.se/

- Porjus FVF - Jokkmokk kommun

- Sträcka uppström och nerströms Messaure http://www.jaktfiske.jokkmokk.com/
Ovanför Messaure kraftverksdamm kan man lösa ett speciellt trollingkort, Alldeles ovanför dammen togs en öring på drygt 11 kg hösten 2000. Nedströms dammen tas årligen stora öringar. Även grov harr har landats.
Bestånd av öring, harr, gädda, abborre, sik, lake.

- Purkiforsen av de sista forsarna i Lilla Luleälven, mellan Forshällan och Dragnäs. Forsen har ett eget harrbestånd. Bra flugfiskesträcka. Området är välordnat med husvagnsparkering, eldstäder samt TC. Lättillgängligt, ligger drygt en mil väster om Jokkmokks samhälle efter vägen till Karats.

- Langas. Tillåtet fiske förutom i Stora Sjöfallets nationalpark. Fiske efter röding och öring. Sommartid är långedrag effektivt, vintertid pimpelfiske. Området har flera turistanläggningar bl.a Sjöfallets turistanläggning. Fiskekort: Gällivarekortet.

- Jaurekaska - Jávrigáska. Sista outbyggda forsen i Luleälven. En fors som skiljer sjön Langas och Stora Lulevattnet åt. Här fiskar du efter öring och harr. Sommarfiske. Fiskekort: Gällivarekortet. Kolla in Stákkonjárgga Mountain Lodge.

  

Fiskekortsförsäljning:

Turistbyrån Gällivare 
Falkens Sport Gällivare 
Turistbyrån Jokkmokk 
Statoil Jokkmokk
OK Jokkmokk
Team Sportia Jokkmokk
Uno-X Vuollerim
Turistbyrån Boden 
Statoil Boden
Vildmarksshopen i Luleå 
Luleå Turistbyrå 

 

blå linje

Luleälven på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Luleälven

Notiser om Luleälven

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

-----

 

Boende/Logi

Stákkonjárgga Mountain Lodge, Jaurekaska, Jokkmokks kommun. Variera ditt harr- och öringsfiske mellan den brusande Jaurekaskaforsen, de storslagna sjöarna Stora lulevatten och Langas eller andra vackra sjöar i skog och på fjäll. Även båtuthyrning.

 

Redskapsbutiker

Vildmarksshopen i Luleå

Falkens Sport Gällivare 

 

Turistinformation

Luleå Turistbyrå

Turistbyrån Jokkmokk

Turistbyrån Boden

Turistbyrån Gällivare 

 

Externa länkar

http://www.sveaskog.se

http://www.borstingen.se/

 

Fiskeartiklar om Luleälven

-----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Luleälven till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

Från 2014: Luleälven nås från bilvägar. Lämpliga fiskeplatser är bl a Gäddviksströmmen och nedströms Bodens kraftstation där det finns tillgång till vindskydd, toaletter och grillplatser. Sträckan mellan Boden och Luleå är ett av Sveriges bästa lax- och öringsvatten därutöver finns sik, harr, gädda och abborre.

Från 2015: Betestips för havsöringen i Luleälven:
Ljusblå vobbler Mieko Pesa 90F
Vid Boden fiskar många med sänke och tubfluga

Från 2012: Jag fiskar en hel del gädda i Luleälven (mellan Avan och Gäddvik). Ett bra ställe är området norr om badplatsen i Sunderbyn och upp till ön där gamla sågverket var. Mycket stockar i vattnet och ganska grunt men myyycke gädda för dom som vill ha det. Sedan har vi på andra sidan ett rött sjömärke där är det riktigt djupt ca: 14 m och mycke fisk på ekolodet.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

Från 2000:
Alldeles ovanför dammen Messaure togs en öring på drygt 11 kg hösten 2000. Nedströms dammen tas årligen stora öringar. Även grov harr har landats här.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016

 

 

 

Annonser