Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Piteälven -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Lappland / Norrbotten

blå linje

Älv i södra Norrbotten och mellersta Lappland. C.a. 370 km lång. Rinner upp vid foten av fjället Sulitelma strax norr om sjön Pieskehaure. Rinner på sin färd mot havet igenom bl.a sjöarna Pieskehaure, Tjeggelvas och Vuolvojaure, passerar samhället Älvsbyn och strax väster om Piteå flyter den ut i Svenbyfjärden för att slutligen rinna ut i Bottenhavet vid Pitehavsbad. I Sikfors ligger Piteälvens enda kraftverk och sedan 1992 finns också en fiskväg där.

Piteälven kan delas in i tre olika älvkaraktärer, fjällälvskaraktär från Mavasjaure ner till Tjeggelvas, med terrängen helt obruten. Från Tjeggelvas ner mot Storforsen blir den mer av skogsälvskaraktär, och den sista sträckan från Storforsen och fram till Piteå och Bottenviken är den av kustälvskaraktär, här är älven lättillgänglig från bilväg på båda sidorna.
Den har få biflöden, men många storslagna forsar. Mest känd är Storforsen.
Fiskbestånd: Harr, öring, lax, sik, gädda och abborre.

Fiske på de övre sträckorna uppströms Tjeggelvas
Fisket är uppdelat på lite olika område. bl.a området runt
Miekak fiskecamp som kräver speciellt fiskekort som är begränsat. På andra områden gäller bl.a. Arjeplogskortet (fiskekort som gäller på statens vatten ovan odlingsgränsen) detta ger möjligheter till fiske i de flesta fjällvatten. Det finns även enskilda vatten på denna sträckan. För mer info kontakta Arjeplog Turistbyrå

Fisket i Tjeggelvas
Se på sidan om Tjeggelvas

Fisket nerströms Tjeggelvas t.om. strax nerströms Forsnäs
Gäller fiskekortet Arjeplogskortet på de flesta vatten, men vissa delar är avgräsande sk. enskilt fiskevatten. De nedersta delarna är inte upplåtna för fiske året runt. Vid Bergviken och Forsnäs finns båtramp. För mer info kontakta
Arjeplog Turistbyrå

Från Norravan ner till Trollforsen där krafteldningen går över älven vid Hökselet tillhör SVEASKOG (förutom en delsträcka mitt i området vid Badjesavon.)
På SVEA skog sträckor fiskar du med Sveaskog Fiskenord fiskekort. För mer info gå till deras hemsida

Trollforsenområdet
Ligger ca. 19 km. nordväst om Moskosel i Arvidsjaurs kommun. Sträckan är ca 9 km och sträcker sig från där krafteldningen går över älven vid Hökselet och ner till där väg och järnvägsbron korsar Pite älv. På denna sträcka av älven erbjuds ett omväxlande fiske i strömmande vatten. Här finns bl.a abborre, gädda, harr, sik och öring. Pite älv ekonomisk förening förvaltar fisket i Trollforsenområdet från den 1:a maj 2010
För mer info

Sträckan Benbrytebron - Storforsen
Gäller strömsträckan mellan Storforsens naturreservat och Benbrytebron i väster. Förvaltas av Storforsens Sportfiskeklubb i samarbete med SVEASKOG. För fiske på sträckan gäller innehav av fiskekort för Storforsens SFK:s kortfiskeområde eller SVEASKOG's fiskekort Arvidsjaur - Älvsbyn. Sträckan är indelad i 7 delsträckkor med olika regler.
För mer info gå till:
http://www.storforsenssportfiskeklubb.nu/ och www.pitealv.se
Fiskekortsförsäljare:
Gårdings Järn o Färg AB
Gulf, Älvsbyn
OK-Q8, Älvsbyn
OK Norrbotten Ek.fören. Öjebyn
Piteå Turistbyrå
Sikfors Konferens och Fritidsby
Gunnar Hannu Forsens Livs, Sikfors
Handelshuset Storforsen
Selholmens Camping Fritid o Vildmarksliv
Wildmarksshopen, Luleå
Nilssons Butiken, Vistträsk
Fiskekort.se

Fällforsens kortfiskeområde
En kort sträcka mellan Vidsel och Älvsbyn vid S. Fällfors
Säljs endast ett begränsat antal fiskekort varje dygn.
För mer info
Kort kan köpa genom Gårdings Järn o Färg AB och Fiskekort.se

Älvsby byamäns samfällighet
Sträcka från strax norr om Älvsbyn vid Tennskatan och ner till Bodstranden. Observera dock att vissa sträckor gäller bara fiskeortet för nen norra stranden.

Båtramp vid norra Älvsbyn, nordöst om Altuna. För mer info
Fiskekortsförsäljare:
Gårdings Järn o Färg AB
Gulf, Älvsbyn
OK-Q8, Älvsbyn
OK Norrbotten Ek.fören. Öjebyn
Piteå Turistbyrå
Sikfors Konferens och Fritidsby
Gunnar Hannu Forsens Livs, Sikfors
Handelshuset Storforsen
Selholmens Camping Fritid o Vildmarksliv
Wildmarksshopen, Luleå
Nilssons Butiken, Vistträsk
Fiskekort.se

Sikfors Fiskevårdsområde
Sikfors FVO Pite älv och Borgforsälven.
Det är tillåtet att använda båt vid fiske i Pite- och Borgforsälven.
I våra vatten gäller totalt nätförbud.
För mer info
Fiskekortsförsäljare:
Gårdings Järn o Färg AB
Gulf, Älvsbyn
OK-Q8, Älvsbyn
OK Norrbotten Ek.fören. Öjebyn
Piteå Turistbyrå
Sikfors Konferens och Fritidsby
Gunnar Hannu Forsens Livs, Sikfors
Handelshuset Storforsen
Selholmens Camping Fritid o Vildmarksliv
Wildmarksshopen, Luleå
Nilssons Butiken, Vistträsk
Fiskekort.se
 

Pålberg - Böle - Öjebyns fiskevatten
Norra stranden av älven från Pålberget nerströms till utloppet i Svensbyfjärden och även en del i själva fjärden. Fr.o.m Böle gäller det båda sidorna av älven.
För mer info
Fiskekortsförsäljare:
Gårdings Järn o Färg AB
Gulf, Älvsbyn
OK-Q8, Älvsbyn
OK Norrbotten Ek.fören. Öjebyn
Piteå Turistbyrå
Sikfors Konferens och Fritidsby
Gunnar Hannu Forsens Livs, Sikfors
Handelshuset Storforsen
Selholmens Camping Fritid o Vildmarksliv
Wildmarksshopen, Luleå
Nilssons Butiken, Vistträsk
Fiskekort.se
 

  

För övriga sträckor har vi tyvärr ingen info för tillfället

 

blå linje

Piteälv på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Piteälv

Notiser om Piteälv

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

-----

 

Boende/Logi

-----

 

Redskapsbutiker

-----

 

Turistinformation

Arjeplog Turistbyrå

Arvidsjaurs Turistbyrå

Turistbyrå i Älvsbyn

Piteå Turistbyrå

 

Externa länkar

http://www.pitealv.se/

 

Fiskeartiklar om Piteälven

Piteälven - en svensk harr klassiker
Piteälven anses av många vara ett av Sveriges bästa harrvatten, där verkliga klunsar fångas varje år. Tomas Jönsson har besökt en fiskecamp längs älven och berättar här om upplevelsen. Artikeln finns publicerad i tidningen Allt om Flugfiske nr 4, 2017.

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Piteälven till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

Från 2012
Strömmarna mellan Skierfajaure och Saddajaure med det mäktiga Apmo-fallet är utsökta fiskevatten, där det förutom harr finns en storvuxen stam av öring.

<xx><

Från 2012-06-01, insänt av Ove
Flugtips för harrfisket i övre delarna av Piteälven:
Superpuppan
Bradshaw Fancy
Åbo-sländan (två olika varianter av nattsländeimitation, en med korkkropp, en med korkvinge.
Åbo-puppan
Rackelhanen
Europea 12
Klinkhamer Variant
Guldribbat haröra
Knottimitaion
Red Tag
Moskoselarn

<xx><

Från 2011:
Ang fisket vid Lutton: Jag skulle lägga mycket tid uppe i Luspen där fick vi de största firrarna och vi fick dom på E-12 men det var nog det enda vi körde med. Luspen är absolut mitt första val. /Anders

<xx><

Från 2010:
Glöm inte E-12:orna med insektsgrön samt orange och gul kropp för harren om du ska fiska vid Storforsen.

<xx><

Från 1995, insänt av Gunnar
Forsarna mellan Skierfajaure och Saddajaure. Strax före Hällnäs längs vägen från Arjeplog mot Bergnäs tar man av och kör 20 km tills man når Skuppe som ligger vid utloppet från Vuolle Måskejaure. Sommaren 2000 var dock vägen till Skuppe i mycket dåligt skick. Från Skuppe är forsarna från Vuolle Måskejaure och forsarna mellan Padje- och Vuolle Måskojaure lättåtkomliga. Terrängen är flack med långgrunda, steniga stränder. Det är mycket svårvadat. Vadarbyxor är att föredra framför vadarstövlar och utan vadarstav får man räkna med ett ofrivilligt dopp.

För att nå forsarna vid Apmofallet tar man av till vänster strax före Skuppe och följer en avtagsväg som leder till Padje Måskejaure. Härifrån är det cirka 5 km att gå till Apmofallet i delvis mycket svår teräng utan tydliga stigar. Det blir givetvis enklare att nå fallet om man har möjligheten att ta med sig en kanot eller båt. Apmofallet är ett imponerande vattenfall i tre avsatser. Själva fallområdet är inte direkt lämpligt för lätt flugfiske med flytlina, utan passar mer för spinnfiske eller flugfiske med sjunklina och streamer. Nedströms Apmofallet finns ett mindre sel följt av en kort, ganska strid fors som kantas av en stenkista. Ovanför fallet finns ett kort sel och ytterligare en strid fors. Både selet och forsen är en fin harr och öringsträcka. Uppströms forsen passerar man ett större sel på cirka en kilometer innan man når utloppet från Skjerfajaure. Här finns en kort djupström kantad av rundade klippor. Djupströmmen är också ett bra harrställe.

Forsarna mellan Mårsomjaure och Forsnäs Utloppet från Mårsomjaure är uppdelat på tre älvfåror. De många älvfårorna gör att det finns enormt många fiskeplatser på ett relativt litet område. Det är en stor fördel om man har tillgång till kanot eller båt för att kunna förflytta sig mellan de olika strömfårorna. Spåren efter flottningsarbetena är tydliga med flera stora stenkistor och en delvis blockrensad strömfåra. Området är relativt flackt och blockrikt med inslag av hällmarker. Här finns grunda, steniga forsar samt sträckor med djupa strömfåror som kantas av klipphällar. Vägen som går från Moskosel upp mot Vulovojaure passerar västra delen av området strax norr om Forsnäs. Den östra sidan når man via några smala skogsbilvägar som går från väg 45 strax norr om bron över Piteälven.

Flugtips: Jag använder de vanliga flugorna för harr och öring; superpuppan, varianter av europea 12, dagsländeimitationer och myror. Jag har noterat att det förekommer rikligt med nattsländepuppor som har olivgrön kropp. Troligtvis är det en kamoflagefärg eftersom Piteälvens vatten så här högt upp är grönskimrande,

 

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

2017-01-01
Laxfisket under 2016 ansågs som bra.

<xx><

2010-2011:
I Trollforsenområde har ett omfattande restaureringsarbete efter flottningsepoken genomförts. Avstängda sidogrenar av älven har öppnats och stenkistor, styrarmar som användes vid flottningen har rivits. Pite älv ekonomisk förening arbetar vidare med att höja kvalitén på fisket i området genom att förändra reglerna och skärpa tillsynen. Detta innebär bl.a. att det under 2011 infördes ”fönsteruttag” (35 – 45 cm) på harr och öring samt att fortsätta med en fångstkvot på 1 harr eller öring/ fiskare och dygn för att minska uttaget av fisk i området så att ett större antal fiskar når upp till en storlek som gör att de är mogna för lek. Inventeringar av bestånden, genom sportfiske och elfiskeundersökningar, kommer att genomföras och en fiskevårdsplan har upprättas. Med dessa förändringar förväntas att fisket i detta fantastiska område kommer att förbättras ytterligare under de kommande åren..

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016

 

 

 

Annonser