Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Emån -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Småland

blå linje

Å i Småland. Rinner upp från småländska höglandet genom Storesjön strax norr om  Bodafors. Efter att ha bl.a runnit igenom sjöarna Uppsjön, Tjurken, Flögen och Grumlan rinner den igenom samhället Vetlanda för att strax österut sammanstråla med Solgenån nära Holsbybrunn. Fortsätter sin färd österut ut genom Kvillsfors, Järnforsen, Målilla, och viker härefter södöst ner genom Högsby, Fliseryd, Emsfors och mynnar ut i Kalmarsund strax söder om Oskarshamn vid Em. C.a 220 km lång.

Emån är en av Sveriges artrikaste vattendrag med ca. ett 30-tal fiskarter. Bl.a hyser Emån en stor population av mal. Denna fisk är dock fridlyst och får inte fångas. Internationellt känd för sitt havsöring- och laxfiske. Speciellt havsöringfisket vid Em är vida känt över hela världen. Den extremt grova havsöringen som fångas här varje år lockar flugfiskare från hela världen. Bl.a. så fångades 1993 en havsöring på 15,3 kilo här.

Färna är en annan fisk som är uppmärksammad bland många metare, som söker sig till sträckor som Tälläng, Ädelfors och Fliseryd m.fl.

Fiskearter: Havsöring, lax, gädda, abborre, stationär öring, mal, färna, asp m.fl.

Fiskesträckor:

Em, från havet upp till Emsfors

Emsfors, ca 10 km lång, arrenderas av Emsfors Sportfiskeklubb

Grönskogs Gård Flug- och spinnfiske

Figgölehults Gård

Finsjön Kraftverk - Kullbergsholmarna Fliseryds SFK

Högsby FVO

Kvillsfors FVO (från Tälläng nedströms till och med Nyboholmsdammen)

Repperdaortens FVO (Emån från Ädelfors till Tälläng)

Illharjen, sträcka i Vetlanda

 

blå linje

Emån på Sverigekartan

Områdeskarta från Em- Finsjö

Smålandskarta

Statistik

Fisketips

Artiklar om Emån

Notiser om Emån

 

blå linje

Em - Emsfors
Se karta

Ägs och drivs av Em's Herrgård. Sträckan går från Emsfors ut till utloppet i havet. På denna sträcka fångas varje år mycket och stor havsöring och lax. Sportfisket på denna sträcka började redan på 1880-talet och har genom åren skötts av familjen Ulfsparre på godset Em. I mitten på 1920-talet så tog Gustaf Ulfsparre över fiskearrendet och det är tack vare hans insatser som sportfisket har kunnat hålla den kvalitet som det än idag håller.

Fiskearter: Havsöring och lax.

Poolnamn, från havet och uppströms: Sea pool, Pier pool, Lawson pool, Barrett pool, Ankarcrona pool, Home pool, Pike pool, Island pool, Black Water pool, Fence pool, Stone pool, Mill pool och Lock pool.

Fiskesträckan är cirka 4 km lång med fiske på bägge sidor. Förhandsbokning. Boende på gården. Största fångade havsöring cirka 15 kilo.

Fiskeförvaltare 2017: Kent Håkansson.

Fiskebokning görs skriftligen, ansökan skickas per brev eller e-post.

Adress för ansökan:
Ems Herrgård
Em 301
38391 Mönsterås

Ems Herrgård, http://www.emsherrgard.se

Boende erbjuds även på Em herrgård. Även fiskeguideservice erbjuds.

Gustaf Ulfsparres Stiftelse bildades 1988. Strävan och ändamålet för denna stiftelse är att Gustaf Ulfsparres livsverk ska kunna bevaras, nämligen bevarandet av havsöringen i Emån. Främst så arbetar stiftelsen med fiske- och vattenvårdande insatser.

Gustaf Ulfsparres Stiftelse
Em 307
38391 Mönsterås

Gustaf Ulfsparres Stiftelse

För att fortsätta det viktiga framtida arbetet med att öppna väl fungerande vandringsvägar för havsöringen, upprätthålla samt utöka fiske- och biotopvården, kommer åtskilliga miljoner att behövas, varför bidrag till Gustaf Ulfsparres Stiftelse välkomnas.

 

blå linje

Emsfors
Se karta

Totlat en sträck apå ca 10 km. Från lite nerströms Slätfors ner till Emsfors. med avbrott för sträcka vid kraftverket i Karlshammar, sträckning vid Bolö, sträckning vid pappersbruket i Emsfors.

Kontaktinfo:
Emsfors SFK
570 90 Påskallavik

https://www.fiskekort.se/emsforssfk/

Fiskekort säljs av Fiskekort.se
Fiskesträckan är cirka milen lång med fiske på bägge sidor.
Största fångade havsöring cirka 13 kilo.

Fisketips och info för sträckan Emsfors SFK

 

blå linje

Grönskog Gård
Se karta

Havsöring- och laxfiske i Emån under vår och höstsäsong, mars-april samt september. Vår fiskemiljö är variationsrik, naturlig och krävande med 6 km ågrenar (5 Kvillar) varav 2-3 km forssträckor. Flug- och spinnfiske (12 fina flugpooler). Största fångade havsöring cirka 8 kilo.

För mer info besök: http://www.gronskogsgard.com/
http://www.stenssonsjaktochfiske.se/

blå linje

Figghults gård

Figgölehults gård
Figgölhult 106
380 53 Fliseryd

Tel.nr: 0491-923 24, 070-654 54 97

Kontakt: Philip Läggeberger

Maximerat antal spön/dygn. Boende finns i stugor.
Fiskesträckan är 8 km lång på norra sidan mitt emot Fliseryds SFK. Förhandsbokning. Flugfiska mittemot Backen, Vällingströmmen, Gåsgölehagen samt Klumpekvarn. Boende nere vid ån i stugor (bastu). Största fångade havsöring cirka 14 kilo.

 

blå linje

Finsjön - Kullbergsholmarna
Se karta

Denna sträcka arrenderas av Fliseryds Sportfiskeklubb.

Fiskesträckan inkl. Kvillen är drygt 2 mil. Nedströms kraftverket Finsjö nedre har FSFK cirka 15 km på den södra sidan. Ingen förhandsbokning. Fint för fluga vid exempelvis Jungner, Järnvägsforsen, Backen, Vällingströmmen samt Klumpekvarn. Boende på FSFKs egen Fiskecamp. Största fångade havsöring cirka 10 kilo.

Kortförsäljning:
ICA Nära, Fliseryd
Circle K, Oskarshamn
Fiskekort.se

För mer info kontakta:
Fliseryds Sportfiskeklubb,
http://www.fliserydsfk.se/, http://www.fsfk.nu/

 

blå linje

Högsby FVO

Högsby Fiskevårdsområde

Fiskekort (Turistfiskekortet) kan köpas på Högsby Turistbyrå. Turistfiskekortet gäller inte för fiske på stationär öringfiske i Emån, all fångad stationär öring skall omedelbart återutsättas.
Fiskesträckan är dryga milen lång med fiske på bägge sidor. Ingen förhandsbokning. Fina flugstrykor vid Lanhagen, Tingebro samt Åseboströmmen. Förekommer sporadiska fångster av havsöring och lax. Största fångade havsöring cirka 6 kilo.

 

blå linje

Kvillsfors FVO

Fiske i Emån, ca tvåmil väst om Vetlanda. Sträcka från bron i Tälläng till och med Nyboholmsdammen. Lättåtkomlig och vägnära fiskesträcka. Fiske på bl.a färna, braxen, sutare, sarv, abborre, gädda, mört, björkna m.fl.

Fiskekort bl.a genom IFiske.se

 

blå linje

Repperdaortens FVO (Emån från Ädelfors till Tälläng)

Repperdaortens fiskevårdsområde innefattar den del av Emån som rinner mellan bron i Ädelfors och bron i Tälläng. Emån utgörs här till större delen av lugnflytande sträckor som bryts utav snabbare forsar.

Fiskarter: Gädda, abborre, öring, mört, braxen, sutare, ruda, färna.

Fiskekortsförsäljning: Guldströms Guldvaskning, Holsbybrunn, Vetlanda Turistbyrå

 

blå linje

Illharjen

Deltaområde i Vetlanda, med fiske i Emån påregnbåge, abborre och gädda. Finns även stationär öring på sträckan men den är skyddad och får inte fångas.

Sträckan sköts av Vetlanda Sportfiskeklubb, se länk https://facebook.com/

Fiskekort:
Vetlanda Turistbyrå
Kvarndammens Vandrarhem.

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

Pelle Klippinge/Spey Cast. Flugfiskeguidning

Ems-flyshop, erbjuder guidat flugfiske i Emån vid Fliseryd

 

Boende/Logi

Staby Gårdshotell, Högsby

 

Redskapsbutiker

Ems-flyshop, webbshop med showrum i Mönsterås, öppet bara enl. överenskommelse.

 

Turistinformation

Eksjö Turistbyrå

Hultfreds Turistbyrå

Högsby Turistbyrå

Mariannelund

Mönsterås Turistbyrå

Nässjö Turistbyrå

Oskarshamns Turistbyrå

Sävsjö / Vrigstad Turistbyrå

Vetlanda Turistbyrå

 

Externa länkar

Gustaf Ulfsparres Stiftelse

Vattenflöde Emån

Emåförbundet: www.eman.se

 

Fiskeartiklar om Emån

Så lurar du den stora höstöringen
I denna artikel berättar Mikael Frödin om att ge sig ut på smygjakt efter några av världens största havsöringar. Med rätt taktik och några knep i bakfickan ökar chansen rejält för att du ska komma i kontakt med drömöringen. Artikel som finns att läsa i Fiskejournalen nr 7, 2017.

Hugg i Emån
Emåns havsöringfiske är internationellt välkänt sedan lång tid. Här berättar Pelle Klippinge om fiskemöjligheterna. Artikel av Pelle Klippinge som finns att läsa i tidningen Svenskt Fiske nr 1, 2017, som ges ut av organisationen Sportfiskarna.

De skapar nya drömvatten i Emån, av Svenne Andersson 1991
Sportfisket i Emån har i nästan hundra år varit synonymt med Ulfsparres Em och fisket i de berömda poolerna nära mynningen. Men i fjol, när en rekordöring klippte Roland Maxes fluga strax öster om Fliseryd, blev det ett plask som gav genljud i hela Sverige. Träget fiskevårdsarbete håller på att öppna miltals med nya, underbart vackra, laxfiskepooler.
Hela artikeln är publicerad i Sportfiske nr. 4. 1991

Havsöringar på glid - leds förbi kraftverket i Emån, av Pelle Klippinge 2009.
Ett galler som släpper igenom utvandrande fisk utan kraftförluster för bolagen. En märkligt enkel lösningpåproblemet som någon borde ha kommit på för länge sedan. Hela artikeln är publicerad i Fiske för Alla nr. 6 2009

Emån, fiskeberättelse om första fisketuren till Emån, av Jan Faltin från 2003. Finns att läsa på Flugfiskemagasinet Rackelhanen

Att nästan drunkna med stil i Emån
Kåseri om en fisketur vid Emån. Av Göran Sandberg 1999. Finns att läsa på Flugfiskemagasinet Rackelhanen

Vårfiske i Emån, av Lennart Agensjö 1976
En östkustälv som inte står Mörrum efter i fint fiske är Emån. Det är landets enda älv som avslutar sitt lopp vid havet med forsar. Alla andra åar har delta eller ett lugnt utflöde vid havet. Hela artikeln är publicerad i Fiskejournalen nr. 4 1976

Litteratur:

Emån - med flugspö längs världens förnämsta havsöringvatten. Pelle Klippinges bok om Emån. (Extern länk till info om boken

 

blå linje

Emån

blå linje

Fångststatistik (rapporterad fångst):

År Havsöring Lax
2016 744 164
2015 336 56
2014 580 107
2013 515 80
2012 483 70
2011 362 40
2010 465 97
2009 643 127
2008 668 141
2007 560 53
2006 444 103
2005 615 120
2004 767 115
2003 829 98

2016: Bra säsong, under vårfisket fångades ca 600 öringar, största öringen vägde 12,1 kg, nytt vårrekord.

2012: Svag säsong. Höstfisket gav endast 47 fiskar under de sex veckor som fisket pågick. Fördelningen blev 35 havsöringar och 12 laxar. Medelfångsten för höstfiske under 90 år ligger på nästan det dubbla. Vårfisket var något sämre än normalt. Årets största havsöring togs på fluga. Den 96 cm långa öringen återutsattes. Hög vattenföring under hösten påverkade fisket i Emåns nedre delar negativt

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Emån till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

2017: Fisketips och info för sträckan Emsfors SFK

Karta över Emfors SFK sträckor

1. Kraftledningen Kraftledningen är första bitstället nedanför Karlshammar. Fiskas bäst från södra sidan, från uddspetsen där ån svänger av lite grand. Storstenar ligger utspridda och havsöringen kan stå väldigt nära land. Bra högvattenplats. Märk väl att det varje säsong går blank fisk hit upp.

2. Kanalen En lång rensad canyonliknande sträcka där strömmen är tung och massiv. Svårläst ström som håller några ståndplatser i alla vattenföringar. Fiska från de diffusa uddspetsar som finns på södra sidan. Norra sidan är fin att fiska men lite mer otillgänglig. Fint ”klämme” med nacke längst ner innan Storhöljan.

3. Klämmet En riktigt fin nacke med storsten mitt i. För att nå ordentligt krävs långa kast. Se upp så det inte hakar fast i grenarna på andra sidan!

4. Storhöljan Storhöljan ligger mellan Kanalen och Vrångeström. Inloppsströmmen är alltid giftig liksom mitt i höljan. Fiskas fint från södra sidan. Detta är platsen där grov höstfisk brukar visa sig så det går svall.

5.Vrångenacken Starta överst på nacken, vid berget från den södra sidan. Här kan havsöringen stå nära så kasta inte för långt.

6. Vrångeström Vrångeström är ett ca 300 meter långt parti där Emån gör en S-sväng. Sedan är det bara att fiska på. Hela sträckan, som egentligen består av två nackar, osar havsöring! Väl nere i ”svingen” övergår strömmen i en ”glide”. Storsten och djupgropar om vartannat. Partiet är vadbart på sina ställen. Försök nå andra sidan med långa kast. Går man på norra sidan (följ fågelholkarna!) kan man även fiska hela det nedre partiet som är mycket bra i högvatten. Här är flera fina bitställen som man inte når så bra från södra sidan. Största blanklaxen (20 kilo) fångades på detta parti. Här finns bänkar på varje sida för den som vill fika. Går fint att gå till Vrångeström från P vid Bruksnacken om man vill. Tar samma tid som att köra bilen till P vid Björkekärr.

7. Björken Här står man stationärt och kastar ut mot åns mitt. Där ligger några fina riktigt stora stenar som havsöringen gärna parkerar framför.

8. Villaströmmen  OBS! Denna pool är ej längre tillgänglig för fiske.   9. Vassnacken & Corner pool Ett härligt långt omväxlande strömparti man fiskar från södra sidan. Starta överst, helt uppe på nacken, och fortsätt sedan nedströms. Det kommer några fina in-/utloppsströmmar och nackar som på ett pärlband innan de flyter samman i huvudfåran vid Sammanflödet (10) strax ovan Bruksnacken. Bra plats för ”blänkare” hela vägen. Här finns bänkar att sitta på om man vill fika eller kanske sola då det ligger på "the sunny side" samt är väldigt skyddat.

10. Sammanflödet Här rinner tre strömmar samman och bildar en riktigt fin "Junction pool". Man täcker det mesta från uddspetsen och här är vadbart ett gott stycke ut. Bara att följa strömkanten.

11. Bruksnacken & Torsforsströmmen (Fiskeförbud tyvärr) Mitt emot gamla Bruket ligger denna formidabla nacke och fiskeplats. Här var förr en gigantisk fors – Torsforsen, innan man dämde för vattenkraft. Idag är dammarna åter öppna och utgör inget hinder för vandringsfisken men tyvärr ligger ett gammalt fiskeförbud kvar här som vi jobbar på att få bort. Samma sak med den turbulenta utloppsströmmen, nedströms den gamla dammen.

12. Badängen & Andra sidan Ligger på norra resp. södra sidan där utloppsströmmen från Bruket planar ut. Här fångas en hel del havsöring. För flugfiske är norra sidan att föredra. Börja vid stora eken och fiska sedan ner mot den lilla ö som ligger ett stycke ner. För att nå området ovan ön (fin djuphåla) vada först över bäcken och fiska från ”aludden”. OBS! Låt flugan fiska ända in till land.

13. Nacken Mycket populär plats ovan bron. Blir bara bättre desto högre vattnet blir. Lättfiskad plats som bör avfiskas från bägge sidorna. Starta så långt upp som möjligt och fiska ända ner till suget under brovalvet. Här fångades två havsöringar över 12 kilo hösten –01. Vid Nacken finns det en bänk att fika vid. P vid Nacken på norra sidan.

14. Klasenströmmen Är bara intressant i låga vattenflöden. Blir egentligen bara bättre desto lägre vattnet blir. Finns exempelvis en liten djupgrop och blankfläck på södra sidan strax ovan utloppsströmmen som man ska doppa flugan i. Sedan fiskar man utloppsströmmen där en fin bitplats ligger längst nere i ”V:et”. Just där kommer en tröskel där Emån direkt djupnar till + 5 meter!

15. Grundet Knalla över ängen på södra sidan och starta fisket där bakvattnet tar slut. Här löper en mycket fin ström längs södra sidan. Med långa kast når man ut till ett grund där man ofta kan se ”blänkare” gå och vaka på våren.

<xx><

2004-03
Flugtips för vårfisket:
Fiska djupt och långsamt med tubfluga på 6-8 cm. Färger på flugan bör vara orange, gul och svart. Tips på flugor: Emtuben, Garry, Sunray Shadow, Tonåringen, KF.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

2010-09:
Kraftverk rivs i Emån vid Emsfors Det är stor glädje bland Emåns fiskevårdare sedan Miljödomstolen gett tillstånd att riva ut det gamla kraftverket i Emsfors.

Miljödomstolen har i en dom gett länsstyrelsen i Kalmar tillstånd att riva ut kraftverksdammen och delar av kraftverket, samt att återställa vissa områden en kilometer uppströms.

Domen innebär att passagen för lax och öring, både upp- och nedvandrande, underlättas högst avsevärt. Rivningen har också betydelse för andra arter som mal, färna, asp och ål.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2015

 

 

 

Annonser