Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Magelungen -

Till startsidan  |  Fiskevatten i Södermanland

blå linje

Magelungen ingår i Tyresåns sjösystem och ligger söder om Stockholms city, på gränsen mellan Stockholm och Huddinge kommuner. Magelungens nordvästra långsträckta del, den så kallade Fagersjöviken, är grund, med mindre än 2 meters vattendjup. Den sydöstra delen av sjön är däremot djup med det största djupet nära 14 meter. Även Gäddviken vid Mellansjö samt Lindsviken och Nynäsviken i Ågestaområdet är grunda.

Magelungen får sitt huvudsakliga tillflöde via Norrån, vid Mellansjö, som tar emot vatten från bland annat Orlången, Trehörningen och Ågestasjön. Tre andra lite större vattendrag rinner till sjön - Magelungsdiket och Kräpplaån i nordväst och Djupån i sydost. Utflödet går norr om Fållan via Forsån till Drevviken.

Medelhöjden är 36 meter över havet och ytan är 245 ha.

Magelungens sjöyta sänktes på 1800-talet. I mitten av 1900-talet minskades tillrinningsområdet i nordväst med 15 km2. I samband med utbyggnaden av förorterna kring Älvsjö leddes dagvattnet därifrån till Mälaren istället för Magelungen.

Fiskerättsinnehavare är Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt och Magelungens fiskevårdsförening. Sjön är upplåten för handredskapsfiske via Sportfiskekortet. Sjön är känd för sitt goda gädd- och gösfiske men här finns ''ven chans att få stor och grov abborre, speciellt på vintern.

Utsättningar har genomförts av signalkräfta, gös och karp.

Fiskarter: Abborre, björkna, braxen, gärs, gädda, gös, löja, mört, sarv och sutare.

Fiskekort säljs hos Statoil Farsta Strand.
Stora delar av Magelungen ingår i Sportfiskekortet

Risvasar är byggda i sjön, två stycken stax norr om Ågestabron. Ytterligare en i den nordligaste delen av sjön.

Båt med motor, max 5 hk får framföras i sjön

 

blå linje

Magelungen på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Magelungen

Notiser om Magelungen

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

-----

 

Boende/Logi

-----

 

Redskapsbutiker

-----

 

Turistinformation

Visit Stockholm

 

Externa länkar

Magelungens FVO

 

Fiskeartiklar om Magelungen

-----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Magelungen till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

Vinterfisketips för abborrfiske i Magelungen, 2010.
Det är ofta bra så fort nyisen bär. Sök på djupa flacka partier. Både balansare och större vertikalpirk fungerar nu bra. Under midvinterns trögare period är en vertikalpirk med kroktafs och maggot ett bra knep. Eller större mormyskor som med vanligt pimpelspö och tunna linor kan fiskas effektivt ned till 12 meters djup. När vintern går mot vår, värms bottenvattnet upp. Många insekter stiger mot iskanten för att vänta på kläckning de första isfria dagar. Nu är det perfekt att jaga de stora abborrarna grundare. Pimpla på frivattnet runt grynnor med balansare. Vissa dagar kan storabborre jaga precis under isen där det är tio meter djupt.

<xx><

Sjöns karaktär skiftar i utseende från öppna djupa vattenmassor i sjöns södra del till vegetationsrika och grunda områden i nordväst. I de djupare delarna erbjuds det bästa fisket efter abborre, gädda och gös. I sjöns grunda och vegetationsrika delarna erbjuds ett mycket bra sportfiske efter sarv och sutare men även med bra chans på karp.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

-----

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016

 

 

 

Annonser