Cinclus C Sportfiskeguide, Sveriges alla sportfiskeresurser

- Mjörn -

Till startsidan  |  Fiskevatten Västergötland

blå linje

Sjö i västra Västergötland intill strax väster om Alingsås. Ca 30 km öster om Göteborg. Yta 6150 ha. En av västsveriges största sjöar. Varierad sjö med stora djupbassänger, öar, grund och vikar. Största djup 52 m. Ingår i Säveåns vattensystem.

Sjön omgivningar bjuder på vacker natur med många vikar och öar. Sjöns skiftande karaktär gör sjön attraktiv för olika naturmänniskor och speciellt sportfiskare, här finns grunda gäddrika vassvikar omväxlande med karga öar och blandskogsstränder. Just kombinationen av näringsrika områden och stor vattenvolym gör att produktiviteten av mångfald och individrikedom gynnas. Både gädda och abborre vanliga, sjön har även ett bra bestånd av gös och ett mindre bestånd av öring.

Öringstammen i sjön är klassad som riksintressant då den just i Mjörn är storvuxen. Fiskar på 10 kg har fångats, men större lär finnas. Övriga fiskarter som kan sportfiskas i sjön med framgång är bl.a. braxen, id, mört, sutare och lake.

Sjön är också känd för sina stora braxnar. Har fångats många riktigt stora braxnar här i sjön.

Detaljerade sjökort finns att köpa som underlättar fisket

Fiskekort sälj bl.a av:
iFiske.se
Camp Lake Mjörn/tall Might B, Sjövik

Statoil Kristineholm
Turistbyrån, Alingsås
JFK Jakt & Fiskekompaniet, Alingsås
Strömvalls Sportfiske, Göteborg
Wollmars Sportfiske, Borås
Shell Gråbo
Stjärnås Sportfiske
El-Ge Sportfiske

Statoil Vänersborgsvägen, Alingsås
ICA Supermarket Noltorp
Lövekulle camping
Jordnära, Alingsås
Wildo, Borås
Jakt & Fiske Kompaniet, Alingsås
Vikaryds Köttbod Jan Bodehed, Boden Björboholm
Elfynd i Gråbo AB Gråbo
Hagströms Lanthandel Sjövik, Östad
KomIn Lerums Kommunhus, Lerum

Båtramp: Alingsås vid Mjörnbovallen, vid Säveåns utlopp i Mjörn.

Fiskevården i sjön sköts av Mjörns FVOF; http://www.mjornfvo.se/
Fiskeinfo kan även fås av Alingsås Sportfiskeförening, http://www.asff.nu/

 

blå linje

Mjörn på Sverigekartan

Fisketips

Artiklar om Mjörn

Notiser om Mjörn

 

blå linje

Fiskeguider, fiskecharter

Camp Lake Mjörn, Sjövik. Stugor, båtar, fiskeguidning i sjön Mjörn. Gös, gädda, abborre, öring.

 

Boende/Logi

Camp Lake Mjörn, Sjövik. Stugor, båtar, fiskeguidning i sjön Mjörn. Gös, gädda, abborre, öring.

 

Redskapsbutiker

JFK Jakt & Fiskekompaniet, Alingsås

Wollmars Sportfiske, Borås

Strömvalls Sportfiske, Göteborg

 

Turistinformation

Lerum Turistbyrå (Floda)

Alingsås turistbyrå

Turistbyrån på Nääs Slott

 

Externa länkar

Mjörns FVOF; http://www.mjornfvo.se/

Alingsås Sportfiskeförening, http://www.asff.nu/

   

Fiskeartiklar om Mjörn

-----

 

blå linje

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Mjörn till oss, maila hit

blå linje

Fisketips/info:

Från 2010
Fisket ger gradvis allt större gös. Sommaren 2008 landades de första över nio kilo och första tian är en tidsfråga enligt sjöns fiskare.
Säsong och metod: Mest populära gösmetoden i sjön är trolling men vertikalfisket får allt fler anhängare. Trollingen sker enligt klassisk sommarmodell, med fiske stilla kvällar med lugna vattenytor sprittande av betesfisk. Bästa tiden kring midnatt i juli, för att ge fisk allt tidigare under kvällen i takt med tidigare skymning.
Nils Master och andra stora vobbler som Rapala Magnum dominerar i draglådorna. Både naturliga färger som blåsilver och svartsilver samt grällare gula och gröna är populära.
Beten fiskade djupare i inledningen av kvällen kan ge en eller annan bonusfisk inför bästa tiden då djup kring tre meter ger flest hugg.
Vertikaltekniken tillämpas i första hand kring grund, i sluttningar och branter med djup runt 10- 12 meter. Både tackel för betesfisk - "fireball" och andra varianter - och rena vertikaljiggar i ljusa och gröna nyanser. Vertikalfisket ger bäst utdelning på eftermiddag och kväll, innan fisken stiger upp och jagar mer i frivattnet.

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

Notiser:

Gös på 4 kg, 66 cm fångades 2009-07-10 togs på en Nils Master
Gös på 6,72 kg, 84 cm, tagen på trolling/wobbler
Gös på 6,8 kg, tagen på flötestrolling/mört
Gös på 6,1 kg, 81 cm, tagen på trolling/wobbler
Gädda på 12,5 kg, 115 cm, tagen på jiggfiske/jigg.

2009-06-17
Gös på 9,500 kg fångades  på vertikalfiske

Från 2015-09-29
Ett omlöp invigdes nyligen i Valån runt en gammal dammbyggnad. Åtgärden återger Mjörns öringar stora lek- och uppväxtområden högre upp i systemet.

Mjörn i Säveåns vattensystem har ett unikt och storvuxet bestånd av insjööring. Öringar över 10kilo har fångats vid sportfiske och faktiskt har ett tidigare svenskt sportfiskerekord på öring tagits här. Studier har visat att Mjörn håller flera genetiskt unika bestånd av öring.

Beståndet av öring är dock liksom för flera andra sjölevande bestånd i södra Sverige vikande. Nu har ett omlöp öppnat upp för lekvandrande öringar största lek- och uppväxtområdet i Mjörns tillrinningsområde och redan första dygnet simmade en av Mjörns storöringar på uppskattningsvis fem kilo in i omlöpet!

Öringbeståndet är också avgörande för flodpärlmusslorna i Valån vilket är Säveåsystemets största musselbestånd. Utsättningar av öring i Mjörn har upphört och i framtiden kommer man istället att satsa på biotopvård i vattenmiljöerna. Även Sportfiskarnas projekt ”Många bäckar små”, förbättrar vattenekologin i ytterligare tillflöden där Mjörns öringar kan leka.

Kostnaden för omlöpet, cirka 1,4 miljoner, har till största delen betalats av Vattenfall med medel från Naturskyddsföreingens Bra Miljövalsfond, men även med pengar från Mjörns Fiskevårdsområde. Projektering och byggledning är utfört av Vatten & Fiskevårdsbyrån Ignita.

 

<xx>< -- <xx>< -- <xx><

 

blå linje

Till Cinclus C Sportfiskeguide startsida

(c) Cinclus C 2016

 

 

 

Annonser